MEK könyvek - Szerző szerint F https://bookserver.mek.oszk.hu/all/abc/szerzoteljes.php 2023-12-06T04:58:58 MEK https://mek.oszk.hu Egyházi, családi és asszonykönyvtárak urn:nbn:hu-134275 2023-12-06T04:58:58 Baranyai Katalin Csesznegi Viktória Faa-Lendvai Erzsébet Kovács Irén Papp Csaba István Varga Gabriella </b><img src="https://mek.oszk.hu/14700/14795/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Könyvtártörténeti szakdolgozatok<br/><b>Szerző(k): </b>Baranyai Katalin;Csesznegi Viktória;Faa-Lendvai Erzsébet;Kovács Irén;Papp Csaba István;Varga Gabriella<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-12-09<br/><b>Típus:</b> szakdolgozat<br/><b>Tárgyszavak:</b> magánkönyvtár, egyházi könyvtár, könyvtártörténet, könyvkultúra, művelődéstörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14700/14795/14795.pdf">PDF</a>) Principia juris metallici Hungarici urn:nbn:hu-74898 2023-12-06T04:58:58 Faber Antal </b><img src="https://mek.oszk.hu/08000/08047/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Faber Antal<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-03-05<br/><b>Típus:</b> jogszabály, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> bányajog<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08000/08047/08047.pdf">PDF</a>) Nagykend helynevei urn:nbn:hu-11189 2023-12-06T04:58:58 Fábián Béla </b><img src="https://mek.oszk.hu/07500/07537/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábián Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2009-10-30<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> helynév, névkutatás, onomasztika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/07500/07537/07537.pdf">PDF</a>) Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon urn:nbn:hu-150710 2023-12-06T04:58:58 Thomas R. Lawson Eric R. Soelter Bódi Ferenc Bódi Mátyás Fónai Mihály Giczey Péter Horváth Zsuzsanna Obádovics Csilla Bruder Emese Kulcsár László Fábián Gergely Takács Péter Katalin Szoboszlai Hűse Lajos Attila Fekete Balázsi Ildikó Laki László Szabó Andrea </b><img src="https://mek.oszk.hu/18400/18487/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Thomas R. Lawson;Eric R. Soelter;Bódi Ferenc;Bódi Mátyás;Fónai Mihály;Giczey Péter;Horváth Zsuzsanna;Obádovics Csilla;Bruder Emese;Kulcsár László;Fábián Gergely;Takács Péter;Katalin Szoboszlai;Hűse Lajos;Attila Fekete;Balázsi Ildikó;Laki László;Szabó Andrea<br/><b>MEK-be került:</b> 2018-08-27<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> szociális ellátás, népjólét, társadalomstatisztika, demográfia, helyi társadalom, szociológiai vizsgálat, társadalomtörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/18400/18487/18487.pdf">PDF</a>) A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei urn:nbn:hu-110066 2023-12-06T04:58:58 Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor </b><img src="https://mek.oszk.hu/12200/12236/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábián Gergely;Fáykiss Péter;Szigel Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-12-09<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> hitelügy, bankrendszer, gazdasági válság, vállalat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/12200/12236/12236.pdf">PDF</a>) Némulat urn:nbn:hu-172008 2023-12-06T04:58:58 Fábián István </b><img src="https://mek.oszk.hu/23900/23988/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábián István<br/><b>MEK-be került:</b> 2023-02-16<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/23900/23988/23988.pdf">PDF</a>) Természeti tudomány a' köznépnek urn:nbn:hu-106813 2023-12-06T04:58:58 Fábián József </b><img src="https://mek.oszk.hu/11200/11238/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A babonaságnak orvoslására és a köznép közzül való kiírtására<br/><b>Szerző(k): </b>Fábián József<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-01-03<br/><b>Típus:</b> ismeretterjesztő kiadvány<br/><b>Tárgyszavak:</b> természettudomány, fizika, babona, biológia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/11200/11238/11238.pdf">PDF</a>) Baska József urn:nbn:hu-131290 2023-12-06T04:58:58 Fábián László Mándy Iván Losonci Miklós Feledy Balázs Acsay Judit Frank János </b><img src="https://mek.oszk.hu/13600/13693/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábián László;Mándy Iván;Losonci Miklós;Feledy Balázs;Acsay Judit;Frank János<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-01-22<br/><b>Típus:</b> művészeti album, kiállítási katalógus, cikk(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> festőművész, szobrász, Baska József (1935-)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13600/13693/13693.pdf">PDF</a>) Napló nagybátyámnak 20 év múltán urn:nbn:hu-106102 2023-12-06T04:58:58 Fábián Mária </b><img src="https://mek.oszk.hu/10900/10979/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábián Mária<br/><b>MEK-be került:</b> 2012-09-13<br/><b>Típus:</b> emlékiratok<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10900/10979/10979.pdf">PDF</a>) Meglévő és működő modellprogramok, valamint az iskolai szexedukációs események értékelése urn:nbn:hu-75250 2023-12-06T04:58:58 Fábián Róbert Simich Rita </b><img src="https://mek.oszk.hu/08100/08125/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> HIV/AIDS-prevenció; Az ifjúság biztonságos szexuális életre nevelése<br/><b>Szerző(k): </b>Fábián Róbert;Simich Rita<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-03-26<br/><b>Típus:</b> oktatási segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> nemi felvilágosítás, nemi erkölcs, egészségnevelés, ifjúság, AIDS, megelőzés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08100/08125/08125.pdf">PDF</a>) Fogyasztási csoportok urn:nbn:hu-136787 2023-12-06T04:58:58 Fábián Zoltán Kolosi Tamás Róbert Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/15800/15868/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábián Zoltán;Kolosi Tamás;Róbert Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2016-08-19<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> fogyasztói magatartás, gazdasági viselkedés, csoportszociológia, művelődésszociológia, életmód, társadalmi rétegződés, társadalmi-gazdasági státus<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/15800/15868/15868.pdf">PDF</a>) A magyar társadalom és az internet urn:nbn:hu-9447 2023-12-06T04:58:58 Fábián Zoltán Galácz Anna Gerhardt Erik Kollányi Bence </b><img src="https://mek.oszk.hu/06500/06542/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Jelentés a World Internet Project 2007. évi magyarországi kutatásának eredményeiről<br/><b>Szerző(k): </b>Fábián Zoltán;Galácz Anna;Gerhardt Erik;Kollányi Bence<br/><b>MEK-be került:</b> 2008-12-15<br/><b>Típus:</b> jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> internet, számítástechnika, információs társadalom, média<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/06500/06542/06542.pdf">PDF</a>) A magyar társadalom és az internet urn:nbn:hu-9448 2023-12-06T04:58:58 Fábián Zoltán Galácz Anna Gerhardt Erik Kollányi Bence </b><img src="https://mek.oszk.hu/06500/06543/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Jelentés a World Internet Project 2006. évi magyarországi kutatásának eredményeiről<br/><b>Szerző(k): </b>Fábián Zoltán;Galácz Anna;Gerhardt Erik;Kollányi Bence<br/><b>MEK-be került:</b> 2008-12-15<br/><b>Típus:</b> jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> internet, számítástechnika, információs társadalom, média, mobiltelefon<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/06500/06543/06543.pdf">PDF</a>) A magyar társadalom és az internet 2005 végén urn:nbn:hu-6253 2023-12-06T04:58:58 Bognár Éva Fábián Zoltán Galácz Anna </b><img src="https://mek.oszk.hu/04200/04256/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Gyorsjelentés a World Internet Project 2005. évi magyarországi kutatás eredményeiről<br/><b>Szerző(k): </b>Bognár Éva;Fábián Zoltán;Galácz Anna<br/><b>MEK-be került:</b> 2006-11-14<br/><b>Típus:</b> jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> internet, információs társadalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/04200/04256/04256.pdf">PDF</a>) Tárki-UniCredit európai társadalmi jelentés 2008 urn:nbn:hu-130484 2023-12-06T04:58:58 Bernát Anikó Fábián Zoltán Gábos András Horváth Hedvig Kopasz Marianna Medgyesi Márton </b><img src="https://mek.oszk.hu/13400/13413/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bernát Anikó;Fábián Zoltán;Gábos András;Horváth Hedvig;Kopasz Marianna;Medgyesi Márton<br/><b>MEK-be került:</b> 2014-10-27<br/><b>Típus:</b> jelentés, tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> társadalomstatisztika, háztartás-statisztika, népesség, jövedelem, fogyasztás, megtakarítás, életmód, lakásügy, statisztika, foglalkoztatottság, életszínvonal<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13400/13413/13413.pdf">PDF</a>) How are firms' wages and prices linked: survey evidence in Europe urn:nbn:hu-119411 2023-12-06T04:58:58 Silvia Fabiani Kézdi Gábor Fernando Martins Ana Lamo Roberto Sabbatini </b><img src="https://mek.oszk.hu/12600/12607/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Silvia Fabiani;Kézdi Gábor;Fernando Martins;Ana Lamo;Roberto Sabbatini<br/><b>MEK-be került:</b> 2014-03-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> bér, bérköltség, vállalat, kérdőíves felmérés, árképzés, árpolitika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/12600/12607/12607.pdf">PDF</a>) A hazáért és egymásért urn:nbn:hu-170367 2023-12-06T04:58:58 Fabó Edit </b><img src="https://mek.oszk.hu/23200/23254/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Nemzeti ünnepeink az 1870-es évek végén<br/><b>Szerző(k): </b>Fabó Edit<br/><b>MEK-be került:</b> 2022-08-09<br/><b>Típus:</b> jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> nemzeti ünnep, nemzettudat, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, augusztus 20., hagyomány, sajtótörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/23200/23254/23254.pdf">PDF</a>) Anesztézia urn:nbn:hu-132565 2023-12-06T04:58:58 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14007/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-14<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14007/14007.pdf">PDF</a>) Elég, ha én tudom urn:nbn:hu-132592 2023-12-06T04:58:58 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14020/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-17<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14020/14020.pdf">PDF</a>) Ellenfülbevaló urn:nbn:hu-132661 2023-12-06T04:58:58 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14041/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-28<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14041/14041.pdf">PDF</a>) Értékváltozások a 19. század második felében urn:nbn:hu-132595 2023-12-06T04:58:58 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14023/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kísérlet a kor társadalmi értéktudatának rekonstruálására erkölcs és illemkódexek alapján<br/><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-17<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> illemtan, értékrend, attitűd, társasági élet, társadalmi érték<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14023/14023.pdf">PDF</a>) Fojtott intenzitással, fojtottan urn:nbn:hu-132593 2023-12-06T04:58:58 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14021/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-17<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14021/14021.pdf">PDF</a>) A fül urn:nbn:hu-132662 2023-12-06T04:58:58 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14042/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-28<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14042/14042.pdf">PDF</a>) A határon urn:nbn:hu-132658 2023-12-06T04:58:58 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14038/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-27<br/><b>Típus:</b> esszé(k), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> irodalomtörténet, szövegelemzés, irodalomfilozófia, szövegnyelvészet, nyelvészet, irodalomesztétika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14038/14038.pdf">PDF</a>) Kinga Fabó's poems urn:nbn:hu-132656 2023-12-06T04:58:58 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/14000/14036/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> In English and in Indonesian<br/><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-27<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14036/14036.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/14000/14036/14036.rtf">RTF</a>) Racun urn:nbn:hu-132491 2023-12-06T04:58:58 Fabó Kinga </b><img src="https://mek.oszk.hu/13900/13973/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Penyair Hongaria<br/><b>Szerző(k): </b>Fabó Kinga<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-04-01<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13900/13973/13973.pdf">PDF</a>) Átértékelés urn:nbn:hu-167548 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22500/22549/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-11-10<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22500/22549/22549.epub">EPUB</a>) Bámészkodásaim könyve urn:nbn:hu-167713 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22500/22566/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Történetek<br/><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-11-19<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22500/22566/22566.epub">EPUB</a>) Az élő álarc urn:nbn:hu-168001 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22600/22618/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Színművek<br/><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-12-06<br/><b>Típus:</b> színdarab(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22600/22618/22618.epub">EPUB</a>) Az elvarázsolt hangok urn:nbn:hu-167564 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22500/22560/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Mesék<br/><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-11-11<br/><b>Típus:</b> mese(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, gyermekirodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22500/22560/22560.epub">EPUB</a>) A felkelő Nap háza urn:nbn:hu-167953 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22600/22614/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Slágerré vált népdalok, népdallá vált slágerek<br/><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-12-02<br/><b>Típus:</b> dal(ok), kotta(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> népdal, sláger, dalszöveg, folklór, világirodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22600/22614/22614.epub">EPUB</a>) Folytatásos regény urn:nbn:hu-167846 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22500/22567/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-11-26<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22500/22567/22567.epub">EPUB</a>) Fosztóképzőkkel urn:nbn:hu-167847 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22500/22568/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-11-26<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22500/22568/22568.epub">EPUB</a>) Gyermekjátékok urn:nbn:hu-167927 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22600/22608/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Versek a Kolibri Színház és a Bozsik Yvette Társulat produkciójához id. Pieter Brueghel képe alapján<br/><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-12-01<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, festőművész, Bruegel, Pieter (1525-1569)<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22600/22608/22608.epub">EPUB</a>) Kolumbusz és a három testőr urn:nbn:hu-167955 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22600/22615/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Musicalek és rockoperák<br/><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-12-02<br/><b>Típus:</b> színdarab(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, francia irodalom, musical, rockopera, zenés színjáték, átdolgozás, librettó<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22600/22615/22615.epub">EPUB</a>) Napforduló urn:nbn:hu-167930 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22600/22611/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-12-01<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22600/22611/22611.epub">EPUB</a>) Parszifál titka urn:nbn:hu-168004 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22600/22620/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Mesejátékok<br/><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-12-06<br/><b>Típus:</b> mese(k), színdarab(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, angol irodalom, gyermekirodalom, mesejáték, átdolgozás<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22600/22620/22620.epub">EPUB</a>) A színész és a telefonkönyv urn:nbn:hu-167550 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22500/22550/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A színházi szöveg világa; DLA dolgozat, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2007<br/><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-11-10<br/><b>Típus:</b> disszertáció<br/><b>Tárgyszavak:</b> drámaelmélet, dramaturgia, színházművészet, eredeti szöveg, irodalmi nyelv, műfordítás<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22500/22550/22550.epub">EPUB</a>) A Tandori taniroda urn:nbn:hu-167483 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22500/22539/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kis könyv Tandori Dezső hatvanadik születésnapjára<br/><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-11-08<br/><b>Típus:</b> cikk(ek), esszé(k), vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, magyar irodalom története, Tandori Dezső (1938-2019)<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22500/22539/22539.epub">EPUB</a>) Titkos könyv urn:nbn:hu-168002 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22600/22619/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> 49 nap; Történet<br/><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-12-06<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22600/22619/22619.epub">EPUB</a>) Az üzlet urn:nbn:hu-167576 2023-12-06T04:58:58 Fábri Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22500/22565/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Két egyfelvonásos<br/><b>Szerző(k): </b>Fábri Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-11-12<br/><b>Típus:</b> színdarab(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, dráma<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/22500/22565/22565.epub">EPUB</a>) Integrált közösségi és szolgáltató terek urn:nbn:hu-73767 2023-12-06T04:58:58 Beke Márton Beke Pál D. Frank Mariann Fabulya Edit Herpainé Márkus Ágnes Ramháb Mária Wéber László </b><img src="https://mek.oszk.hu/07900/07917/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Módszertani kézikönyv<br/><b>Szerző(k): </b>Beke Márton;Beke Pál;D. Frank Mariann;Fabulya Edit;Herpainé Márkus Ágnes;Ramháb Mária;Wéber László<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-02-03<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> regionális politika, közszolgáltatás, fejlesztési program, vidékfejlesztés, infrastruktúra<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/07900/07917/07917.pdf">PDF</a>) A nagy múltú középiskolák könyvtárai urn:nbn:hu-172430 2023-12-06T04:58:58 Fabulya László </b><img src="https://mek.oszk.hu/24300/24302/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fabulya László<br/><b>MEK-be került:</b> 2023-02-28<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> középiskola, iskolai könyvtár, régi könyv, gyűjtemény, muzeális példány, könyvtári katalógus, felmérés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/24300/24302/24302.pdf">PDF</a>) Marhavész a XIX. század első felében urn:nbn:hu-101818 2023-12-06T04:58:58 Szenti Tibor Bicsérdy Gyula Facsar Imre </b><img src="https://mek.oszk.hu/09300/09343/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szenti Tibor;Bicsérdy Gyula;Facsar Imre<br/><b>MEK-be került:</b> 2011-03-31<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> vész, állatbetegség, szarvasmarha, szarvasmarha-tenyésztés, állategészségügy, levéltári irat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09300/09343/09343.pdf">PDF</a>) A LISP programozási nyelv urn:nbn:hu-10569 2023-12-06T04:58:58 Zimányi Magdolna Kálmán László Fadgyas Tibor </b><img src="https://mek.oszk.hu/07200/07258/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Zimányi Magdolna;Kálmán László;Fadgyas Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2009-07-22<br/><b>Típus:</b> szakkönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> programnyelv, lisp, magas szintű programnyelv<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/07200/07258/07258.pdf">PDF</a>) Utazásom Mesopotámiában és Irak-Arábiában urn:nbn:hu-154298 2023-12-06T04:58:58 Fadlallah el Hedad Mihály </b><img src="https://mek.oszk.hu/19300/19335/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fadlallah el Hedad Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-05-08<br/><b>Típus:</b> útleírás<br/><b>Tárgyszavak:</b> utazás, ló, lótenyésztés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/19300/19335/19335.pdf">PDF</a>) "... és a felelősségtől való rettegés" urn:nbn:hu-75645 2023-12-06T04:58:58 Émile Faguet </b><img src="https://mek.oszk.hu/08300/08344/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A kontárság kultuszának folytatása<br/><b>Szerző(k): </b>Émile Faguet<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-06-03<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> demokrácia, politikai filozófia, államelmélet, felelősség, társadalmi probléma, társadalomkritika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08300/08344/08344.pdf">PDF</a>) A kontárság kultusza urn:nbn:hu-75967 2023-12-06T04:58:58 Émile Faguet </b><img src="https://mek.oszk.hu/08300/08375/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Émile Faguet<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-06-10<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> demokrácia, politikai filozófia, államelmélet, társadalmi probléma, társadalomkritika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08300/08375/08375.pdf">PDF</a>)