MEK könyvek - Szerző szerint F https://bookserver.mek.oszk.hu/all/abc/szerzoteljes.php 2021-10-20T14:45:29 MEK https://mek.oszk.hu Egyházi, családi és asszonykönyvtárak urn:nbn:hu-134275 2021-10-20T14:45:29 Baranyai Katalin Csesznegi Viktória Faa-Lendvai Erzsébet Kovács Irén Papp Csaba István Varga Gabriella </b><img src="https://mek.oszk.hu/14700/14795/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Könyvtártörténeti szakdolgozatok<br/><b>Szerző(k): </b>Baranyai Katalin;Csesznegi Viktória;Faa-Lendvai Erzsébet;Kovács Irén;Papp Csaba István;Varga Gabriella<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-12-09<br/><b>Típus:</b> szakdolgozat<br/><b>Tárgyszavak:</b> magánkönyvtár, egyházi könyvtár, könyvtártörténet, könyvkultúra, művelődéstörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14700/14795/14795.pdf">PDF</a>) Principia juris metallici Hungarici urn:nbn:hu-74898 2021-10-20T14:45:29 Faber Antal </b><img src="https://mek.oszk.hu/08000/08047/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Faber Antal<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-03-05<br/><b>Típus:</b> jogszabály, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> bányajog<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08000/08047/08047.pdf">PDF</a>) Nagykend helynevei urn:nbn:hu-11189 2021-10-20T14:45:29 Fábián Béla </b><img src="https://mek.oszk.hu/07500/07537/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábián Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2009-10-30<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> helynév, névkutatás, onomasztika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/07500/07537/07537.pdf">PDF</a>) Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon urn:nbn:hu-150710 2021-10-20T14:45:29 Thomas R. Lawson Eric R. Soelter Bódi Ferenc Bódi Mátyás Fónai Mihály Giczey Péter Horváth Zsuzsanna Obádovics Csilla Bruder Emese Kulcsár László Fábián Gergely Takács Péter Katalin Szoboszlai Hűse Lajos Attila Fekete Balázsi Ildikó Laki László Szabó Andrea </b><img src="https://mek.oszk.hu/18400/18487/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Thomas R. Lawson;Eric R. Soelter;Bódi Ferenc;Bódi Mátyás;Fónai Mihály;Giczey Péter;Horváth Zsuzsanna;Obádovics Csilla;Bruder Emese;Kulcsár László;Fábián Gergely;Takács Péter;Katalin Szoboszlai;Hűse Lajos;Attila Fekete;Balázsi Ildikó;Laki László;Szabó Andrea<br/><b>MEK-be került:</b> 2018-08-27<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> szociális ellátás, népjólét, társadalomstatisztika, demográfia, helyi társadalom, szociológiai vizsgálat, társadalomtörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/18400/18487/18487.pdf">PDF</a>) A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei urn:nbn:hu-110066 2021-10-20T14:45:29 Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor </b><img src="https://mek.oszk.hu/12200/12236/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábián Gergely;Fáykiss Péter;Szigel Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-12-09<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> hitelügy, bankrendszer, gazdasági válság, vállalat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/12200/12236/12236.pdf">PDF</a>) Természeti tudomány a' köznépnek urn:nbn:hu-106813 2021-10-20T14:45:29 Fábián József </b><img src="https://mek.oszk.hu/11200/11238/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A babonaságnak orvoslására és a köznép közzül való kiírtására<br/><b>Szerző(k): </b>Fábián József<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-01-03<br/><b>Típus:</b> ismeretterjesztő kiadvány<br/><b>Tárgyszavak:</b> természettudomány, fizika, babona, biológia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/11200/11238/11238.pdf">PDF</a>) Baska József urn:nbn:hu-131290 2021-10-20T14:45:29 Fábián László Mándy Iván Losonci Miklós Feledy Balázs Acsay Judit Frank János </b><img src="https://mek.oszk.hu/13600/13693/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábián László;Mándy Iván;Losonci Miklós;Feledy Balázs;Acsay Judit;Frank János<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-01-22<br/><b>Típus:</b> művészeti album, kiállítási katalógus, cikk(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> festőművész, szobrász, Baska József (1935-)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13600/13693/13693.pdf">PDF</a>) Napló nagybátyámnak 20 év múltán urn:nbn:hu-106102 2021-10-20T14:45:29 Fábián Mária </b><img src="https://mek.oszk.hu/10900/10979/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábián Mária<br/><b>MEK-be került:</b> 2012-09-13<br/><b>Típus:</b> emlékiratok<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10900/10979/10979.pdf">PDF</a>) Meglévő és működő modellprogramok, valamint az iskolai szexedukációs események értékelése urn:nbn:hu-75250 2021-10-20T14:45:29 Fábián Róbert Simich Rita </b><img src="https://mek.oszk.hu/08100/08125/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> HIV/AIDS-prevenció; Az ifjúság biztonságos szexuális életre nevelése<br/><b>Szerző(k): </b>Fábián Róbert;Simich Rita<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-03-26<br/><b>Típus:</b> oktatási segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> nemi felvilágosítás, nemi erkölcs, egészségnevelés, ifjúság, AIDS, megelőzés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08100/08125/08125.pdf">PDF</a>) Fogyasztási csoportok urn:nbn:hu-136787 2021-10-20T14:45:29 Fábián Zoltán Kolosi Tamás Róbert Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/15800/15868/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábián Zoltán;Kolosi Tamás;Róbert Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2016-08-19<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> fogyasztói magatartás, gazdasági viselkedés, csoportszociológia, művelődésszociológia, életmód, társadalmi rétegződés, társadalmi-gazdasági státus<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/15800/15868/15868.pdf">PDF</a>) A magyar társadalom és az internet urn:nbn:hu-9447 2021-10-20T14:45:29 Fábián Zoltán Galácz Anna Gerhardt Erik Kollányi Bence </b><img src="https://mek.oszk.hu/06500/06542/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Jelentés a World Internet Project 2007. évi magyarországi kutatásának eredményeiről<br/><b>Szerző(k): </b>Fábián Zoltán;Galácz Anna;Gerhardt Erik;Kollányi Bence<br/><b>MEK-be került:</b> 2008-12-15<br/><b>Típus:</b> jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> internet, számítástechnika, információs társadalom, média<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/06500/06542/06542.pdf">PDF</a>) A magyar társadalom és az internet urn:nbn:hu-9448 2021-10-20T14:45:29 Fábián Zoltán Galácz Anna Gerhardt Erik Kollányi Bence </b><img src="https://mek.oszk.hu/06500/06543/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Jelentés a World Internet Project 2006. évi magyarországi kutatásának eredményeiről<br/><b>Szerző(k): </b>Fábián Zoltán;Galácz Anna;Gerhardt Erik;Kollányi Bence<br/><b>MEK-be került:</b> 2008-12-15<br/><b>Típus:</b> jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> internet, számítástechnika, információs társadalom, média, mobiltelefon<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/06500/06543/06543.pdf">PDF</a>) A magyar társadalom és az internet 2005 végén urn:nbn:hu-6253 2021-10-20T14:45:29 Bognár Éva Fábián Zoltán Galácz Anna </b><img src="https://mek.oszk.hu/04200/04256/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Gyorsjelentés a World Internet Project 2005. évi magyarországi kutatás eredményeiről<br/><b>Szerző(k): </b>Bognár Éva;Fábián Zoltán;Galácz Anna<br/><b>MEK-be került:</b> 2006-11-14<br/><b>Típus:</b> jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> internet, információs társadalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/04200/04256/04256.pdf">PDF</a>) Tárki-UniCredit európai társadalmi jelentés 2008 urn:nbn:hu-130484 2021-10-20T14:45:29 Bernát Anikó Fábián Zoltán Gábos András Horváth Hedvig Kopasz Marianna Medgyesi Márton </b><img src="https://mek.oszk.hu/13400/13413/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bernát Anikó;Fábián Zoltán;Gábos András;Horváth Hedvig;Kopasz Marianna;Medgyesi Márton<br/><b>MEK-be került:</b> 2014-10-27<br/><b>Típus:</b> jelentés, tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> társadalomstatisztika, háztartás-statisztika, népesség, jövedelem, fogyasztás, megtakarítás, életmód, lakásügy, statisztika, foglalkoztatottság, életszínvonal<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13400/13413/13413.pdf">PDF</a>) How are firms' wages and prices linked: survey evidence in Europe urn:nbn:hu-119411 2021-10-20T14:45:29 Silvia Fabiani Kézdi Gábor Fernando Martins Ana Lamo Roberto Sabbatini </b><img src="https://mek.oszk.hu/12600/12607/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Silvia Fabiani;Kézdi Gábor;Fernando Martins;Ana Lamo;Roberto Sabbatini<br/><b>MEK-be került:</b> 2014-03-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> bér, bérköltség, vállalat, kérdőíves felmérés, árképzés, árpolitika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/12600/12607/12607.pdf">PDF</a>) Anesztézia urn:nbn:hu-132565 2021-10-20T14:45:29 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14007/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-14<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14007/14007.pdf">PDF</a>) Elég, ha én tudom urn:nbn:hu-132592 2021-10-20T14:45:29 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14020/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-17<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14020/14020.pdf">PDF</a>) Ellenfülbevaló urn:nbn:hu-132661 2021-10-20T14:45:29 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14041/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-28<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14041/14041.pdf">PDF</a>) Értékváltozások a 19. század második felében urn:nbn:hu-132595 2021-10-20T14:45:29 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14023/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kísérlet a kor társadalmi értéktudatának rekonstruálására erkölcs és illemkódexek alapján<br/><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-17<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> illemtan, értékrend, attitűd, társasági élet, társadalmi érték<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14023/14023.pdf">PDF</a>) Fojtott intenzitással, fojtottan urn:nbn:hu-132593 2021-10-20T14:45:29 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14021/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-17<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14021/14021.pdf">PDF</a>) A fül urn:nbn:hu-132662 2021-10-20T14:45:29 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14042/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-28<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14042/14042.pdf">PDF</a>) A határon urn:nbn:hu-132658 2021-10-20T14:45:29 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14038/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-27<br/><b>Típus:</b> esszé(k), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> irodalomtörténet, szövegelemzés, irodalomfilozófia, szövegnyelvészet, nyelvészet, irodalomesztétika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14038/14038.pdf">PDF</a>) Kinga Fabó's poems urn:nbn:hu-132656 2021-10-20T14:45:29 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14036/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> In English and in Indonesian<br/><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-27<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14036/14036.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14036/14036.rtf">RTF</a>) Racun urn:nbn:hu-132491 2021-10-20T14:45:29 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/13900/13973/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Penyair Hongaria<br/><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-01<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13900/13973/13973.pdf">PDF</a>) Integrált közösségi és szolgáltató terek urn:nbn:hu-73767 2021-10-20T14:45:29 Beke Márton Beke Pál D. Frank Mariann Fabulya Edit Herpainé Márkus Ágnes Ramháb Mária Wéber László </b><img src="https://mek.oszk.hu/07900/07917/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Módszertani kézikönyv<br/><b>Szerző(k): </b>Beke Márton;Beke Pál;D. Frank Mariann;Fabulya Edit;Herpainé Márkus Ágnes;Ramháb Mária;Wéber László<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-02-03<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> regionális politika, közszolgáltatás, fejlesztési program, vidékfejlesztés, infrastruktúra<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/07900/07917/07917.pdf">PDF</a>) Marhavész a XIX. század első felében urn:nbn:hu-101818 2021-10-20T14:45:29 Szenti Tibor Bicsérdy Gyula Facsar Imre </b><img src="https://mek.oszk.hu/09300/09343/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szenti Tibor;Bicsérdy Gyula;Facsar Imre<br/><b>MEK-be került:</b> 2011-03-31<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> vész, állatbetegség, szarvasmarha, szarvasmarha-tenyésztés, állategészségügy, levéltári irat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09300/09343/09343.pdf">PDF</a>) A LISP programozási nyelv urn:nbn:hu-10569 2021-10-20T14:45:29 Zimányi Magdolna Kálmán László Fadgyas Tibor </b><img src="https://mek.oszk.hu/07200/07258/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Zimányi Magdolna;Kálmán László;Fadgyas Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2009-07-22<br/><b>Típus:</b> szakkönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> programnyelv, lisp, magas szintű programnyelv<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/07200/07258/07258.pdf">PDF</a>) Utazásom Mesopotámiában és Irak-Arábiában urn:nbn:hu-154298 2021-10-20T14:45:29 Fadlallah el Hedad Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/19300/19335/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fadlallah el Hedad Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-05-08<br/><b>Típus:</b> útleírás<br/><b>Tárgyszavak:</b> utazás, ló, lótenyésztés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/19300/19335/19335.pdf">PDF</a>) "... és a felelősségtől való rettegés" urn:nbn:hu-75645 2021-10-20T14:45:29 Émile Faguet </b><img src="https://mek.oszk.hu/08300/08344/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A kontárság kultuszának folytatása<br/><b>Szerző(k): </b>Émile Faguet<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-06-03<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> demokrácia, politikai filozófia, államelmélet, felelősség, társadalmi probléma, társadalomkritika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08300/08344/08344.pdf">PDF</a>) A kontárság kultusza urn:nbn:hu-75967 2021-10-20T14:45:29 Émile Faguet </b><img src="https://mek.oszk.hu/08300/08375/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Émile Faguet<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-06-10<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> demokrácia, politikai filozófia, államelmélet, társadalmi probléma, társadalomkritika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08300/08375/08375.pdf">PDF</a>) A Victoriában élő magyarság története urn:nbn:hu-134811 2021-10-20T14:45:29 Faith Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/15200/15213/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Faith Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2016-03-16<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), kézirat<br/><b>Tárgyszavak:</b> emigráció, kivándorló, nyugati magyarság, szórványmagyarság, kulturális élet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/15200/15213/15213.pdf">PDF</a>) El mundo literario de Juan Marsé urn:nbn:hu-162337 2021-10-20T14:45:29 Faix Dóra </b><img src="https://mek.oszk.hu/21500/21589/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Faix Dóra<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-12-29<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, regény, irodalmi motívum, narratológia, szövegtan, spanyol irodalom története, Marsé, Juan (1933-2020)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21500/21589/21589.pdf">PDF</a>) Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála urn:nbn:hu-7126 2021-10-20T14:45:29 Falk Miksa </b><img src="https://mek.oszk.hu/04700/04704/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Emlékezések<br/><b>Szerző(k): </b>Falk Miksa<br/><b>MEK-be került:</b> 2007-04-03<br/><b>Típus:</b> emlékiratok, életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> Széchenyi István (1791-1860), magyar irodalom, politikus<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/04700/04704/04704.lit">LIT</a>) Kor- és jellemrajzok urn:nbn:hu-102809 2021-10-20T14:45:29 Falk Miksa </b><img src="https://mek.oszk.hu/09800/09818/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Falk Miksa<br/><b>MEK-be került:</b> 2011-09-02<br/><b>Típus:</b> cikk(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> publicisztika, politikus, magyar történelem, reformkor, kiegyezés kora, művelődéstörténet, politikatörténet, magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09800/09818/09818.pdf">PDF</a>) Koronázási emlékkönyv urn:nbn:hu-102830 2021-10-20T14:45:29 Falk Miksa Dux Adolf </b><img src="https://mek.oszk.hu/09800/09839/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> 1867. Junius 8.<br/><b>Szerző(k): </b>Falk Miksa;Dux Adolf<br/><b>MEK-be került:</b> 2011-09-07<br/><b>Típus:</b> emlékkönyv, kép(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar történelem, koronázás, ünnepség, szertartás, királyság, Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916), Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09800/09839/09839.pdf">PDF</a>) Széchenyi István gróf és kora urn:nbn:hu-139282 2021-10-20T14:45:29 Falk Miksa </b><img src="https://mek.oszk.hu/16300/16368/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Falk Miksa<br/><b>MEK-be került:</b> 2016-12-22<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> politikus, államférfi, politikatörténet, magyar történelem, reformkor, Széchenyi István (1791-1860)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/16300/16368/16368.pdf">PDF</a>) Of fire, iron and blood urn:nbn:hu-158616 2021-10-20T14:45:29 Victor A. Falk </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20647/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Victor A. Falk<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-12<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> második világháború, hadtörténet, magyar történelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20647/20647.pdf">PDF</a>) A hol az Ország-Világ készül urn:nbn:hu-107998 2021-10-20T14:45:29 Falk Zsigmond </b><img src="https://mek.oszk.hu/11600/11691/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Falk Zsigmond<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-06-17<br/><b>Típus:</b> ismeretterjesztő kiadvány<br/><b>Tárgyszavak:</b> nyomda, Pesti Könyvnyomda Rt. (Budapest), lapkiadás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/11600/11691/11691.rtf">RTF</a>) A sokszorosító ipar a honfoglalás ezredik évében urn:nbn:hu-102819 2021-10-20T14:45:29 Falk Zsigmond </b><img src="https://mek.oszk.hu/09800/09828/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Falk Zsigmond<br/><b>MEK-be került:</b> 2011-09-05<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> nyomtatás, nyomdászattörténet, nyomdaipar<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09800/09828/09828.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/09800/09828/09828.htm">HTML</a>) Mi lesz veled, emberke? urn:nbn:hu-2276 2021-10-20T14:45:29 Hans Fallada </b><img src="https://mek.oszk.hu/00200/00277/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Hans Fallada<br/><b>MEK-be került:</b> 1999-05-18<br/><b>Típus:</b> színdarab(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> német irodalom, színjáték<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/00200/00277/00277.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00200/00277/00277.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00200/00277/00277.htm">HTML</a>) Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon urn:nbn:hu-4392 2021-10-20T14:45:29 Fallenbüchl Zoltán </b><img src="https://mek.oszk.hu/02300/02333/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Adattár<br/><b>Szerző(k): </b>Fallenbüchl Zoltán<br/><b>MEK-be került:</b> 2005-01-12<br/><b>Típus:</b> adattár, tanulmány(ok), dokumentum(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> hivatalnok, tisztségviselő, adminisztratív foglalkozás, államigazgatás, történelmi forrás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/02300/02333/02333.pdf">PDF</a>)