MEK könyvek - Cím szerint O https://bookserver.mek.oszk.hu/all/abc/teljes.php 2022-12-02T01:19:52 MEK https://mek.oszk.hu O espaço do direito na ontologia de Lukács urn:nbn:hu-145034 2022-12-02T01:19:53 Varga Csaba </b><img src="https://mek.oszk.hu/17500/17551/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Varga Csaba<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-11-23<br/><b>Típus:</b> cikk(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> jogelmélet, jogrendszer, filozófiatörténet, filozófus, Lukács György (1885-1971)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/17500/17551/17551.pdf">PDF</a>) Ó-kori földrajz urn:nbn:hu-129892 2022-12-02T01:19:53 Henry Fanshawe Tozer </b><img src="https://mek.oszk.hu/13300/13308/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Henry Fanshawe Tozer<br/><b>MEK-be került:</b> 2014-09-23<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> történeti földrajz, ókori világ, ókori civilizáció, ókori állam, ókori táj<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13300/13308/13308.pdf">PDF</a>) Az O. M. Iparművészeti Társulat, a Baross-Szövetség és a Baross Gábor Kör országos iparművészeti és háziipari kiállításának emlékalbuma urn:nbn:hu-166938 2022-12-02T01:19:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/22400/22428/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-09-29<br/><b>Típus:</b> fotóalbum<br/><b>Tárgyszavak:</b> iparművészet, kézműipar, képzőművészeti kiállítás, ipari kiállítás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22400/22428/22428.pdf">PDF</a>) Az objektivitás mítosza? urn:nbn:hu-104453 2022-12-02T01:19:53 Pritz Pál </b><img src="https://mek.oszk.hu/10400/10411/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Hazánk és a nagyvilág; 20. századi metszetek<br/><b>Szerző(k): </b>Pritz Pál<br/><b>MEK-be került:</b> 2012-02-24<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), kritiká(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> külpolitika, nemzetközi kapcsolat, magyar történelem, politikatörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10411/10411.pdf">PDF</a>) Az objektumok tulajdonságainak és elrendezéseinek szerepe a felhasználói felületek tervezésében urn:nbn:hu-131292 2022-12-02T01:19:53 Kosztyánné Mátrai Rita </b><img src="https://mek.oszk.hu/13600/13694/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Doktori (PhD) értekezés<br/><b>Szerző(k): </b>Kosztyánné Mátrai Rita<br/><b>MEK-be került:</b> 2015-01-22<br/><b>Típus:</b> disszertáció<br/><b>Tárgyszavak:</b> grafikus felhasználói felület, weblap, webdizájn, multimédia-program, információkeresés, értelmi fogyatékos, akadálymentesítés, mentális reprezentáció, szövegértés, pszichológiai kísérlet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13600/13694/13694.pdf">PDF</a>) Obszolencia kislexikon urn:nbn:hu-148630 2022-12-02T01:19:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/17900/17994/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tervezett elavulás<br/><b>MEK-be került:</b> 2018-03-29<br/><b>Típus:</b> cikk(ek), dialógus(ok), levél(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> műszaki cikk, tömegcikk, avulás, élettartam, gyáripar, fogyasztói panasz, fogyasztói magatartás, fogyasztói társadalom, fórum<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/17900/17994/17994.pdf">PDF</a>) Óbuda itt, belül urn:nbn:hu-6750 2022-12-02T01:19:53 Gyimesi László </b><img src="https://mek.oszk.hu/04400/04462/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Válogatott versek<br/><b>Szerző(k): </b>Gyimesi László<br/><b>MEK-be került:</b> 2007-01-24<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/04400/04462/04462.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/04400/04462/04462.rtf">RTF</a>) Az óbudavári Schönstatt-kápolna története urn:nbn:hu-75447 2022-12-02T01:19:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/08100/08194/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2010-04-15<br/><b>Típus:</b> emlékkönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> kápolna, templom, Schönstatt-mozgalom, katolikus egyház<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08100/08194/08194.pdf">PDF</a>) Óceánia urn:nbn:hu-76278 2022-12-02T01:19:53 Polgár Ernő </b><img src="https://mek.oszk.hu/08500/08514/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Polgár Ernő<br/><b>MEK-be került:</b> 2010-07-14<br/><b>Típus:</b> útleírás<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, helyismeret<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/08500/08514/08514.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/08500/08514/08514.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/08500/08514/08514.htm">HTML</a>) Oceania urn:nbn:hu-155657 2022-12-02T01:19:53 Jókai Mór </b><img src="https://mek.oszk.hu/19600/19649/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Egy elsülyedt világrész története<br/><b>Szerző(k): </b>Jókai Mór<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-08-15<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/19600/19649/19649.pdf">PDF</a>) Ocskay brigadéros az áruló kuruczvezér regényes élettörténete és kalandjai urn:nbn:hu-161408 2022-12-02T01:19:53 Móricz Pál </b><img src="https://mek.oszk.hu/21200/21256/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Móricz Pál<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-10-09<br/><b>Típus:</b> regény, életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> hadvezér, katona, Rákóczi-szabadságharc, magyar irodalom, Ocskay László (1680-1710)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21200/21256/21256.pdf">PDF</a>) Ocskay brigadéros igazi életrajza és a Rákóczy-kor jellemzése urn:nbn:hu-129787 2022-12-02T01:19:53 Ocskay Gusztáv </b><img src="https://mek.oszk.hu/13200/13279/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Ocskay Gusztáv<br/><b>MEK-be került:</b> 2014-09-15<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> Rákóczi-szabadságharc, Ocskay László (1680-1710), árulás, katonatiszt<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/13200/13279/13279.pdf">PDF</a>) Óda Árkádiához avagy a lélekkeresők urn:nbn:hu-148676 2022-12-02T01:19:53 Nacsinák Gergely András </b><img src="https://mek.oszk.hu/18000/18003/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Nacsinák Gergely András<br/><b>MEK-be került:</b> 2018-04-03<br/><b>Típus:</b> esszé(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> vers, költő, költészet, angol irodalom története, romantika, műelemzés, irodalomesztétika, szövegtan, irodalmi hatás, irodalomesztétika, Keats, John (1795-1821). Ode on a Grecian urn<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/18000/18003/18003.pdf">PDF</a>) Odakint urn:nbn:hu-6024 2022-12-02T01:19:53 Nagy Attila </b><img src="https://mek.oszk.hu/04000/04029/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Nagy Attila<br/><b>MEK-be került:</b> 2006-09-06<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/04000/04029/04029.pdf">PDF</a>) Odakünn süt a nap urn:nbn:hu-159501 2022-12-02T01:19:53 Berkes Imre </b><img src="https://mek.oszk.hu/20500/20501/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Berkes Imre<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-10<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20500/20501/20501.pdf">PDF</a>) Ode funebris augustissimi dum viveret domini ... Caroli VI. Romanorum imperatoris, ac Germaniae, Hispaniarum Hungariae, Bohemiaeque regis ... sacratissimis manibus dicata a lib. bar. Joanne Lazar de Gyalakuta... urn:nbn:hu-162424 2022-12-02T01:19:53 Lázár János </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21631/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Lázár János<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-11<br/><b>Típus:</b> vers(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> uralkodó, gyászvers, magyar irodalom, Károly (Magyarország: király), III. (1685-1740)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21631/21631.pdf">PDF</a>) Odesszai történetek urn:nbn:hu-2318 2022-12-02T01:19:53 Isaak Emmanuilovic Babel </b><img src="https://mek.oszk.hu/00300/00319/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> elbeszélések<br/><b>Szerző(k): </b>Isaak Emmanuilovic Babel<br/><b>MEK-be került:</b> 2002-04-10<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> orosz irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00300/00319/00319.htm">HTML</a>) Odisszea az Univerzumban urn:nbn:hu-2280 2022-12-02T01:19:53 Bátfai Norbert </b><img src="https://mek.oszk.hu/00200/00281/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bátfai Norbert<br/><b>MEK-be került:</b> 2002-10-26<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/00200/00281/00281.pdf">PDF</a>) Odorheiu Székelyudvarhely városa urn:nbn:hu-102683 2022-12-02T01:19:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/09700/09704/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2011-07-25<br/><b>Típus:</b> útikönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> helyismeret, látnivaló<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09700/09704/09704.pdf">PDF</a>) Ódry Árpád urn:nbn:hu-104563 2022-12-02T01:19:53 Rédey Tivadar </b><img src="https://mek.oszk.hu/10400/10462/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Rédey Tivadar<br/><b>MEK-be került:</b> 2012-03-12<br/><b>Típus:</b> előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> színész, Ódry Árpád (1876-1937)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10462/10462.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10462/10462.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/10400/10462/10462.htm">HTML</a>) Odüsszeia urn:nbn:hu-2407 2022-12-02T01:19:53 Homérosz </b><img src="https://mek.oszk.hu/00400/00408/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Homérosz <br/><b>MEK-be került:</b> 1997-07-01<br/><b>Típus:</b> elbeszélő költemény<br/><b>Tárgyszavak:</b> görög irodalom, mitológia<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.epub">EPUB</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.prc">PRC</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/00400/00408/00408.rtf">RTF</a>) Oedinburgerisches rothes Ay, in welchem die wahre Freud und Hoffnung der Uralt-Catholischen Christen eingeschlossen... urn:nbn:hu-5546 2022-12-02T01:19:53 Dobner Ábrahám Egyed </b><img src="https://mek.oszk.hu/03500/03572/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Dobner Ábrahám Egyed<br/><b>MEK-be került:</b> 2006-03-06<br/><b>Típus:</b> muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> evangélikus egyház, katolikus egyház<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/03500/03572/03572.pdf">PDF</a>) Oesterreichische Vaterlandskunde mit besonderer Rücksicht auf das Kronland Siebenbürgen urn:nbn:hu-8099 2022-12-02T01:19:53 Michaelis János </b><img src="https://mek.oszk.hu/05500/05553/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Zum Gebrauche in den siebenbürgischen Volksschulen von einem praktischen Schulmanne<br/><b>Szerző(k): </b>Michaelis János<br/><b>MEK-be került:</b> 2008-01-02<br/><b>Típus:</b> tankönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> Osztrák-Magyar Monarchia, magyar történelem, adattár, gazdaságföldrajz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/05500/05553/05553.pdf">PDF</a>) Az oetedic resze Mattyas kiraly dolgainac mind halaláig urn:nbn:hu-109346 2022-12-02T01:19:53 Bogáti Fazekas Miklós </b><img src="https://mek.oszk.hu/12000/12031/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bogáti Fazekas Miklós<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-10-14<br/><b>Típus:</b> muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum, krónika, elbeszélő költemény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, régi nyomtatvány, históriás ének, Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490), krónika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/12000/12031/12031.pdf">PDF</a>) Of fire, iron and blood urn:nbn:hu-158616 2022-12-02T01:19:53 Victor A. Falk </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20647/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Victor A. Falk<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-12<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> második világháború, hadtörténet, magyar történelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20647/20647.pdf">PDF</a>) Ein Offenbarung und Gesicht, das geschehen ist dem ... Herrn Sigmundo, Künig zu Hungern ... zu Pressburg ..., als ir hernach hören werden von der Zerstörung Land und Künigreich und Verfolgung der Priesterschaft urn:nbn:hu-5714 2022-12-02T01:19:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/03700/03727/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2006-05-12<br/><b>Típus:</b> muzeális dokumentum, nyomtatvány, röplap, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> I. Zsigmond<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/03700/03727/03727.pdf">PDF</a>) Offener Brief an sämmtliche Professoren der Geburtshilfe urn:nbn:hu-108895 2022-12-02T01:19:53 Semmelweis Ignác </b><img src="https://mek.oszk.hu/11900/11914/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Semmelweis Ignác<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-09-10<br/><b>Típus:</b> levél(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> szülészet, gyermekágyi láz, higiénia, betegségmegelőzés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/11900/11914/11914.pdf">PDF</a>) Official illustrated catalogue fine arts exhibit Hungary. St. Louis exposition 1904 urn:nbn:hu-105905 2022-12-02T01:19:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/10900/10920/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2012-08-28<br/><b>Típus:</b> kiállítási katalógus<br/><b>Tárgyszavak:</b> képzőművészet, világkiállítás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/10900/10920/10920.pdf">PDF</a>) Ofra Házâ és Kajjám urn:nbn:hu-103254 2022-12-02T01:19:53 Viola Zoltán </b><img src="https://mek.oszk.hu/09900/09904/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Viola Zoltán<br/><b>MEK-be került:</b> 2011-09-22<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/09900/09904/09904.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/09900/09904/09904.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/09900/09904/09904.htm">HTML</a>)