MEK könyvek - Dátum szerint https://bookserver.mek.oszk.hu/all/ujak.php 2020-06-03T19:12:49 MEK https://mek.oszk.hu Az angol lordok és a magyar béke urn:nbn:hu-159261 2020-06-03T19:12:49 Petri Pál </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20720/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Petri Pál<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-02<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> trianoni békeszerződés, országgyűlés, felsőház, interpelláció<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20720/20720.pdf">PDF</a>) Külföldi kritikák a békekötésekről és a revizió kérdése urn:nbn:hu-159260 2020-06-03T19:12:49 Szádeczky-Kardoss Lajos </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20719/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szádeczky-Kardoss Lajos<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-02<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> revizionizmus, határkérdés, Párizs környéki békék, trianoni békeszerződés, kritika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20719/20719.pdf">PDF</a>) Mi okozta Magyarország szétbomlását? urn:nbn:hu-159259 2020-06-03T19:12:49 Ormos Ede </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20718/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Ormos Ede<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-02<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar történelem, politikai rendszer, társadalmi rendszer, kisebbségi kérdés, nemzetiségi politika, arisztokrácia, oligarchia, hatalmi elit, külpolitika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20718/20718.pdf">PDF</a>) Csonka-Magyarország határairól urn:nbn:hu-159257 2020-06-03T19:12:49 Olay Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20717/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Olay Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-02<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> trianoni békeszerződés, államhatár, határkérdés, revizionizmus, nemzetközi jog, külpolitika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20717/20717.pdf">PDF</a>) A magyar-román békeszerződés magyarázata urn:nbn:hu-159245 2020-06-03T19:12:49 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20716/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Az uj állampolgárság, a magyar és székely kisebbség védelme a békeszerződésben<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-02<br/><b>Típus:</b> esszé(k), vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> Párizs környéki békék, trianoni békeszerződés, erdélyi magyarság, székelyek, állampolgárság, nemzetiségi kérdés, kisebbségi kérdés, kollektív jogok, nemzetiség, nemzetközi egyezmény<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20716/20716.pdf">PDF</a>) Magyar feltámadás urn:nbn:hu-159241 2020-06-03T19:12:49 Madai Gyula </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20715/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Közgazdasági és politikai elmefuttatások<br/><b>Szerző(k): </b>Madai Gyula<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-02<br/><b>Típus:</b> esszé(k), cikk(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> nemzeti függetlenség, szuverenitás, nemzeti trauma, politika, mezőgazdaság, agrárkérdés, mezőgazdasági reform, társadalmi probléma<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20715/20715.pdf">PDF</a>) A kisebbségi szerződések létrejötte urn:nbn:hu-159238 2020-06-03T19:12:49 Baranyai Zoltán </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20714/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Baranyai Zoltán<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-02<br/><b>Típus:</b> cikk(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> Párizs környéki békék, trianoni békeszerződés, nemzetiségi kérdés, kisebbségi kérdés, kollektív jogok, nemzetiség, külpolitika, diplomácia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20714/20714.pdf">PDF</a>) Magyarország a békekonferenczián urn:nbn:hu-159236 2020-06-03T19:12:49 Charmant Oszkár </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20713/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Charmant Oszkár<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-02<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> trianoni békeszerződés, határkérdés, háborús felelősség, nemzetközi jog, külpolitika, diplomácia, vita<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20713/20713.pdf">PDF</a>) Igaz és valoságos keresztyén pogánynak isteni kezekkel le-rajzolt eleven képe, néhai méltoságos Nagy Klopotivai Pogány Ádám úr, az Erdélyi Nagy Fejedelemségben nagy érdemü provintzialis districtualis commissarius ur urn:nbn:hu-159223 2020-06-03T19:12:49 Herepei István </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20685/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Herepei István<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-06-02<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), vers(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyászvers, gyászbeszéd, református egyház, magyar irodalom, Pogány Ádám (?-1775)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20685/20685.pdf">PDF</a>) Lógattyú urn:nbn:hu-140982 2020-06-03T19:12:49 Darvas László </b><img src="https://mek.oszk.hu/16800/16837/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Más szóval függelék<br/><b>Szerző(k): </b>Darvas László<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-25<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/16800/16837/16837.pdf">PDF</a>) A magyar békeszerződés történelmi, jogi és erkölcsi szempontból urn:nbn:hu-159201 2020-06-03T19:12:49 Cziáky Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20712/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Cziáky Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-29<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> trianoni békeszerződés, háborús felelősség, revizionizmus, nemzetközi jog, diplomácia, külpolitika, vita<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20712/20712.pdf">PDF</a>) Szövegértést fejlesztő könyvtári mintaprogramok urn:nbn:hu-159199 2020-06-03T19:12:49 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20687/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2020-05-29<br/><b>Típus:</b> módszertani segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> szókincs, szövegértés, olvasás, képességfejlesztés, könyvtár, könyvtárpedagógia, olvasáspedagógia, olvasáskutatás, módszertan<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20687/20687.pdf">PDF</a>) Istennek bölts rendelése szerint halando testére nézve ez életböl ugyan a' halál által ki-vágatott ... keresztyén úri férjfiú, néhai ... grof kis-rhédei Rhédei 'Sigmond ur ... a' kinek temetési tisztességire ... mondatot halotti tanitások ... urn:nbn:hu-159198 2020-06-03T19:12:49 Deáki Filep Sámuel Mohai János Szathmári Pap Zsigmond Verestói György Andrási Miklós </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20667/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Deáki Filep Sámuel;Mohai János;Szathmári Pap Zsigmond;Verestói György;Andrási Miklós<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-29<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> nekrológ, gyászbeszéd, magyar irodalom, Rhédey Zsigmond (?-1758)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20667/20667.pdf">PDF</a>) Olvasatkeresések urn:nbn:hu-159197 2020-06-03T19:12:49 Gergely András, A. </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20725/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tanulmányok és recenziók<br/><b>Szerző(k): </b>Gergely András, A.<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-29<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), esszé(k), kritiká(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> kulturális antropológia, szociálpszichológia, politikai antropológia, politikai kommunikáció, diskurzus, rendszerváltás, társadalomtörténet, könyvismertetés, recenzió<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20725/20725.pdf">PDF</a>) A czigánybáró urn:nbn:hu-159186 2020-06-03T19:12:49 Jókai Mór </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20723/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Jókai Mór<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-29<br/><b>Típus:</b> kisregény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20723/20723.pdf">PDF</a>) A Magyar Nemzeti Múzeum korszakai, különös tekintettel a közelebb lefolyt huszonöt évre urn:nbn:hu-159183 2020-06-03T19:12:49 Mátray Gábor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20722/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Mátray Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-29<br/><b>Típus:</b> emlékkönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> múzeum, múzeumigazgatás, múzeumi gyűjtemény, testülettörténet, Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20722/20722.pdf">PDF</a>) A revízió és Franciaország urn:nbn:hu-159176 2020-06-03T19:12:49 Dvorcsák Győző </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20711/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Dvorcsák Győző<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> revizionizmus, határkérdés, trianoni békeszerződés, külpolitika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20711/20711.pdf">PDF</a>) Csonka-Magyarország nemzetközi fizetési mérlege és a jóvátétel problémája urn:nbn:hu-159175 2020-06-03T19:12:49 Fellner Frigyes </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20710/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fellner Frigyes<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), statisztika<br/><b>Tárgyszavak:</b> trianoni békeszerződés, fizetési mérleg, háborús kár, kártérítés, gazdasági veszteség, háborús felelősség, államháztartás, nemzetgazdaság, becslés, gazdaságstatisztika, országos statisztika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20710/20710.pdf">PDF</a>) Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme urn:nbn:hu-159174 2020-06-03T19:12:49 Fellner Frigyes </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20709/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fellner Frigyes<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), statisztika<br/><b>Tárgyszavak:</b> nemzeti jövedelem, államháztartás, nemzetgazdaság, becslés, gazdaságstatisztika, országos statisztika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20709/20709.pdf">PDF</a>) Csonka-Magyarország nemzeti vagyona urn:nbn:hu-159173 2020-06-03T19:12:49 Fellner Frigyes </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20708/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fellner Frigyes<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), statisztika<br/><b>Tárgyszavak:</b> nemzeti vagyon, államháztartás, nemzetgazdaság, becslés, gazdaságstatisztika, országos statisztika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20708/20708.pdf">PDF</a>) A magyar revizió politikai, történelmi és gazdasági megvilágitásban urn:nbn:hu-159169 2020-06-03T19:12:49 Fényes Samu </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20707/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fényes Samu<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> revizionizmus, trianoni békeszerződés, külpolitika, nagybirtok, hűbéri rendszer, oligarchia, nemzetiségi kérdés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20707/20707.pdf">PDF</a>) Szűzanyám, Tied akarok lenni urn:nbn:hu-159167 2020-06-03T19:12:49 Nehéz Márta Mirjam </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20706/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Máriával Jézushoz; Az öröm imakönyve<br/><b>Szerző(k): </b>Nehéz Márta Mirjam<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> ima, vallásos szöveg(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> imakönyv, keresztény vallás, karmeliták<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20706/20706.pdf">PDF</a>) Áthatások urn:nbn:hu-159152 2020-06-03T19:12:49 Albert-Lőrincz Márton </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20705/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Ekphrasztikus versek<br/><b>Szerző(k): </b>Albert-Lőrincz Márton<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdélyi magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20705/20705.pdf">PDF</a>) A revíziós gondolat a világpolitikában urn:nbn:hu-159150 2020-06-03T19:12:49 Halmai Elemér </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20703/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Halmai Elemér<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> békeszerződés, trianoni békeszerződés, revizionizmus, külpolitika, diplomácia, vita<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20703/20703.pdf">PDF</a>) A kavicsbányászat jogi szabályozási rendszere urn:nbn:hu-159142 2020-06-03T19:12:49 Izsó István </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20699/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Izsó István<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> kézikönyv, szabálykönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> kavicsbányászat, bányászat, iparjog, bányaművelés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20699/20699.pdf">PDF</a>) Méltóságos, és nagyságos groffné, hallerköi Haller Kata aszszony, néhai méltóságos gróff keresztszegi Csáki Sigmond ur ... özvegye életinek, és némelly tökélletes jóságinak rövid sommája ... urn:nbn:hu-159140 2020-06-03T19:12:49 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20666/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> nekrológ, gyászbeszéd, magyar irodalom, Csáky Zsigmondné (1696-1752)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20666/20666.pdf">PDF</a>) Szeptemberi szél urn:nbn:hu-159139 2020-06-03T19:12:49 Vándor Kálmán </b><img src="https://mek.oszk.hu/20400/20498/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Vándor Kálmán<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20400/20498/20498.pdf">PDF</a>) Mea maxima culpa urn:nbn:hu-159136 2020-06-03T19:12:49 Vándor Kálmán </b><img src="https://mek.oszk.hu/20400/20497/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Vándor Kálmán<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-28<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20400/20497/20497.pdf">PDF</a>) A trianoni béke megalkotása 1915-1920 urn:nbn:hu-159124 2020-06-03T19:12:49 Horváth Jenő </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20702/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Diplomáciai történelmi tanulmány<br/><b>Szerző(k): </b>Horváth Jenő<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-27<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> trianoni békeszerződés, diplomácia, befolyásolás, diplomáciatörténet, külpolitika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20702/20702.pdf">PDF</a>) A magyar vasutügy és pénzügy jelentősége a békeszerződésben urn:nbn:hu-159123 2020-06-03T19:12:49 Jellinek Henrik </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20701/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Jellinek Henrik<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-27<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> trianoni békeszerződés, vasút, vasútvonal, közlekedésügy, kártérítés, háborús kár, pénzügy<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20701/20701.pdf">PDF</a>) A békeszerződések politikai elmélete és a trianoni gyakorlat urn:nbn:hu-159122 2020-06-03T19:12:49 Kary Béla </b><img src="https://mek.oszk.hu/20700/20700/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Kary Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-27<br/><b>Típus:</b> előadás(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> békeszerződés, béke, háborús felelősség, trianoni békeszerződés, nemzetközi egyezmény, nemzetközi jog<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20700/20700/20700.pdf">PDF</a>) Echos lyriques de Trianon et allégories poétiques urn:nbn:hu-159121 2020-06-03T19:12:49 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20500/20520/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2020-05-27<br/><b>Típus:</b> vers(ek), antológia<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, nemzeti trauma, trianoni békeszerződés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20500/20520/20520.pdf">PDF</a>) Sárember urn:nbn:hu-159116 2020-06-03T19:12:49 Szilágyi-Perjési Katalin </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20698/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szilágyi-Perjési Katalin<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-27<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20698/20698.pdf">PDF</a>) Hagyjátok rám! urn:nbn:hu-159114 2020-06-03T19:12:49 Mándy Gábor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20697/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Válogatás a publicisztikai jellegű írásaimból<br/><b>Szerző(k): </b>Mándy Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-27<br/><b>Típus:</b> cikk(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, publicisztika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20697/20697.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20697/20697.rtf">RTF</a>) Bevezetés a kavitáció fizikájába urn:nbn:hu-159110 2020-06-03T19:12:49 Fáy Árpád </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20696/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Fáy Árpád<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-27<br/><b>Típus:</b> oktatási segédlet, egyetemi/főiskolai jegyzet<br/><b>Tárgyszavak:</b> kavitáció, víz, folyadék, folyadékok fizikája, áramlás, áramlástan, forrási folyamat, hőtan, szivattyú, vízturbina<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20696/20696.pdf">PDF</a>) Alexipharmacum nectareo prophylacticum, az az Vipera mérgéből, vipera marás ellen, elegyített terjék, vagy-is: Halál ellen való próbált recipe ... urn:nbn:hu-159098 2020-06-03T19:12:49 Candidus Candor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20649/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Candidus Candor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-27<br/><b>Típus:</b> muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> halál, kereszténység<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20649/20649.pdf">PDF</a>) Kétszer kettő három urn:nbn:hu-159093 2020-06-03T19:12:49 Vándor Kálmán </b><img src="https://mek.oszk.hu/20400/20496/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Vándor Kálmán<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-27<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20400/20496/20496.pdf">PDF</a>) Hajnali köd urn:nbn:hu-159086 2020-06-03T19:12:49 Vándor Kálmán </b><img src="https://mek.oszk.hu/20400/20495/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Vándor Kálmán<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-05-27<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20400/20495/20495.pdf">PDF</a>) Digitális írástudást fejlesztő könyvtári mintaprogramok urn:nbn:hu-159074 2020-06-03T19:12:49 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20600/20686/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2020-05-26<br/><b>Típus:</b> módszertani segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> internet, infokommunikáció, digitális technika, médiaismeret, könyvtárhasználat, képességfejlesztés, könyvtárpedagógia, módszertan<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20600/20686/20686.pdf">PDF</a>)