MEK könyvek - Szerző szerint B https://bookserver.mek.oszk.hu/all/abc/szerzoteljes.php 2022-11-30T15:08:51 MEK https://mek.oszk.hu A bezdáni ember szabadkai versei urn:nbn:hu-106485 2022-11-30T15:08:51 B. Foky István </b><img src="https://mek.oszk.hu/11000/11073/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>B. Foky István<br/><b>MEK-be került:</b> 2012-10-17<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> vajdasági magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/11000/11073/11073.pdf">PDF</a>) Középkori kútlelet a budavári Szent György téren urn:nbn:hu-101655 2022-11-30T15:08:51 B. Nyékhelyi Dorottya </b><img src="https://mek.oszk.hu/09300/09301/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Előzetes jelentés<br/><b>Szerző(k): </b>B. Nyékhelyi Dorottya<br/><b>MEK-be került:</b> 2011-03-21<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> kút, régészeti feltárás, régészet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09300/09301/09301.pdf">PDF</a>) Dr. Pfeiffer János nagyprépost hagyatéka urn:nbn:hu-98946 2022-11-30T15:08:51 B. Virághalmy Lea Csonka László </b><img src="https://mek.oszk.hu/08900/08995/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>B. Virághalmy Lea;Csonka László<br/><b>MEK-be került:</b> 2011-01-05<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok), adattár<br/><b>Tárgyszavak:</b> Pfeiffer János (1897-1983), egyháztörténet, katolikus egyház, levéltári irat, hagyaték<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08900/08995/08995.pdf">PDF</a>) Gondolat az Időben avagy A tradíciókutatás módszertana urn:nbn:hu-75586 2022-11-30T15:08:51 B. Virághalmy Lea </b><img src="https://mek.oszk.hu/08300/08305/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>B. Virághalmy Lea<br/><b>MEK-be került:</b> 2001-05-21<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> történetfilozófia, társadalomtudomány, szociológiai vizsgálat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08300/08305/08305.pdf">PDF</a>) Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben urn:nbn:hu-76312 2022-11-30T15:08:51 B. Virághalmy Lea </b><img src="https://mek.oszk.hu/08500/08546/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Főiskolai jegyzet<br/><b>Szerző(k): </b>B. Virághalmy Lea<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-07-29<br/><b>Típus:</b> egyetemi/főiskolai jegyzet<br/><b>Tárgyszavak:</b> rendszertervezés, szoftver, informatika, vállalatirányítás, ügyvitel<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08500/08546/08546.pdf">PDF</a>) Nation-building and contested identities urn:nbn:hu-8715 2022-11-30T15:08:51 Ábrahám Barna Baár Mónika Irina Culic Kántor Zoltán </b><img src="https://mek.oszk.hu/06000/06046/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Romanian and Hungarian case studies<br/><b>Szerző(k): </b>Ábrahám Barna;Baár Mónika;Irina Culic;Kántor Zoltán<br/><b>MEK-be került:</b> 2008-06-11<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> kisebbség, nemzettudat, nacionalizmus<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/06000/06046/06046.pdf">PDF</a>) Földrajzi köznevek térben és időben urn:nbn:hu-139609 2022-11-30T15:08:51 Bába Barbara </b><img src="https://mek.oszk.hu/16400/16459/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bába Barbara<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-01-18<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar nyelv, földrajzi név, köznév, névtan, névkutatás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/16400/16459/16459.pdf">PDF</a>) Magyar földrajzi köznevek tára urn:nbn:hu-129344 2022-11-30T15:08:51 Bába Barbara Nemes Magdolna </b><img src="https://mek.oszk.hu/13100/13110/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bába Barbara;Nemes Magdolna<br/><b>MEK-be került:</b> 2014-07-14<br/><b>Típus:</b> szótár<br/><b>Tárgyszavak:</b> földrajzi név, köznév, névtan, földrajzinévtár, névkutatás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13100/13110/13110.pdf">PDF</a>) Rendszerváltoztatás Magyarországon urn:nbn:hu-152590 2022-11-30T15:08:51 Bába Iván </b><img src="https://mek.oszk.hu/18900/18958/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Egy történelmi pillanat leírása<br/><b>Szerző(k): </b>Bába Iván<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-08<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> rendszerváltás, demokratizálódás, többpártrendszer, belpolitika, politikatörténet, magyar történelem, Antall József (1932-1993)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/18900/18958/18958.pdf">PDF</a>) Külhoni falusi turizmus urn:nbn:hu-159963 2022-11-30T15:08:51 Bába Szilvia </b><img src="https://mek.oszk.hu/20800/20834/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Módszertani szempontok<br/><b>Szerző(k): </b>Bába Szilvia<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-25<br/><b>Típus:</b> módszertani segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> falusi turizmus, vendéglátás, idegenforgalom, gazdasági hatás, társadalmi hatás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20800/20834/20834.pdf">PDF</a>) "Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát" urn:nbn:hu-155442 2022-11-30T15:08:51 Babai Dániel Molnár Ábel Molnár Zsolt </b><img src="https://mek.oszk.hu/19700/19713/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben; Traditional ecological knowledge and land use in Gyimes (Eastern Carpathians)<br/><b>Szerző(k): </b>Babai Dániel;Molnár Ábel;Molnár Zsolt<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-09-09<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyimesi csángók, népi kultúra, flóra, biogazdálkodás, paraszti gazdálkodás, növényföldrajz, növénytan<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/19700/19713/19713.pdf">PDF</a>) Szép Balaton mellől urn:nbn:hu-166310 2022-11-30T15:08:51 Babay Kálmán </b><img src="https://mek.oszk.hu/22200/22270/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Mesék és más elbeszélések<br/><b>Szerző(k): </b>Babay Kálmán<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-08-09<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek), mese(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, ifjúsági irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22200/22270/22270.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/22200/22270/22270.htm">HTML</a>) Lovashadsereg és más elbeszélések urn:nbn:hu-5762 2022-11-30T15:08:51 Isaak Emmanuilovic Babel </b><img src="https://mek.oszk.hu/03700/03773/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Isaak Emmanuilovic Babel<br/><b>MEK-be került:</b> 2006-05-30<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> orosz irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/03700/03773/03773.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/03700/03773/03773.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/03700/03773/03773.htm">HTML</a>) Odesszai történetek urn:nbn:hu-2318 2022-11-30T15:08:51 Isaak Emmanuilovic Babel </b><img src="https://mek.oszk.hu/00300/00319/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> elbeszélések<br/><b>Szerző(k): </b>Isaak Emmanuilovic Babel<br/><b>MEK-be került:</b> 2002-04-10<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> orosz irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.htm">HTML</a>) A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig urn:nbn:hu-9750 2022-11-30T15:08:51 Kovács Máté Babiczky Béla Mezey László Fülöp Géza Scher Tibor </b><img src="https://mek.oszk.hu/06700/06770/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Kovács Máté;Babiczky Béla;Mezey László;Fülöp Géza;Scher Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2009-02-25<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), szöveggyűjtemény, dokumentum(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> könyvtártörténet, könyvtörténet, könyvészet, művelődéstörténet, forrásdokumentum, nyomdászattörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/06700/06770/06770.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/06700/06770/06770.htm">HTML</a>) Babits Mihály kisebb műfordításai urn:nbn:hu-7355 2022-11-30T15:08:51 Babits Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/04800/04827/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Babits Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2007-05-15<br/><b>Típus:</b> vers(ek), antológia<br/><b>Tárgyszavak:</b> világirodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/04800/04827/04827.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/04800/04827/04827.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/04800/04827/04827.htm">HTML</a>) Babits Mihály levelezése, 1914-1916 urn:nbn:hu-145195 2022-11-30T15:08:51 Babits Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/17600/17610/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Babits Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-11-30<br/><b>Típus:</b> levél(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, költő, levelezés, kritikai kiadás, Babits Mihály (1883-1941)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/17600/17610/17610.pdf">PDF</a>) Babits Mihály levelezése, 1916-1918 urn:nbn:hu-145196 2022-11-30T15:08:51 Babits Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/17600/17609/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Babits Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-11-30<br/><b>Típus:</b> levél(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, költő, levelezés, kritikai kiadás, Babits Mihály (1883-1941)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/17600/17609/17609.pdf">PDF</a>) Babits Mihály levelezése, 1918-1919 urn:nbn:hu-145223 2022-11-30T15:08:51 Babits Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/17600/17613/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Babits Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-12-01<br/><b>Típus:</b> levél(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, költő, levelezés, kritikai kiadás, Babits Mihály (1883-1941)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/17600/17613/17613.pdf">PDF</a>) Babits Mihály levelezése, 1919-1921 urn:nbn:hu-145228 2022-11-30T15:08:51 Babits Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/17600/17614/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Babits Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-12-04<br/><b>Típus:</b> levél(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, költő, levelezés, kritikai kiadás, Babits Mihály (1883-1941)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/17600/17614/17614.pdf">PDF</a>) Babits Mihály levelezése, 1921-1923 urn:nbn:hu-145230 2022-11-30T15:08:51 Babits Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/17600/17615/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Babits Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-12-04<br/><b>Típus:</b> levél(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, költő, levelezés, kritikai kiadás, Babits Mihály (1883-1941)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/17600/17615/17615.pdf">PDF</a>) Babits Mihály összegyűjtött versei urn:nbn:hu-2601 2022-11-30T15:08:51 Babits Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/00600/00602/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Babits Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 1997-12-03<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/00600/00602/00602.epub">EPUB</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00600/00602/00602.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00600/00602/00602.prc">PRC</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00600/00602/00602.rtf">RTF</a>) Babits Mihály összes művei urn:nbn:hu-105870 2022-11-30T15:08:51 Babits Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/10900/10903/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Babits Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2012-08-10<br/><b>Típus:</b> vers(ek), esszé(k), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, magyar irodalom története, irodalomelmélet, költészet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10900/10903/10903.rtf">RTF</a>) Babits Mihály összes novellái urn:nbn:hu-106900 2022-11-30T15:08:51 Babits Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/11200/11263/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Babits Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-01-15<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/11200/11263/11263.epub">EPUB</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/11200/11263/11263.prc">PRC</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/11200/11263/11263.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/11200/11263/11263.htm">HTML</a>) Babits Mihály összes versei urn:nbn:hu-10618 2022-11-30T15:08:51 Babits Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/07200/07278/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> 1902-1937<br/><b>Szerző(k): </b>Babits Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2009-07-28<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/07200/07278/07278.pdf">PDF</a>) Babits Mihály válogatott versei urn:nbn:hu-134021 2022-11-30T15:08:51 Babits Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/14600/14636/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Babits Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-10-28<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/14600/14636/14636.epub">EPUB</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/14600/14636/14636.prc">PRC</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/14600/14636/14636.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/14600/14636/14636.htm">HTML</a>)