MEK könyvek - Cím szerint O https://bookserver.mek.oszk.hu/all/abc/teljes.php 2024-04-12T17:02:42 MEK https://mek.oszk.hu O espaço do direito na ontologia de Lukács urn:nbn:hu-145034 2024-04-12T17:02:42 Varga Csaba </b><img src="https://mek.oszk.hu/17500/17551/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Varga Csaba<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-11-23<br/><b>Típus:</b> cikk(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> jogelmélet, jogrendszer, filozófiatörténet, filozófus, Lukács György (1885-1971)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/17500/17551/17551.pdf">PDF</a>) Ó-kori földrajz urn:nbn:hu-129892 2024-04-12T17:02:42 Henry Fanshawe Tozer </b><img src="https://mek.oszk.hu/13300/13308/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Henry Fanshawe Tozer<br/><b>MEK-be került:</b> 2014-09-23<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> történeti földrajz, ókori világ, ókori civilizáció, ókori állam, ókori táj<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13300/13308/13308.pdf">PDF</a>) Az O. M. Iparművészeti Társulat, a Baross-Szövetség és a Baross Gábor Kör országos iparművészeti és háziipari kiállításának emlékalbuma urn:nbn:hu-166938 2024-04-12T17:02:42 </b><img src="https://mek.oszk.hu/22400/22428/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-09-29<br/><b>Típus:</b> fotóalbum<br/><b>Tárgyszavak:</b> iparművészet, kézműipar, képzőművészeti kiállítás, ipari kiállítás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22400/22428/22428.pdf">PDF</a>) Az objektivitás mítosza? urn:nbn:hu-104453 2024-04-12T17:02:42 Pritz Pál </b><img src="https://mek.oszk.hu/10400/10411/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Hazánk és a nagyvilág; 20. századi metszetek<br/><b>Szerző(k): </b>Pritz Pál<br/><b>MEK-be került:</b> 2012-02-24<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), kritiká(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> külpolitika, nemzetközi kapcsolat, magyar történelem, politikatörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10411/10411.pdf">PDF</a>) Az objektumok tulajdonságainak és elrendezéseinek szerepe a felhasználói felületek tervezésében urn:nbn:hu-131292 2024-04-12T17:02:42 Kosztyánné Mátrai Rita </b><img src="https://mek.oszk.hu/13600/13694/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Doktori (PhD) értekezés<br/><b>Szerző(k): </b>Kosztyánné Mátrai Rita<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-01-22<br/><b>Típus:</b> disszertáció<br/><b>Tárgyszavak:</b> grafikus felhasználói felület, weblap, webdizájn, multimédia-program, információkeresés, értelmi fogyatékos, akadálymentesítés, mentális reprezentáció, szövegértés, pszichológiai kísérlet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13600/13694/13694.pdf">PDF</a>) Obszolencia kislexikon urn:nbn:hu-148630 2024-04-12T17:02:42 </b><img src="https://mek.oszk.hu/17900/17994/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tervezett elavulás<br/><b>MEK-be került:</b> 2018-03-29<br/><b>Típus:</b> cikk(ek), dialógus(ok), levél(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> műszaki cikk, tömegcikk, avulás, élettartam, gyáripar, fogyasztói panasz, fogyasztói magatartás, fogyasztói társadalom, fórum<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/17900/17994/17994.pdf">PDF</a>) Óbuda itt, belül urn:nbn:hu-6750 2024-04-12T17:02:42 Gyimesi László </b><img src="https://mek.oszk.hu/04400/04462/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Válogatott versek<br/><b>Szerző(k): </b>Gyimesi László<br/><b>MEK-be került:</b> 2007-01-24<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/04400/04462/04462.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/04400/04462/04462.rtf">RTF</a>) Az Óbudai Árpád Gimnázium 120 éve, 1902-2022 urn:nbn:hu-173115 2024-04-12T17:02:42 Sipos Béla </b><img src="https://mek.oszk.hu/24500/24583/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Sipos Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2023-04-13<br/><b>Típus:</b> emlékkönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> gimnázium, iskolatörténet, Óbudai Árpád Gimnázium (Budapest)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/24500/24583/24583.pdf">PDF</a>) Az óbudavári Schönstatt-kápolna története urn:nbn:hu-75447 2024-04-12T17:02:42 </b><img src="https://mek.oszk.hu/08100/08194/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2010-04-15<br/><b>Típus:</b> emlékkönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> kápolna, templom, Schönstatt-mozgalom, katolikus egyház<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08100/08194/08194.pdf">PDF</a>) Óceánia urn:nbn:hu-76278 2024-04-12T17:02:42 Polgár Ernő </b><img src="https://mek.oszk.hu/08500/08514/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Polgár Ernő<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-07-14<br/><b>Típus:</b> útleírás<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, helyismeret<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08500/08514/08514.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/08500/08514/08514.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/08500/08514/08514.htm">HTML</a>) Oceania urn:nbn:hu-155657 2024-04-12T17:02:42 Jókai Mór </b><img src="https://mek.oszk.hu/19600/19649/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Egy elsülyedt világrész története<br/><b>Szerző(k): </b>Jókai Mór<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-08-15<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/19600/19649/19649.pdf">PDF</a>) Ocskay brigadéros az áruló kuruczvezér regényes élettörténete és kalandjai urn:nbn:hu-161408 2024-04-12T17:02:42 Móricz Pál </b><img src="https://mek.oszk.hu/21200/21256/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Móricz Pál<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-10-09<br/><b>Típus:</b> regény, életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> hadvezér, katona, Rákóczi-szabadságharc, magyar irodalom, Ocskay László (1680-1710)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21200/21256/21256.pdf">PDF</a>) Ocskay brigadéros igazi életrajza és a Rákóczy-kor jellemzése urn:nbn:hu-129787 2024-04-12T17:02:42 Ocskay Gusztáv </b><img src="https://mek.oszk.hu/13200/13279/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Ocskay Gusztáv<br/><b>MEK-be került:</b> 2014-09-15<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> Rákóczi-szabadságharc, Ocskay László (1680-1710), árulás, katonatiszt<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13200/13279/13279.pdf">PDF</a>) Óda Árkádiához avagy a lélekkeresők urn:nbn:hu-148676 2024-04-12T17:02:42 Nacsinák Gergely András </b><img src="https://mek.oszk.hu/18000/18003/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Nacsinák Gergely András<br/><b>MEK-be került:</b> 2018-04-03<br/><b>Típus:</b> esszé(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> vers, költő, költészet, angol irodalom története, romantika, műelemzés, irodalomesztétika, szövegtan, irodalmi hatás, irodalomesztétika, Keats, John (1795-1821). Ode on a Grecian urn<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/18000/18003/18003.pdf">PDF</a>) Odakint urn:nbn:hu-6024 2024-04-12T17:02:42 Nagy Attila </b><img src="https://mek.oszk.hu/04000/04029/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Nagy Attila<br/><b>MEK-be került:</b> 2006-09-06<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/04000/04029/04029.pdf">PDF</a>) Odakünn süt a nap urn:nbn:hu-159501 2024-04-12T17:02:42 Berkes Imre </b><img src="https://mek.oszk.hu/20500/20501/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Berkes Imre<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-10<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20500/20501/20501.pdf">PDF</a>) Ode funebris augustissimi dum viveret domini ... Caroli VI. Romanorum imperatoris, ac Germaniae, Hispaniarum Hungariae, Bohemiaeque regis ... sacratissimis manibus dicata a lib. bar. Joanne Lazar de Gyalakuta... urn:nbn:hu-162424 2024-04-12T17:02:42 Lázár János </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21631/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Lázár János<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-11<br/><b>Típus:</b> vers(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> uralkodó, gyászvers, magyar irodalom, Károly (Magyarország: király), III. (1685-1740)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21631/21631.pdf">PDF</a>) Odesszai történetek urn:nbn:hu-2318 2024-04-12T17:02:42 Isaak Emmanuilovic Babel </b><img src="https://mek.oszk.hu/00300/00319/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> elbeszélések<br/><b>Szerző(k): </b>Isaak Emmanuilovic Babel<br/><b>MEK-be került:</b> 2002-04-10<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> orosz irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.htm">HTML</a>) Odisszea az Univerzumban urn:nbn:hu-2280 2024-04-12T17:02:42 Bátfai Norbert </b><img src="https://mek.oszk.hu/00200/00281/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bátfai Norbert<br/><b>MEK-be került:</b> 2002-10-26<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/00200/00281/00281.pdf">PDF</a>) Odorheiu Székelyudvarhely városa urn:nbn:hu-102683 2024-04-12T17:02:42 </b><img src="https://mek.oszk.hu/09700/09704/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2011-07-25<br/><b>Típus:</b> útikönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> helyismeret, látnivaló<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09700/09704/09704.pdf">PDF</a>) Ódry Árpád urn:nbn:hu-104563 2024-04-12T17:02:42 Rédey Tivadar </b><img src="https://mek.oszk.hu/10400/10462/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Rédey Tivadar<br/><b>MEK-be került:</b> 2012-03-12<br/><b>Típus:</b> előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> színész, Ódry Árpád (1876-1937)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10462/10462.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10462/10462.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10462/10462.htm">HTML</a>) Odüsszeia urn:nbn:hu-2407 2024-04-12T17:02:42 Homérosz </b><img src="https://mek.oszk.hu/00400/00408/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Homérosz <br/><b>MEK-be került:</b> 1997-07-01<br/><b>Típus:</b> elbeszélő költemény<br/><b>Tárgyszavak:</b> görög irodalom, mitológia<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.epub">EPUB</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.prc">PRC</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.rtf">RTF</a>) Oedinburgerisches rothes Ay, in welchem die wahre Freud und Hoffnung der Uralt-Catholischen Christen eingeschlossen... urn:nbn:hu-5546 2024-04-12T17:02:42 Dobner Ábrahám Egyed </b><img src="https://mek.oszk.hu/03500/03572/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Dobner Ábrahám Egyed<br/><b>MEK-be került:</b> 2006-03-06<br/><b>Típus:</b> muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> evangélikus egyház, katolikus egyház<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/03500/03572/03572.pdf">PDF</a>) Oesterreichische Vaterlandskunde mit besonderer Rücksicht auf das Kronland Siebenbürgen urn:nbn:hu-8099 2024-04-12T17:02:42 Michaelis János </b><img src="https://mek.oszk.hu/05500/05553/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Zum Gebrauche in den siebenbürgischen Volksschulen von einem praktischen Schulmanne<br/><b>Szerző(k): </b>Michaelis János<br/><b>MEK-be került:</b> 2008-01-02<br/><b>Típus:</b> tankönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> Osztrák-Magyar Monarchia, magyar történelem, adattár, gazdaságföldrajz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/05500/05553/05553.pdf">PDF</a>) Az oetedic resze Mattyas kiraly dolgainac mind halaláig urn:nbn:hu-109346 2024-04-12T17:02:42 Bogáti Fazekas Miklós </b><img src="https://mek.oszk.hu/12000/12031/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bogáti Fazekas Miklós<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-10-14<br/><b>Típus:</b> muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum, krónika, elbeszélő költemény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, régi nyomtatvány, históriás ének, Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490), krónika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/12000/12031/12031.pdf">PDF</a>) Of fire, iron and blood urn:nbn:hu-158616 2024-04-12T17:02:42 Victor A. Falk </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20647/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Victor A. Falk<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-12<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> második világháború, hadtörténet, magyar történelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20647/20647.pdf">PDF</a>) Ein Offenbarung und Gesicht, das geschehen ist dem ... Herrn Sigmundo, Künig zu Hungern ... zu Pressburg ..., als ir hernach hören werden von der Zerstörung Land und Künigreich und Verfolgung der Priesterschaft urn:nbn:hu-5714 2024-04-12T17:02:42 </b><img src="https://mek.oszk.hu/03700/03727/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2006-05-12<br/><b>Típus:</b> muzeális dokumentum, nyomtatvány, röplap, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> I. Zsigmond<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/03700/03727/03727.pdf">PDF</a>) Offener Brief an sämmtliche Professoren der Geburtshilfe urn:nbn:hu-108895 2024-04-12T17:02:42 Semmelweis Ignác </b><img src="https://mek.oszk.hu/11900/11914/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Semmelweis Ignác<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-09-10<br/><b>Típus:</b> levél(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> szülészet, gyermekágyi láz, higiénia, betegségmegelőzés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/11900/11914/11914.pdf">PDF</a>) Official illustrated catalogue fine arts exhibit Hungary. St. Louis exposition 1904 urn:nbn:hu-105905 2024-04-12T17:02:42 </b><img src="https://mek.oszk.hu/10900/10920/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2012-08-28<br/><b>Típus:</b> kiállítási katalógus<br/><b>Tárgyszavak:</b> képzőművészet, világkiállítás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10900/10920/10920.pdf">PDF</a>) Ofra Házâ és Kajjám urn:nbn:hu-103254 2024-04-12T17:02:42 Viola Zoltán </b><img src="https://mek.oszk.hu/09900/09904/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Viola Zoltán<br/><b>MEK-be került:</b> 2011-09-22<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09900/09904/09904.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/09900/09904/09904.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/09900/09904/09904.htm">HTML</a>)