MEK könyvek - Dátum szerint https://bookserver.mek.oszk.hu/all/ujak.php 2020-02-21T02:23:53 MEK https://mek.oszk.hu Brief history of Hungarian geology urn:nbn:hu-157269 2020-02-21T02:23:53 Balogh Kálmán </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20141/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Balogh Kálmán<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-20<br/><b>Típus:</b> szakkönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> geológia, sztratigráfia, szerkezeti földtan, tektonika, földtani kutatás, tudománytörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20141/20141.pdf">PDF</a>) Horst von Bandat a Hungarian Geologist in Western New Guinea urn:nbn:hu-157260 2020-02-21T02:23:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20140/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2020-02-20<br/><b>Típus:</b> útleírás, tanulmány(ok), életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> geológus, földtani kutatás, nyersanyagkutatás, légi fényképezés, távérzékelés, szénhidrogén-bányászat, néprajz, múzeumi gyűjtemény, Bandat, Horst (1895-1982)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20140/20140.pdf">PDF</a>) Film, ízlés, befogadás urn:nbn:hu-157258 2020-02-21T02:23:53 Helmich Dezső Gereben Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20139/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A Szerelem című film befogadásának vizsgálata<br/><b>Szerző(k): </b>Helmich Dezső;Gereben Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-20<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> művelődésszociológia, filmszociológia, művészetszociológia, recepcióelmélet, kérdőíves felmérés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20139/20139.pdf">PDF</a>) Török-tatár-kuruc világ Nyugatmagyarországon és Bécs ostroma urn:nbn:hu-157257 2020-02-21T02:23:53 Gantner Antal </b><img src="https://mek.oszk.hu/20200/20238/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Gantner Antal<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-20<br/><b>Típus:</b> szöveggyűjtemény, kép(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> hadtörténet, török elleni háborúk csatái, helytörténet, magyar történelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20238/20238.pdf">PDF</a>) Nincs más lehetőség urn:nbn:hu-157256 2020-02-21T02:23:53 Diriczi Tibor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20193/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Jézus az egyedüli út az Atyához<br/><b>Szerző(k): </b>Diriczi Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-20<br/><b>Típus:</b> gondolatok<br/><b>Tárgyszavak:</b> krisztológia, keresztény teológia, példabeszéd, bibliamagyarázat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20193/20193.pdf">PDF</a>) Több oldalról szorongatva: középen urn:nbn:hu-157255 2020-02-21T02:23:53 Rácz János </b><img src="https://mek.oszk.hu/20200/20236/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A médiacsata néhány csörtéje, 1990-1993<br/><b>Szerző(k): </b>Rácz János<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-20<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> médiapolitika, sajtóügy, tömegtájékoztatási eszköz, médiatörténet, politikai harc, politikatörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20236/20236.pdf">PDF</a>) Összehasonlító tanulmány a világ ásványi nyersanyagainak mennyiségéről, termeléséről, ár- és értékrendjeinek alakulásáról urn:nbn:hu-157240 2020-02-21T02:23:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20138/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2020-02-19<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), adattár<br/><b>Tárgyszavak:</b> ásványvagyon, nyersanyag, bányászat, világgazdaság, árindex, gazdasági mutató, gazdaságstatisztika, trendvizsgálat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20138/20138.pdf">PDF</a>) Magyar részvétel a nem kormányzati nemzetközi tudományos szervezetekben urn:nbn:hu-157239 2020-02-21T02:23:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20137/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Földtan - geofizika<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-19<br/><b>Típus:</b> katalógus<br/><b>Tárgyszavak:</b> tudományos egyesület, szakmai szervezet, nem kormányzati szervezet, nemzetközi szervezet, földtudomány, geológia, geofizika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20137/20137.pdf">PDF</a>) Kirándulásvezető a mérnökgeológiai és hidrogeológiai kiránduláshoz urn:nbn:hu-157238 2020-02-21T02:23:53 Rónai András </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20136/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Rónai András<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-19<br/><b>Típus:</b> konferenciakiadvány, útikönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> mérnökgeológia, hidrogeológia, vízbányászat, vízkút, alkalmazott geológia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20136/20136.pdf">PDF</a>) A kuruc király urn:nbn:hu-157236 2020-02-21T02:23:53 Tóth Sándor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20200/20232/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> krónikás történetek a Thököly-korból<br/><b>Szerző(k): </b>Tóth Sándor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-19<br/><b>Típus:</b> regény, életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, ifjúsági irodalom, életrajzi regény, Thököly Imre (Erdély: fejedelem) (1657-1705)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20232/20232.pdf">PDF</a>) Két úrnak szolgálva urn:nbn:hu-157235 2020-02-21T02:23:53 Diriczi Tibor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20195/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Igaz hit vagy önbecsapás?<br/><b>Szerző(k): </b>Diriczi Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-19<br/><b>Típus:</b> gondolatok<br/><b>Tárgyszavak:</b> kereszténység, hit, szekularizáció, mammonizmus, elmélkedés, bibliamagyarázat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20195/20195.pdf">PDF</a>) Versharmat urn:nbn:hu-157234 2020-02-21T02:23:53 Szauer Gertrúd </b><img src="https://mek.oszk.hu/20200/20203/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szauer Gertrúd<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-19<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20203/20203.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20203/20203.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20203/20203.htm">HTML</a>) Bauxitföldtani kirándulás a Dunántúli-Középhegységben urn:nbn:hu-157230 2020-02-21T02:23:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20135/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Bauxitföldtani Konferencia; Budapest, 1969. IX. 4-8.<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-18<br/><b>Típus:</b> konferenciakiadvány, ismeretterjesztő kiadvány, útikönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> bauxit, bauxitbányászat, érctelep, ásványlelőhely, földtani képződmény, geomorfológiai képződmény, geológia, látnivaló<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20135/20135.pdf">PDF</a>) Az Ady-kérdés története idézetekben urn:nbn:hu-157225 2020-02-21T02:23:53 Zsigmond Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20134/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Zsigmond Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-18<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), idézetek<br/><b>Tárgyszavak:</b> költő, irodalomelmélet, irodalomesztétika, irodalmi iskola, magyar irodalom története, Ady Endre (1877-1919)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20134/20134.pdf">PDF</a>) Magyarországi ősmaradványtípusok jegyzéke urn:nbn:hu-157221 2020-02-21T02:23:53 Boda Jenő </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20133/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Boda Jenő<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-18<br/><b>Típus:</b> katalógus, bibliográfia<br/><b>Tárgyszavak:</b> paleontológia, fosszília, ősállattan, állat, szakbibliográfia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20133/20133.pdf">PDF</a>) Herczeg Ferenc urn:nbn:hu-157218 2020-02-21T02:23:53 Zsigmond Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20132/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Zsigmond Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-18<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, magyar irodalom története, műelemzés, Herczeg Ferenc (1863-1954)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20132/20132.pdf">PDF</a>) Felhőkód urn:nbn:hu-157214 2020-02-21T02:23:53 Bálint Béla </b><img src="https://mek.oszk.hu/20200/20218/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Bálint Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-18<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, sci-fi<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20218/20218.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20218/20218.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20218/20218.htm">HTML</a>) Fájdalmak útja urn:nbn:hu-157211 2020-02-21T02:23:53 Diriczi Tibor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20184/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Jézus Krisztus és az őt követők szenvedése<br/><b>Szerző(k): </b>Diriczi Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-18<br/><b>Típus:</b> gondolatok<br/><b>Tárgyszavak:</b> szenvedéstörténet, kereszténység, Krisztus élete, krisztológia, bibliamagyarázat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20184/20184.pdf">PDF</a>) Radiogeológia és radiometria urn:nbn:hu-157184 2020-02-21T02:23:53 Méhes Kálmán </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20130/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Méhes Kálmán<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-17<br/><b>Típus:</b> szakkönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> radiometria, radiológia, radioaktivitás-mérés, urán, uránszurokérc, érc, geológia, geofizikai kutatás, földtani kutatás, földtani kormeghatározás, atomfizika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20130/20130.pdf">PDF</a>) Itt ragadt lélek urn:nbn:hu-157183 2020-02-21T02:23:53 Kelemen Erzsébet </b><img src="https://mek.oszk.hu/20200/20207/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény; Pszicho-thriller<br/><b>Szerző(k): </b>Kelemen Erzsébet<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-17<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20207/20207.pdf">PDF</a>) Getszemáni magány urn:nbn:hu-157181 2020-02-21T02:23:53 Kelemen Erzsébet </b><img src="https://mek.oszk.hu/20200/20206/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Dráma Teleki Pálról két felvonásban<br/><b>Szerző(k): </b>Kelemen Erzsébet<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-17<br/><b>Típus:</b> színdarab(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, dráma, Teleki Pál (1879-1941)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20206/20206.pdf">PDF</a>) Elmegyek most urn:nbn:hu-157179 2020-02-21T02:23:53 Diriczi Tibor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20181/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Igaz megtérés a Biblia alapján<br/><b>Szerző(k): </b>Diriczi Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-17<br/><b>Típus:</b> gondolatok<br/><b>Tárgyszavak:</b> kereszténység, megtérés, hit, bibliamagyarázat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20181/20181.pdf">PDF</a>) Areopolisz urn:nbn:hu-157176 2020-02-21T02:23:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20200/20220/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 14.<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-17<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> művelődéstörténet, helytörténet, erdélyi magyarság, közigazgatás, pecséttan<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20220/20220.pdf">PDF</a>) Zsidó kultúra és identitás - antropológiai nézőpontból urn:nbn:hu-157175 2020-02-21T02:23:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20200/20204/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tanulmányok a tematikus kutatásmódszertan köréből<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-17<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), szakdolgozat<br/><b>Tárgyszavak:</b> zsidóság, zsidó vallás, vallási közösség, identitás, antiszemitizmus, kulturális antropológia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20204/20204.pdf">PDF</a>) Mikszáth írói egyénisége mint kortörténelmi dokumentum urn:nbn:hu-157174 2020-02-21T02:23:53 Zsigmond Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20128/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Zsigmond Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, magyar irodalom története, szellemtörténet, Mikszáth Kálmán (1847-1910)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20128/20128.pdf">PDF</a>) Szüntelen az Istennel járo néhai ... grof Losontzi Bánffi György ... e' földröl az egekbe lett költözésén keserves siralma az egész Aron hazanak ... mellyet ... le-rajzolt Dalnoki Veres Demeter ... urn:nbn:hu-157169 2020-02-21T02:23:53 Dálnoki Veres Demeter Rimaszombati Sámuel Csepregi Ferenc Deáki Filep József Verestói György </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20123/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Dálnoki Veres Demeter;Rimaszombati Sámuel;Csepregi Ferenc;Deáki Filep József;Verestói György<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-14<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyászbeszéd, nekrológ, prédikáció, református egyház, Bánffy György (1689-1735)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20123/20123.pdf">PDF</a>) Bécs' emlékezetre méltó dolgai, és ezekkel öszve-kapcsoltt óstriai uralkodók rövid történetei urn:nbn:hu-157165 2020-02-21T02:23:53 Hadáry Antal </b><img src="https://mek.oszk.hu/20200/20200/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Hadáry Antal<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-14<br/><b>Típus:</b> könyv, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> várostörténet, Ausztria történelme, magyar történelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20200/20200.pdf">PDF</a>) Lévay József élete és költészete urn:nbn:hu-157162 2020-02-21T02:23:53 Zsigmond Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20122/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Zsigmond Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> költő, költészet, magyar irodalom története, Lévay József (1825-1918)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20122/20122.pdf">PDF</a>) Ami rejtve van s ami látható urn:nbn:hu-157161 2020-02-21T02:23:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20120/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), emlékkönyv, bibliográfia<br/><b>Tárgyszavak:</b> művelődésszociológia, olvasásszociológia, magyarságkutatás, kulturális identitás, kisebbségkutatás, határon túli magyarság, vallásosság, vallásszociológia, szociológus, egyetemi tanár, Gereben Ferenc (1942-)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20120/20120.pdf">PDF</a>) A Te Igéd Igazság urn:nbn:hu-157160 2020-02-21T02:23:53 Diriczi Tibor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20188/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Rövid gondolatok az Ige alapján különböző témákról<br/><b>Szerző(k): </b>Diriczi Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-14<br/><b>Típus:</b> gondolatok<br/><b>Tárgyszavak:</b> Biblia, bibliamagyarázat, kereszténység, elmélkedés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20188/20188.pdf">PDF</a>) Nappali legendás történetek urn:nbn:hu-157158 2020-02-21T02:23:53 Kő-Szabó Imre </b><img src="https://mek.oszk.hu/20200/20202/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Novellák; Háttérben az éjszaka<br/><b>Szerző(k): </b>Kő-Szabó Imre<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-14<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20202/20202.epub">EPUB</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20200/20202/20202.pdf">PDF</a>) Rákóczy induló urn:nbn:hu-157147 2020-02-21T02:23:53 John Thomas </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20171/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> The celebrated Hungarian march arranged for two harps or harp and piano<br/><b>Szerző(k): </b>John Thomas<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-13<br/><b>Típus:</b> kotta(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> induló, kamarazene, hárfa, zongora, átirat, romantikus zene, hungarikum<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20171/20171.pdf">PDF</a>) Egy ország, két ország urn:nbn:hu-157143 2020-02-21T02:23:53 Igor Csaba, T. </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20176/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Avarország vége<br/><b>Szerző(k): </b>Igor Csaba, T.<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-13<br/><b>Típus:</b> kisregény<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdélyi magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20176/20176.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20176/20176.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20176/20176.htm">HTML</a>) Frivaldszky János entomológus (1825-1895) urn:nbn:hu-157139 2020-02-21T02:23:53 Frivaldszky János </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20172/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Frivaldszky János<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-13<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> zoológus, biológus, tudós, rovartan, muzeológus, Frivaldszky János (1822-1895)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20172/20172.pdf">PDF</a>) A megjelentetett titok urn:nbn:hu-157133 2020-02-21T02:23:53 Diriczi Tibor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20187/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Jézus Krisztus élő gyülekezete<br/><b>Szerző(k): </b>Diriczi Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-13<br/><b>Típus:</b> gondolatok<br/><b>Tárgyszavak:</b> hitélet, keresztény egyház, bibliamagyarázat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20187/20187.pdf">PDF</a>) Okirattár Strassburg Pál 1631-1633-iki követsége és I. Rákóczy György első diplomácziai összeköttetései történetéhez urn:nbn:hu-157109 2020-02-21T02:23:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20169/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2020-02-12<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), levél(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar történelem, levéltári irat, diplomáciatörténet, Brandenburgi Katalin (Erdély: fejedelem) (1604-1649), Bethlen István (Erdély: fejedelem) (1584-1648), Rákóczi György (Erdély: fejedelem), I. (1593-1648), Strassburg, Paul, történelmi forrás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20169/20169.pdf">PDF</a>) Sziklákon egy fa urn:nbn:hu-157106 2020-02-21T02:23:53 Hegedűs Gábor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20170/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Versre írt versek, evokációk és parafrázisok<br/><b>Szerző(k): </b>Hegedűs Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-12<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, parafrázis<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20170/20170.pdf">PDF</a>) A lenyugvó nap urn:nbn:hu-157103 2020-02-21T02:23:53 Diriczi Tibor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20180/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Egy gyülekezet hanyatlása a világ hatására<br/><b>Szerző(k): </b>Diriczi Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-12<br/><b>Típus:</b> kisregény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, vallásos irodalom, kereszténység<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20180/20180.pdf">PDF</a>) Szakadt színfalak közt urn:nbn:hu-157102 2020-02-21T02:23:53 Mosonyi Kata </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20157/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kritikák, recenziók és egyéb írások<br/><b>Szerző(k): </b>Mosonyi Kata<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-12<br/><b>Típus:</b> esszé(k), tanulmány(ok), cikk(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, irodalmi élet, irodalomkritika, könyvkritika, könyvismertetés, recenzió<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20157/20157.pdf">PDF</a>) Búzamező, varjakkal urn:nbn:hu-157100 2020-02-21T02:23:53 Mosonyi Kata </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20158/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Versek, 1970-2019<br/><b>Szerző(k): </b>Mosonyi Kata<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-12<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20158/20158.pdf">PDF</a>) Képzőművészeti bifrang urn:nbn:hu-157098 2020-02-21T02:23:53 Halmos Antal </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20168/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Mini-krimi felhőben avagy tán álmok álomba öltve<br/><b>Szerző(k): </b>Halmos Antal<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-12<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20168/20168.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20168/20168.rtf">RTF</a>) Jöjj ki! urn:nbn:hu-157083 2020-02-21T02:23:53 Bernáth Zsolt </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20125/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kisregény<br/><b>Szerző(k): </b>Bernáth Zsolt<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-02-11<br/><b>Típus:</b> kisregény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20125/20125.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20125/20125.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20125/20125.htm">HTML</a>)