MEK könyvek - Népszerűség szerint http://bookserver.mek.oszk.hu/all/siker/ 2019-01-18T06:01:11 MEK http://mek.oszk.hu Az álnokság nélkül való, igaz izráélitának le-rajzolása, avagy Olly halotti elmélkedés, melly néhai ... bárczai Bárczay András úrnak ... meg-hidegedett tetemeinek ... el-takarításának alkalmatosságával ... el-mondatott ... Szöke Ferentz ... által urn:nbn:hu-152580 2019-01-18T06:01:11 Szőke Ferenc </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18949/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szőke Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-07<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), vallásos szöveg(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyászbeszéd, bibliamagyarázat, prédikáció, református egyház, Bárczay András (1730-1785)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18949/18949.pdf">PDF</a>) Andragógia és közművelődés urn:nbn:hu-152692 2019-01-18T06:01:11 </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18984/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-16<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> felnőttnevelés, felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás, népművelés, művelődésügy, kultúraátadás, szakképzés, pedagógusképzés, kultúrakutatás, neveléstörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18984/18984.pdf">PDF</a>) Aranyország urn:nbn:hu-152582 2019-01-18T06:01:11 Bosnyák Béla </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18951/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Bosnyák Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-07<br/><b>Típus:</b> kisregény<br/><b>Tárgyszavak:</b> kalandregény, magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18951/18951.pdf">PDF</a>) Bauxite geology of the Transdanubian Central Mountains urn:nbn:hu-152697 2019-01-18T06:01:11 </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18986/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Excursion guide<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-16<br/><b>Típus:</b> konferenciakiadvány, ismeretterjesztő kiadvány, útikönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> bauxit, érctelep, geomorfológiai képződmény, látnivaló<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18986/18986.pdf">PDF</a>) Beszélyek urn:nbn:hu-152611 2019-01-18T06:01:11 Kanya Emilia Vachott Sándorné </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18969/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Kanya Emilia;Vachott Sándorné<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-11<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, ifjúsági irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18969/18969.pdf">PDF</a>) Bevezető fejtegetések a Kolozsvári Nemzeti Szinház ifjusági előadásaihoz urn:nbn:hu-152700 2019-01-18T06:01:11 Kovács Dezső Seprődi János Versényi György Kiss Ernő Janovics Jenő Csengery János Pálffi Márton Gerencsér István Sólyom János Nagy Károly Dézsi Lajos Rietly Károly </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18989/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> 1905/6-1906/7.; IV. sorozat<br/><b>Szerző(k): </b>Kovács Dezső;Seprődi János;Versényi György;Kiss Ernő;Janovics Jenő;Csengery János;Pálffi Márton;Gerencsér István;Sólyom János;Nagy Károly;Dézsi Lajos;Rietly Károly<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-17<br/><b>Típus:</b> esszé(k), előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> színielőadás, színjáték, ifjúság, műelemzés, színházművészet, Nemzeti Színház (Kolozsvár)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18989/18989.pdf">PDF</a>) Bevezető fejtegetések a Kolozsvári Nemzeti Szinház ifjusági előadásaihoz urn:nbn:hu-152696 2019-01-18T06:01:11 Versényi György Kovács Dezső Pálffi Márton Rietly Károly Papp József, Cs. Sólyom János Csengery János Seprődi János Kiss Ernő Frána Péter Antal </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18985/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> 1903/4-1904/5.<br/><b>Szerző(k): </b>Versényi György;Kovács Dezső;Pálffi Márton;Rietly Károly;Papp József, Cs.;Sólyom János;Csengery János;Seprődi János;Kiss Ernő;Frána Péter Antal<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-16<br/><b>Típus:</b> esszé(k), előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> színielőadás, színjáték, ifjúság, műelemzés, színházművészet, Nemzeti Színház (Kolozsvár)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18985/18985.pdf">PDF</a>) Boldog Szindbád pokoljárásai urn:nbn:hu-152575 2019-01-18T06:01:11 Szappanos Gábor </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18944/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Utazóregény<br/><b>Szerző(k): </b>Szappanos Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-03<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18944/18944.epub">EPUB</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18944/18944.pdf">PDF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18944/18944.rtf">RTF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18944/18944.htm">HTML</a>) Bőrharisnya történetek urn:nbn:hu-152579 2019-01-18T06:01:11 James Fenimore Cooper </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18948/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>James Fenimore Cooper<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-04<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> amerikai irodalom, ifjúsági regény<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18948/18948.pdf">PDF</a>) Budapest und seine Umgebungen urn:nbn:hu-152578 2019-01-18T06:01:11 Hevesi Lajos </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18947/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Hevesi Lajos<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-04<br/><b>Típus:</b> útikönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> főváros, város, várostörténet, látnivaló, helyismeret<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18947/18947.pdf">PDF</a>) A bűnbak urn:nbn:hu-152592 2019-01-18T06:01:11 Gulisio Tímea </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18960/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Gulisio Tímea<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-09<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18960/18960.pdf">PDF</a>) Culture-historical guide to excursion C 39 (young volcanics) urn:nbn:hu-152699 2019-01-18T06:01:11 Dombi István </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18988/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Hungary, 1-6 September 1968<br/><b>Szerző(k): </b>Dombi István<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-17<br/><b>Típus:</b> konferenciakiadvány, ismeretterjesztő kiadvány, útikönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar történelem, látnivaló<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18988/18988.pdf">PDF</a>) Czeczil levelei urn:nbn:hu-152643 2019-01-18T06:01:11 Náray Iván </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18979/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Életbölcseleti olvasmányul különösen a hölgyek számára<br/><b>Szerző(k): </b>Náray Iván<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-15<br/><b>Típus:</b> levél(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18979/18979.pdf">PDF</a>) Előtudósítás a' Tudományos Mesterszavaknak folyó Gyűjteménnyérűl urn:nbn:hu-152600 2019-01-18T06:01:11 Verseghy Ferenc </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18963/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Verseghy Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-09<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar nyelv, szaknyelv, nyelvújítás, szótár, lexikológia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18963/18963.pdf">PDF</a>) Emlékirataim urn:nbn:hu-152644 2019-01-18T06:01:11 Szappanos István </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18980/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szappanos István<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-15<br/><b>Típus:</b> emlékiratok<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, családtörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18980/18980.pdf">PDF</a>) "Érett dió is lehetek" - a megterhelő életesemények és a reziliencia hatása az iskolai pályafutásra urn:nbn:hu-152549 2019-01-18T06:01:11 Hüse Lajos Ceglédi Tímea </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18941/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Hüse Lajos;Ceglédi Tímea<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-02<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> hátrányos helyzetű, tanuló, különleges csoportok nevelése, integrált oktatás, oktatási módszer, közoktatás, oktatáskutatás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18941/18941.pdf">PDF</a>) Az ezüsthajú tündérleány urn:nbn:hu-152615 2019-01-18T06:01:11 Szente B. Levente </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18973/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Mesék<br/><b>Szerző(k): </b>Szente B. Levente<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-11<br/><b>Típus:</b> mese(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> népmese, népköltészet, gyermekirodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18973/18973.pdf">PDF</a>) Farmerkisasszony urn:nbn:hu-152583 2019-01-18T06:01:11 Bosnyák Béla </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18952/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Bosnyák Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-07<br/><b>Típus:</b> kisregény<br/><b>Tárgyszavak:</b> szórakoztató irodalom, magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18952/18952.pdf">PDF</a>) A fizikai megismerés alapjai urn:nbn:hu-152576 2019-01-18T06:01:11 Mikola Sándor </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18945/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Mikola Sándor<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-04<br/><b>Típus:</b> könyv, ismeretterjesztő kiadvány<br/><b>Tárgyszavak:</b> fizika, ismeretelmélet, tudományfilozófia, relativitáselmélet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18945/18945.pdf">PDF</a>) Fotóregény urn:nbn:hu-152607 2019-01-18T06:01:11 Géczi János Molnár László </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18966/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Géczi János;Molnár László<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-10<br/><b>Típus:</b> fotóalbum, kiállítási katalógus<br/><b>Tárgyszavak:</b> szociofotó, dokumentumfénykép, Fráter család, fotóművészet, vizuális művészet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18966/18966.pdf">PDF</a>) Frakkos banditák urn:nbn:hu-152581 2019-01-18T06:01:11 Pierre Alexis de Ponson du Terrail </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18950/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Pierre Alexis de Ponson du Terrail<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-07<br/><b>Típus:</b> kisregény<br/><b>Tárgyszavak:</b> bűnügyi regény, francia irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18950/18950.pdf">PDF</a>) Hosszú versek, képversek urn:nbn:hu-152606 2019-01-18T06:01:11 Géczi János </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18965/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Géczi János<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-10<br/><b>Típus:</b> vers(ek), kép(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, képvers<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18965/18965.pdf">PDF</a>) Hölgy alulnézetből urn:nbn:hu-152619 2019-01-18T06:01:11 Horváth Sándor Domonkos </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18975/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Horváth Sándor Domonkos<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-14<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18975/18975.epub">EPUB</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18975/18975.pdf">PDF</a>) Képzelet-királyfiak urn:nbn:hu-152661 2019-01-18T06:01:11 Kaffka Margit </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18983/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Mese<br/><b>Szerző(k): </b>Kaffka Margit<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-15<br/><b>Típus:</b> kisregény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18983/18983.rtf">RTF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18983/18983.htm">HTML</a>) Kérdés urn:nbn:hu-152584 2019-01-18T06:01:11 Oswald Zsigmond </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18953/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kell-é már a' reformátusok felsőbb oskoláiban némelly tudományokat anyai magyar nyelven tanítani?<br/><b>Szerző(k): </b>Oswald Zsigmond<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-07<br/><b>Típus:</b> vitairat, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> egyházi iskola, felsőoktatás, oktatási reform, református egyház, nyelvújítás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18953/18953.pdf">PDF</a>) Kihalásunk kora urn:nbn:hu-152586 2019-01-18T06:01:11 Fetykó Judit </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18955/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fetykó Judit<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-08<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18955/18955.pdf">PDF</a>) A királynő mélyén urn:nbn:hu-152650 2019-01-18T06:01:11 Szappanos Gábor </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18981/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Erotikus történelmi kalandregény<br/><b>Szerző(k): </b>Szappanos Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-15<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18981/18981.epub">EPUB</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18981/18981.pdf">PDF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18981/18981.rtf">RTF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18981/18981.htm">HTML</a>) A látogató urn:nbn:hu-152617 2019-01-18T06:01:11 Kaskötő István </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18974/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Elbeszélések<br/><b>Szerző(k): </b>Kaskötő István<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-14<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18974/18974.epub">EPUB</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18974/18974.pdf">PDF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18974/18974.prc">PRC</a>) Látomások a Szellemvilágról urn:nbn:hu-152591 2019-01-18T06:01:11 Sundar Singh </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18959/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A szellemi létnek, különböző módjainak, valamint a jók és gonoszok látomásokból megismert sorsának rövid leírása<br/><b>Szerző(k): </b>Sundar Singh<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-09<br/><b>Típus:</b> vallásos szöveg(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> látomás, szellemi lény, vallásos irodalom, eschatologia, kereszténység<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18959/18959.pdf">PDF</a>) Magyaros és tájjellegű régi tejtermékek urn:nbn:hu-152698 2019-01-18T06:01:11 Remete Farkas László </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18987/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Remete Farkas László<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-17<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> tej, tejtermék, tejfeldolgozás, ételrecept, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18987/18987.pdf">PDF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18987/18987.rtf">RTF</a>) Oktató szabályzat a' magyar honvéd és nemzetőri gyaloghad' számára urn:nbn:hu-152628 2019-01-18T06:01:11 </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18978/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2019-01-14<br/><b>Típus:</b> szabálykönyv, oktatási segédlet, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> nemzetőrség, honvédség, gyalogság, gyalogsági kiképzés, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, alaki szabályzat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18978/18978.pdf">PDF</a>) Oroszlánhűség urn:nbn:hu-152658 2019-01-18T06:01:11 Jókai Mór </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18982/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Költői elbeszélés<br/><b>Szerző(k): </b>Jókai Mór<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-15<br/><b>Típus:</b> elbeszélő költemény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18982/18982.rtf">RTF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18982/18982.htm">HTML</a>) Profán avagy Tollbamondás a pillanatnak urn:nbn:hu-152620 2019-01-18T06:01:11 Horváth Sándor Domonkos </b><img src="http://mek.oszk.hu/18900/18976/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Horváth Sándor Domonkos<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-14<br/><b>Típus:</b> kisregény, elbeszélés(ek), színdarab(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18976/18976.epub">EPUB</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18976/18976.pdf">PDF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/18900/18976/18976.rtf">RTF</a>)