MEK könyvek - Népszerűség szerint https://bookserver.mek.oszk.hu/all/siker/ 2021-01-15T18:22:41 MEK https://mek.oszk.hu Adsumus X-XI. urn:nbn:hu-162473 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21649/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tanulmányok a XII. és XIII. Eötvös Konferencia előadásaiból<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-13<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, műelemzés, magyar nyelv, nyelvoktatás, kisebbségi politika, háború, földrajz, kutatás, Kierkegaard, Soren (1813-1855), Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája, József Attila (1905-1937). Thomas Mann üdvözlése<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21649/21649.pdf">PDF</a>) Adsumus XII. urn:nbn:hu-162481 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21650/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tanulmányok a XIV. Eötvös Konferencia előadásaiból<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-13<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, műelemzés, neveléstörténet, szentek kultusza, biológiai technológia, gyógyszer, Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231), Mann, Thomas (1875-1955). Tonio Kröger, Jósika Miklós (1796-1865). Abafi, Collodi, Carlo (1826-1890). Pinocchio, Mikszáth Kálmán (1847-1910). Két választás Magyarországon<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21650/21650.pdf">PDF</a>) Adsumus XIV. urn:nbn:hu-162494 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21654/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tanulmányok a XVI. Eötvös Konferencia előadásaiból<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-14<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, művelődéstörténet, műelemzés, magyar irodalom története, nyelvhasználat, nemzetközi jog, informatika, ünnep, szociológia, gazdaságtan, geológia, kartográfia, Szilágyi Domokos (1938-1976), Nádas Péter (1942-), Ottlik Géza (1912-1990)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21654/21654.pdf">PDF</a>) Amaz egy szükséges dologrol való tanitás, mellyet, a' néhai ... Bánffi Judit kis-aszszonynak ... halálának alkalmatosságával, ... élö szóval elö-adott Nanasi L. Andras ... urn:nbn:hu-162488 2021-01-15T18:22:41 Nánási Lovász András </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21636/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Nánási Lovász András<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-14<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyászbeszéd, prédikáció, református egyház, arisztokrata, Bánffy Judit (1732?-1744)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21636/21636.pdf">PDF</a>) Aristoteles urn:nbn:hu-162503 2021-01-15T18:22:41 Pauler Ákos </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21655/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Pauler Ákos<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-14<br/><b>Típus:</b> könyv, életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> ókori görög filozófia, filozófus, tudós, műelemzés, Aristotelīs (Kr. e. 384-Kr. e. 322)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21655/21655.pdf">PDF</a>) Bánatra adatott bánat, mellyet, néhai ... Kemény Kata ur-aszszonynak ... élete' hüséges párjának, és ez elött nem sok idövel el-költözött ... Bánffi Judit kis-aszszonynak, mint szerelmes leányának, halálokon ... másokkal-is éreztetett ... Bánffi 'Sigmond urn:nbn:hu-162467 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21635/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-01-13<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyászbeszéd, gyászvers, prédikáció, református egyház, nekrológ, arisztokrata, Bánffy Zsigmondné Kemény Kata (1700?-1746), Bánffy Judit (1732?-1744)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21635/21635.pdf">PDF</a>) Beszélyek, költemények, szónoklatok, ódák urn:nbn:hu-162409 2021-01-15T18:22:41 Dobó László </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21638/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Dobó László<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-08<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok), vers(ek), elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> költő, író, magyar irodalom, magyar irodalom története, köztisztviselő, családtörténet, Dobó László (1843-1901), Dobó család, Frivaldszky család<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21638/21638.pdf">PDF</a>) A Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárának története, 1937-2017 urn:nbn:hu-162470 2021-01-15T18:22:41 Marót Károlyné Szakmári Klára </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21669/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Marót Károlyné;Szakmári Klára<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-13<br/><b>Típus:</b> emlékkönyv, dokumentum(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> iskolai könyvtár, könyvtártörténet, gimnázium, iskolatörténet, Budai Nagy Antal Gimnázium (Budapest)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21669/21669.pdf">PDF</a>) Consiliarius principe dignus in funeralibus exequiis illustrissimi dum viveret Domini D. Samuelis Keresztesi, de Nagy-Megyer, sacrae caesareae regiaequae majestatis in Inclito Transylvaniae Gubernio Regio Consiliarii intimi, Comitatus Alba-Juliacensis ... urn:nbn:hu-162434 2021-01-15T18:22:41 Köleséri Sámuel </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21633/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Köleséri Sámuel<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-12<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), vers(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyászbeszéd, gyászvers, református egyház, politikus, köztisztviselő, Keresztesi Sámuel (?-1706)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21633/21633.pdf">PDF</a>) Felsőoktatási hallgatói szolgáltatások rendszerei, jellemzői urn:nbn:hu-162364 2021-01-15T18:22:41 Kiss István Galamb-Kassa Gabriella Murányi Irén Katona Miklós Szenes Márta Lisznyai Sándor </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21608/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kutatási beszámoló a Tempus Közalapítvány számára<br/><b>Szerző(k): </b>Kiss István;Galamb-Kassa Gabriella;Murányi Irén;Katona Miklós;Szenes Márta;Lisznyai Sándor<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-05<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> felsőoktatás, egyetemi hallgató, karrier, tehetséggondozás, pályaválasztás, pályaválasztási tanácsadó, tanácsadó szolgálat, kérdőíves felmérés, szociológiai vizsgálat, társadalomtudományi kutatás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21608/21608.pdf">PDF</a>) Felsőoktatási hallgatói szolgáltatások rendszerei, jellemzői 2. urn:nbn:hu-162365 2021-01-15T18:22:41 Lisznyai Sándor Puskás-Vajda Zsuzsa Kiss István Vida Katalin Füzi Virág Tillmann Lili Keserű Juli Kabai Erzsébet, B. </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21607/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Lisznyai Sándor;Puskás-Vajda Zsuzsa;Kiss István;Vida Katalin;Füzi Virág;Tillmann Lili;Keserű Juli;Kabai Erzsébet, B.<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-05<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> felsőoktatás, egyetemi hallgató, karrier, tehetséggondozás, pályaválasztás, pályaválasztási tanácsadó, tanácsadó szolgálat, ösztöndíj, Bolognai folyamat, interjúmódszer, kérdőíves felmérés, szociológiai vizsgálat, társadalomtudományi kutatás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21607/21607.pdf">PDF</a>) Feltárul a múlt? urn:nbn:hu-162401 2021-01-15T18:22:41 Bakay Kornél </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21625/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A múlt jövője<br/><b>Szerző(k): </b>Bakay Kornél<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-08<br/><b>Típus:</b> emlékiratok, tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> régészet, régészeti lelőhely, régészeti feltárás, magyar őstörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21625/21625.pdf">PDF</a>) Felvidéki és lengyelhoni útiképek urn:nbn:hu-162482 2021-01-15T18:22:41 Rozványi Dávid </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21652/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Rozványi Dávid versei<br/><b>Szerző(k): </b>Rozványi Dávid<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-13<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21652/21652.pdf">PDF</a>) Finnugor urn:nbn:hu-162502 2021-01-15T18:22:41 Ádám László </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21657/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Elmélet vagy vélelem?<br/><b>Szerző(k): </b>Ádám László<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-14<br/><b>Típus:</b> vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar nyelvészet, nyelvrokonság, finnugrisztika, magyar őstörténet, szkíta nyelv, tudományos paradigma<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21657/21657.pdf">PDF</a>) Hogyan lettünk finnugorok? urn:nbn:hu-162385 2021-01-15T18:22:41 Bakay Kornél </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21618/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bakay Kornél<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-07<br/><b>Típus:</b> vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyarságkutatás, finnugorok, nyelvrokonság, magyar őstörténet, történettudomány, tudományos paradigma, tudományos vita, tévtan, tudomány meghamisítása<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21618/21618.pdf">PDF</a>) Hütes korona az az: Igaz keresztény hitű ... Kornis István ... Maria Theresia ... arany kultsos cubiculariussa ... és ez folyó esztendőbéli diaetán ... statusok praesidense ... halottas dicsiretének koronája... urn:nbn:hu-162466 2021-01-15T18:22:41 Biró János </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21634/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Biró János<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-13<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyászbeszéd, római katolikus egyház, arisztokrata, földbirtokos, politikus, Kornis István (?-1741)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21634/21634.pdf">PDF</a>) Industria şi bogăţiile naturale din Ardeal şi Banat urn:nbn:hu-162489 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21637/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-01-14<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> ipar, nehézipar, könnyűipar, agráripar, faipar, textilipar, erőforrás, nyersanyag, gazdaságpolitika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21637/21637.pdf">PDF</a>) Kik vagyunk? Honnan jöttünk? urn:nbn:hu-162386 2021-01-15T18:22:41 Bakay Kornél </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21619/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bakay Kornél<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-07<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyarság, magyarságkutatás, magyar őstörténet, honfoglalás, államalapítás, régészet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21619/21619.pdf">PDF</a>) Kutyameleg urn:nbn:hu-162425 2021-01-15T18:22:41 Gulisio Tímea </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21639/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Gulisio Tímea<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-11<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, pornográf irodalom, rémdráma<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21639/21639.pdf">PDF</a>) Lucerna provinciae Transsylvanicae extincta ... Domini Georgii comitis Banffi de Losoncz ... urn:nbn:hu-162389 2021-01-15T18:22:41 Szathmárnémethi Sámuel </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21629/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szathmárnémethi Sámuel<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-07<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyászbeszéd, gyászvers, sírfelirat, református egyház, arisztokrata, Bánffy György (1661-1708)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21629/21629.pdf">PDF</a>) Magyar Világ, 1938-1940 urn:nbn:hu-162373 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21646/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-01-06<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar történelem, politikatörténet, első bécsi döntés, revizionizmus, területi visszacsatolás, karhatalom, honvédség, titkos társaság, szélsőjobboldali irányzat, második világháború, gazdasági élet, filmművészet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21646/21646.pdf">PDF</a>) Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! urn:nbn:hu-162377 2021-01-15T18:22:41 Bakay Kornél </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21617/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tanulmányok és előadások<br/><b>Szerző(k): </b>Bakay Kornél<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-06<br/><b>Típus:</b> cikk(ek), tanulmány(ok), előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyarság, magyar őstörténet, magyar történelem, régészet, történettudomány, tudományos vita, tévtan, tudomány meghamisítása<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21617/21617.pdf">PDF</a>) Mesevonat urn:nbn:hu-162387 2021-01-15T18:22:41 Joó Katalin, G. </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21623/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Joó Katalin, G.<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-07<br/><b>Típus:</b> vers(ek), mese(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, gyermekirodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21623/21623.pdf">PDF</a>) Négyen egy kabinban urn:nbn:hu-162403 2021-01-15T18:22:41 Eckart Zur Nieden </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21651/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Eckart Zur Nieden<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-08<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> német irodalom, vallásos irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21651/21651.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21651/21651.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21651/21651.htm">HTML</a>) Les nouvelles muses, 1633 urn:nbn:hu-162366 2021-01-15T18:22:41 Kalmár Anikó </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21609/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Recueil collectif de l'école malherbienne<br/><b>Szerző(k): </b>Kalmár Anikó<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-05<br/><b>Típus:</b> vers(ek), tanulmány(ok), antológia<br/><b>Tárgyszavak:</b> francia irodalom, francia irodalom története, irodalmi iskola, óda, barokk, kritikai kiadás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21609/21609.pdf">PDF</a>) Ode funebris augustissimi dum viveret domini ... Caroli VI. Romanorum imperatoris, ac Germaniae, Hispaniarum Hungariae, Bohemiaeque regis ... sacratissimis manibus dicata a lib. bar. Joanne Lazar de Gyalakuta... urn:nbn:hu-162424 2021-01-15T18:22:41 Lázár János </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21631/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Lázár János<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-11<br/><b>Típus:</b> vers(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> uralkodó, gyászvers, magyar irodalom, Károly (Magyarország: király), III. (1685-1740)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21631/21631.pdf">PDF</a>) Pacsirta-telep urn:nbn:hu-162376 2021-01-15T18:22:41 Váradi József </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21611/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Váradi József<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-06<br/><b>Típus:</b> humoreszk(ek), emlékiratok<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdélyi magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21611/21611.pdf">PDF</a>) PretIosVs In ConspeCtV DoMInI obItVs, ... domini comitis Stephani Csáki de Kereszt-szegh ... inclyti comitatus Kolosiensis supremi comitis ... a quodam Societatis Jesu panegyricâ dictione celebratus: Claudiopoli ... pridie Kalend. Julias urn:nbn:hu-162432 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21632/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-01-12<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyászbeszéd, római katolikus egyház, arisztokrata, földbirtokos, Csáky István (1667-1720)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21632/21632.pdf">PDF</a>) Pszichiátriai gondozásról, pszichiáter rezidenseknek urn:nbn:hu-162426 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21641/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Pszichiátriai és addiktológiai gondozás specifikumai; Pszichiátriai szakképzés tananyag - kiegészítő modul<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-11<br/><b>Típus:</b> tankönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> elmegyógyászat, szenvedélybetegség, ideggondozó, orvosi ellátás, egészségügyi szolgáltatás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21641/21641.pdf">PDF</a>) A pusztának hegedűje urn:nbn:hu-162451 2021-01-15T18:22:41 Bieliczky Sándor </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21647/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Válogatott versek: I. Szülőföld, II. Szerelem, III. Természet<br/><b>Szerző(k): </b>Bieliczky Sándor<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-12<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21647/21647.pdf">PDF</a>) Sasok karmai között urn:nbn:hu-162410 2021-01-15T18:22:41 Csurgay Judit </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21640/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A hatalom vonzásában; Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Csurgay Judit<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-08<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21640/21640.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21640/21640.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21640/21640.htm">HTML</a>) Szitu kötet [2016] urn:nbn:hu-162438 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21642/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-01-12<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> színházművészet, színház, bábművészet, bábszínház, nó-színház, drámaelmélet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21642/21642.pdf">PDF</a>) Szitu kötet [2017] urn:nbn:hu-162441 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21643/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-01-12<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> színházművészet, színház, bábművészet, bábszínház, rendező, dráma, műelemzés, dramaturgia, színészi mesterség, női szerep, felnőtté válás, Ruszt József (1937-2005), Pilinszky János (1921-1981)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21643/21643.pdf">PDF</a>) Szitu kötet [2018] urn:nbn:hu-162447 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21644/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-01-12<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> színházművészet, színház, bábművészet, bábszínház, táncszínház, nó-színház, divat, szituatív művészet, opera, rendező, szerzői jog, polgári per, Vidnyánszky Attila (1964-), Erkel Ferenc (1810-1893). Bánk bán, Csáth Géza (1887-1919), Molnár Ferenc (1878-1952)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21644/21644.pdf">PDF</a>) A történész hivatása urn:nbn:hu-162399 2021-01-15T18:22:41 Bakay Kornél </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21624/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Előadások, ünnepi beszédek az elmúlt évtizedekből; [Bakay Kornél 60. születésnapjára]<br/><b>Szerző(k): </b>Bakay Kornél<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-08<br/><b>Típus:</b> emlékkönyv, beszéd(ek), előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> történész, magyar őstörténet, magyar történelem, régészet, történettudomány, ünnepi beszéd<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21624/21624.pdf">PDF</a>) A' valoságos keresztyéni virtusoknak eleven példája, avagy A' néhai ... malomvizi Kendeffi Gábor... tanu-bizonyság tétele, ki ... e' halandóságból a' halhatatlanságra szóllíttaték, Idvezitöje születésének 1722-dik, életének pedig 51. esztendejében ... urn:nbn:hu-162388 2021-01-15T18:22:41 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21628/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-01-07<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyászbeszéd, prédikáció, református egyház, családtörténet, nekrológ, arisztokrata, Kendeffi Gábor (1671-1722)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21628/21628.pdf">PDF</a>) Virtus post fata perennans perillustris dum viveret ac generosi domini Balthasaris Bideskuti, de Iip; celsissimi domini D. Michaelis sacri romani imperii principis Apafi II. Aulae Familiaris, et supremi stabuli praefecti ... funebri laudatione celebrata.. urn:nbn:hu-162423 2021-01-15T18:22:41 Szathmárnémethi Sámuel </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21630/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szathmárnémethi Sámuel<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-11<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyászbeszéd, református egyház, földbirtokos, Bideskúti Boldizsár (? - 1710 k.)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21630/21630.pdf">PDF</a>)