MEK könyvek - Cím szerint O https://bookserver.mek.oszk.hu/all/abc/teljes.php 2020-10-20T13:57:28 MEK https://mek.oszk.hu O espaço do direito na ontologia de Lukács urn:nbn:hu-145034 2020-10-20T13:57:28 Varga Csaba </b><img src="https://mek.oszk.hu/17500/17551/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Varga Csaba<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-11-23<br/><b>Típus:</b> cikk(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> jogelmélet, jogrendszer, filozófiatörténet, filozófus, Lukács György (1885-1971)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/17500/17551/17551.pdf">PDF</a>) Ó-kori földrajz urn:nbn:hu-129892 2020-10-20T13:57:28 Henry Fanshawe Tozer </b><img src="https://mek.oszk.hu/13300/13308/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Henry Fanshawe Tozer<br/><b>MEK-be került:</b> 2014-09-23<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> történeti földrajz, ókori világ, ókori civilizáció, ókori állam, ókori táj<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13300/13308/13308.pdf">PDF</a>) Az objektivitás mítosza? urn:nbn:hu-104453 2020-10-20T13:57:28 Pritz Pál </b><img src="https://mek.oszk.hu/10400/10411/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Hazánk és a nagyvilág; 20. századi metszetek<br/><b>Szerző(k): </b>Pritz Pál<br/><b>MEK-be került:</b> 2012-02-24<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), kritiká(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> külpolitika, nemzetközi kapcsolat, magyar történelem, politikatörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10411/10411.pdf">PDF</a>) Az objektumok tulajdonságainak és elrendezéseinek szerepe a felhasználói felületek tervezésében urn:nbn:hu-131292 2020-10-20T13:57:28 Kosztyánné Mátrai Rita </b><img src="https://mek.oszk.hu/13600/13694/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Doktori (PhD) értekezés<br/><b>Szerző(k): </b>Kosztyánné Mátrai Rita<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-01-22<br/><b>Típus:</b> disszertáció<br/><b>Tárgyszavak:</b> grafikus felhasználói felület, weblap, webdizájn, multimédia-program, információkeresés, értelmi fogyatékos, akadálymentesítés, mentális reprezentáció, szövegértés, pszichológiai kísérlet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13600/13694/13694.pdf">PDF</a>) Obszolencia kislexikon urn:nbn:hu-148630 2020-10-20T13:57:28 </b><img src="https://mek.oszk.hu/17900/17994/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tervezett elavulás<br/><b>MEK-be került:</b> 2018-03-29<br/><b>Típus:</b> cikk(ek), dialógus(ok), levél(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> műszaki cikk, tömegcikk, avulás, élettartam, gyáripar, fogyasztói panasz, fogyasztói magatartás, fogyasztói társadalom, fórum<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/17900/17994/17994.pdf">PDF</a>) Óbuda itt, belül urn:nbn:hu-6750 2020-10-20T13:57:28 Gyimesi László </b><img src="https://mek.oszk.hu/04400/04462/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Válogatott versek<br/><b>Szerző(k): </b>Gyimesi László<br/><b>MEK-be került:</b> 2007-01-24<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/04400/04462/04462.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/04400/04462/04462.rtf">RTF</a>) Az óbudavári Schönstatt-kápolna története urn:nbn:hu-75447 2020-10-20T13:57:28 </b><img src="https://mek.oszk.hu/08100/08194/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2010-04-15<br/><b>Típus:</b> emlékkönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> kápolna, templom, Schönstatt-mozgalom, katolikus egyház<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08100/08194/08194.pdf">PDF</a>) Óceánia urn:nbn:hu-76278 2020-10-20T13:57:28 Polgár Ernő </b><img src="https://mek.oszk.hu/08500/08514/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Polgár Ernő<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-07-14<br/><b>Típus:</b> útleírás<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, helyismeret<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08500/08514/08514.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/08500/08514/08514.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/08500/08514/08514.htm">HTML</a>) Oceania urn:nbn:hu-155657 2020-10-20T13:57:28 Jókai Mór </b><img src="https://mek.oszk.hu/19600/19649/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Egy elsülyedt világrész története<br/><b>Szerző(k): </b>Jókai Mór<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-08-15<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/19600/19649/19649.pdf">PDF</a>) Ocskay brigadéros az áruló kuruczvezér regényes élettörténete és kalandjai urn:nbn:hu-161408 2020-10-20T13:57:28 Móricz Pál </b><img src="https://mek.oszk.hu/21200/21256/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Móricz Pál<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-10-09<br/><b>Típus:</b> regény, életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> hadvezér, katona, Rákóczi-szabadságharc, magyar irodalom, Ocskay László (1680-1710)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21200/21256/21256.pdf">PDF</a>) Ocskay brigadéros igazi életrajza és a Rákóczy-kor jellemzése urn:nbn:hu-129787 2020-10-20T13:57:28 Ocskay Gusztáv </b><img src="https://mek.oszk.hu/13200/13279/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Ocskay Gusztáv<br/><b>MEK-be került:</b> 2014-09-15<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> Rákóczi-szabadságharc, Ocskay László (1680-1710), árulás, katonatiszt<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13200/13279/13279.pdf">PDF</a>) Óda Árkádiához avagy a lélekkeresők urn:nbn:hu-148676 2020-10-20T13:57:28 Nacsinák Gergely András </b><img src="https://mek.oszk.hu/18000/18003/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Nacsinák Gergely András<br/><b>MEK-be került:</b> 2018-04-03<br/><b>Típus:</b> esszé(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> vers, költő, költészet, angol irodalom története, romantika, műelemzés, irodalomesztétika, szövegtan, irodalmi hatás, irodalomesztétika, Keats, John (1795-1821). Ode on a Grecian urn<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/18000/18003/18003.pdf">PDF</a>) Odakint urn:nbn:hu-6024 2020-10-20T13:57:28 Nagy Attila </b><img src="https://mek.oszk.hu/04000/04029/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Nagy Attila<br/><b>MEK-be került:</b> 2006-09-06<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/04000/04029/04029.pdf">PDF</a>) Odakünn süt a nap urn:nbn:hu-159501 2020-10-20T13:57:28 Berkes Imre </b><img src="https://mek.oszk.hu/20500/20501/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Berkes Imre<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-10<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20500/20501/20501.pdf">PDF</a>) Odesszai történetek urn:nbn:hu-2318 2020-10-20T13:57:28 Isaak Emmanuilovic Babel </b><img src="https://mek.oszk.hu/00300/00319/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> elbeszélések<br/><b>Szerző(k): </b>Isaak Emmanuilovic Babel<br/><b>MEK-be került:</b> 2002-04-10<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> orosz irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.htm">HTML</a>) Odisszea az Univerzumban urn:nbn:hu-2280 2020-10-20T13:57:28 Bátfai Norbert </b><img src="https://mek.oszk.hu/00200/00281/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bátfai Norbert<br/><b>MEK-be került:</b> 2002-10-26<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/00200/00281/00281.pdf">PDF</a>) Odorheiu Székelyudvarhely városa urn:nbn:hu-102683 2020-10-20T13:57:28 </b><img src="https://mek.oszk.hu/09700/09704/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2011-07-25<br/><b>Típus:</b> útikönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> helyismeret, látnivaló<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09700/09704/09704.pdf">PDF</a>) Ódry Árpád urn:nbn:hu-104563 2020-10-20T13:57:28 Rédey Tivadar </b><img src="https://mek.oszk.hu/10400/10462/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Rédey Tivadar<br/><b>MEK-be került:</b> 2012-03-12<br/><b>Típus:</b> előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> színész, Ódry Árpád (1876-1937)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10462/10462.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10462/10462.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10462/10462.htm">HTML</a>) Odüsszeia urn:nbn:hu-2407 2020-10-20T13:57:28 Homérosz </b><img src="https://mek.oszk.hu/00400/00408/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Homérosz <br/><b>MEK-be került:</b> 1997-07-01<br/><b>Típus:</b> elbeszélő költemény<br/><b>Tárgyszavak:</b> görög irodalom, mitológia<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.epub">EPUB</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.prc">PRC</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.rtf">RTF</a>) Oedinburgerisches rothes Ay, in welchem die wahre Freud und Hoffnung der Uralt-Catholischen Christen eingeschlossen... urn:nbn:hu-5546 2020-10-20T13:57:28 Dobner Ábrahám Egyed </b><img src="https://mek.oszk.hu/03500/03572/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Dobner Ábrahám Egyed<br/><b>MEK-be került:</b> 2006-03-06<br/><b>Típus:</b> muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> evangélikus egyház, katolikus egyház<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/03500/03572/03572.pdf">PDF</a>) Oesterreichische Vaterlandskunde mit besonderer Rücksicht auf das Kronland Siebenbürgen urn:nbn:hu-8099 2020-10-20T13:57:28 Michaelis János </b><img src="https://mek.oszk.hu/05500/05553/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Zum Gebrauche in den siebenbürgischen Volksschulen von einem praktischen Schulmanne<br/><b>Szerző(k): </b>Michaelis János<br/><b>MEK-be került:</b> 2008-01-02<br/><b>Típus:</b> tankönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> Osztrák-Magyar Monarchia, magyar történelem, adattár, gazdaságföldrajz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/05500/05553/05553.pdf">PDF</a>) Az oetedic resze Mattyas kiraly dolgainac mind halaláig urn:nbn:hu-109346 2020-10-20T13:57:28 Bogáti Fazekas Miklós </b><img src="https://mek.oszk.hu/12000/12031/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bogáti Fazekas Miklós<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-10-14<br/><b>Típus:</b> muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum, krónika, elbeszélő költemény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, régi nyomtatvány, históriás ének, Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490), krónika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/12000/12031/12031.pdf">PDF</a>) Of fire, iron and blood urn:nbn:hu-158616 2020-10-20T13:57:28 Victor A. Falk </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20647/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Victor A. Falk<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-12<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> második világháború, hadtörténet, magyar történelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20647/20647.pdf">PDF</a>) Ein Offenbarung und Gesicht, das geschehen ist dem ... Herrn Sigmundo, Künig zu Hungern ... zu Pressburg ..., als ir hernach hören werden von der Zerstörung Land und Künigreich und Verfolgung der Priesterschaft urn:nbn:hu-5714 2020-10-20T13:57:28 </b><img src="https://mek.oszk.hu/03700/03727/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2006-05-12<br/><b>Típus:</b> muzeális dokumentum, nyomtatvány, röplap, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> I. Zsigmond<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/03700/03727/03727.pdf">PDF</a>) Offener Brief an sämmtliche Professoren der Geburtshilfe urn:nbn:hu-108895 2020-10-20T13:57:28 Semmelweis Ignác </b><img src="https://mek.oszk.hu/11900/11914/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Semmelweis Ignác<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-09-10<br/><b>Típus:</b> levél(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> szülészet, gyermekágyi láz, higiénia, betegségmegelőzés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/11900/11914/11914.pdf">PDF</a>) Official illustrated catalogue fine arts exhibit Hungary. St. Louis exposition 1904 urn:nbn:hu-105905 2020-10-20T13:57:28 </b><img src="https://mek.oszk.hu/10900/10920/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2012-08-28<br/><b>Típus:</b> kiállítási katalógus<br/><b>Tárgyszavak:</b> képzőművészet, világkiállítás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10900/10920/10920.pdf">PDF</a>) Ofra Házâ és Kajjám urn:nbn:hu-103254 2020-10-20T13:57:28 Viola Zoltán </b><img src="https://mek.oszk.hu/09900/09904/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Viola Zoltán<br/><b>MEK-be került:</b> 2011-09-22<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09900/09904/09904.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/09900/09904/09904.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/09900/09904/09904.htm">HTML</a>) OGÉT, 2001 urn:nbn:hu-5476 2020-10-20T13:57:28 </b><img src="https://mek.oszk.hu/03500/03504/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> IX. Országos Gépész Találkozó; Gépgyártás a harmadik évezred elején<br/><b>MEK-be került:</b> 2006-02-14<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> gépészet, gépgyártás, konferencia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/03500/03504/03504.pdf">PDF</a>) OGÉT, 2003 urn:nbn:hu-5502 2020-10-20T13:57:28 </b><img src="https://mek.oszk.hu/03500/03530/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> XI. Országos Gépész Találkozó<br/><b>MEK-be került:</b> 2006-02-21<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> gépészet, konferencia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/03500/03530/03530.pdf">PDF</a>)