MEK könyvek - Dátum szerint http://bookserver.mek.oszk.hu/all/ujak.php 2017-06-23T07:09:20 MEK http://mek.oszk.hu Tisza Kálmán urn:nbn:hu-141753 2017-06-23T07:09:20 Ábrányi Kornél </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16995/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Politikai élet- és jellemrajz<br/><b>Szerző(k): </b>Ábrányi Kornél<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-22<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> politikus, miniszterelnök, politikatörténet, szatíra, Tisza Kálmán (1830-1902)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16995/16995.pdf">PDF</a>) Elementa arithmeticae, numericae et literalis practicae et theoricae in usum discentium proposita, et ... academicis a physicis dicata, dum promotore ... Emer. Vajkovics ... philosophiae laurea insignirentur urn:nbn:hu-141752 2017-06-23T07:09:20 Hertl Ignác </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16994/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Hertl Ignác<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-22<br/><b>Típus:</b> tankönyv, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> aritmetika, számelmélet, matematikatörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16994/16994.pdf">PDF</a>) 'Do ut des' urn:nbn:hu-141750 2017-06-23T07:09:20 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16993/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Műhelytanulmányok a PPKE JÁK hallgatóitól<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-22<br/><b>Típus:</b> egyetemi/főiskolai dolgozat, tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> jogtudomány, jogalkalmazás, büntetőjog, nemzetközi jog<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16993/16993.pdf">PDF</a>) A mondat dualismusa urn:nbn:hu-141747 2017-06-23T07:09:20 Brassai Sámuel </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17031/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Brassai Sámuel<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-22<br/><b>Típus:</b> előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> mondat, mondattan, összehasonlító nyelvészet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17031/17031.pdf">PDF</a>) Az igazi positiv philosophia urn:nbn:hu-141746 2017-06-23T07:09:20 Brassai Sámuel </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17030/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Brassai Sámuel<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-22<br/><b>Típus:</b> disszertáció<br/><b>Tárgyszavak:</b> ismeretelmélet, metafizika, filozófiatörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17030/17030.pdf">PDF</a>) Bévezetés a' világ', föld' és státusok' esmeretére urn:nbn:hu-141739 2017-06-23T07:09:20 Brassai Sámuel </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17029/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Brassai Sámuel<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-21<br/><b>Típus:</b> tankönyv, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> csillagászat, földrajz, biológia, növénytan, állattan, néprajz, társadalomföldrajz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17029/17029.pdf">PDF</a>) Bankismeret urn:nbn:hu-141738 2017-06-23T07:09:20 Brassai Sámuel </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17028/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Brassai Sámuel<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-21<br/><b>Típus:</b> könyv, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> pénzintézet, bank, pénzügy, bankügy<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17028/17028.pdf">PDF</a>) Az Európai Unióban való tagságunk alkotmányossági összefüggései az esetjog tükrében urn:nbn:hu-141737 2017-06-23T07:09:20 Balogh-Békesi Nóra </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16991/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Balogh-Békesi Nóra<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-21<br/><b>Típus:</b> disszertáció<br/><b>Tárgyszavak:</b> alkotmány, alkotmányjog, alkotmánybíróság, összehasonlító jog, jogalkotás, jogi szabályozás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16991/16991.pdf">PDF</a>) Jogi tanulmányok tehetségek tollából ; Érvelések az Európai Parlament kapcsán urn:nbn:hu-141736 2017-06-23T07:09:20 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16990/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2017-06-21<br/><b>Típus:</b> egyetemi/főiskolai dolgozat, tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> jogtudomány, demokrácia, politikai intézményrendszer, Európai Unió. Parlament<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16990/16990.pdf">PDF</a>) A Patyomkinnál fogok jelentkezni urn:nbn:hu-141735 2017-06-23T07:09:20 Darvas Szilárd </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17046/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Humoreszkek, 1946-1961<br/><b>Szerző(k): </b>Darvas Szilárd<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-21<br/><b>Típus:</b> humoreszk(ek), színdarab(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17046/17046.pdf">PDF</a>) Válasz Brassai Ismerettyűjére urn:nbn:hu-141734 2017-06-23T07:09:20 Szemere Miklós </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17027/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> ["Nincs többé ismerettyű"]<br/><b>Szerző(k): </b>Szemere Miklós<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-21<br/><b>Típus:</b> vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> irodalomelmélet, irodalomkritika, európai irodalom története, Brassai Sámuel (1800?-1897)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17027/17027.pdf">PDF</a>) Brassai Sámuel emlékezete urn:nbn:hu-141733 2017-06-23T07:09:20 Concha Győző </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17026/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Concha Győző<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-21<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok), beszéd(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> tudós, filozófus, nyelvész, biológus, író, egyetemi tanár, akadémikus, emlékbeszéd, Brassai Sámuel (1800?-1897)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17026/17026.pdf">PDF</a>) Logika lélektani alapon fejtegetve urn:nbn:hu-141731 2017-06-23T07:09:20 Brassai Sámuel </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17025/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Brassai Sámuel<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-20<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> ismeretelmélet, matematikai filozófia, matematikai logika, gondolkodás, matematika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17025/17025.pdf">PDF</a>) Laelius urn:nbn:hu-141729 2017-06-23T07:09:20 Brassai Sámuel </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17024/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Hogy kell, és hogy nem kell magyarázni az iskolában a latin autorokat?<br/><b>Szerző(k): </b>Brassai Sámuel<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-20<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> ókori latin irodalom, szövegmagyarázat, szövegkritika, klasszika-filológia, nyelvoktatás, latin nyelv, Laelius, Caius Lucius (Kr. e. 2. sz.)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17024/17024.pdf">PDF</a>) 'De lege ferenda' urn:nbn:hu-141728 2017-06-23T07:09:20 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16989/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Válogatott tanulmányok joghallgatók tollából<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-20<br/><b>Típus:</b> egyetemi/főiskolai dolgozat, tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> jogtudomány, jogpolitika, jogalkalmazás, jogtörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16989/16989.pdf">PDF</a>) Bánk bán urn:nbn:hu-141727 2017-06-23T07:09:20 Katona József </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16988/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Dráma öt szakaszban<br/><b>Szerző(k): </b>Katona József<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-20<br/><b>Típus:</b> színdarab(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16988/16988.pdf">PDF</a>) Calculus orgyae civilis, ejusque partium aliquotarum urn:nbn:hu-141726 2017-06-23T07:09:20 Horváth János </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16987/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Facilior redditus ...<br/><b>Szerző(k): </b>Horváth János<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-20<br/><b>Típus:</b> tankönyv, egyetemi/főiskolai jegyzet, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> mértékrendszer, hosszmérés, területmérés, térfogatmérés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16987/16987.pdf">PDF</a>) Paraleipomena kai diorthoumena urn:nbn:hu-141721 2017-06-23T07:09:20 Brassai Sámuel </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17023/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A mit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commentatorok Virg. Aeneise II. könyvére<br/><b>Szerző(k): </b>Brassai Sámuel<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-20<br/><b>Típus:</b> disszertáció<br/><b>Tárgyszavak:</b> ókori latin irodalom, szövegmagyarázat, szövegkritika, tudományos tévedés, klasszika-filológia, Vergilius Maro, Publius (Kr. e. 70-Kr. e. 19). Aeneis<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17023/17023.pdf">PDF</a>) Brassai Sámuel urn:nbn:hu-141720 2017-06-23T07:09:20 Fitz József </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17013/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Monografia<br/><b>Szerző(k): </b>Fitz József<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-20<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> tudós, filozófus, nyelvész, biológus, író, egyetemi tanár, Brassai Sámuel (1800?-1897)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17013/17013.pdf">PDF</a>) Emerging adulthood and the quasi-professional system of child protection urn:nbn:hu-141713 2017-06-23T07:09:20 Rácz Andrea </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16986/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Rácz Andrea<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-19<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyermekvédelem, ifjúságszociológia, fiatal felnőtt, nevelés, oktatásügy<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16986/16986.pdf">PDF</a>) A magyar irodalom fejlődéstörténete urn:nbn:hu-141712 2017-06-23T07:09:20 Horváth János </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16985/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Horváth János<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-19<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom története<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16985/16985.pdf">PDF</a>) Bizalom és közpolitika urn:nbn:hu-141711 2017-06-23T07:09:20 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16984/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük?; Tanulmányok<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-19<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> társadalmi viselkedés, bizalom, közintézmény, közpolitika, társadalmi norma, legitimáció, közvélemény<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16984/16984.pdf">PDF</a>) Politikai tükör urn:nbn:hu-141710 2017-06-23T07:09:20 Szabó Andrea Gerő Márton </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16979/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Jelentés a magyar társadalom politikai gondolkodásmódjáról, politikai integráltságáról és részvételéről, 2015; Az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című kutatás elsődleges jelentése<br/><b>Szerző(k): </b>Szabó Andrea;Gerő Márton<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-19<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> politikai attitűd, politikai kultúra, politikai irányzat, társadalmi részvétel, belpolitika, politikai rendszer, demokrácia, kérdőíves felmérés, statisztikai adatközlés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16979/16979.pdf">PDF</a>) Világ urn:nbn:hu-141709 2017-06-23T07:09:20 Borsos Attila Lakatos Éva </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17022/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Annotált repertórium; 1915<br/><b>Szerző(k): </b>Borsos Attila;Lakatos Éva<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-19<br/><b>Típus:</b> repertórium<br/><b>Tárgyszavak:</b> repertórium, napilap, Világ<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17022/17022.pdf">PDF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17022/17022.rtf">RTF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17022/17022.htm">HTML</a>) Kommunikáció és integráció urn:nbn:hu-141704 2017-06-23T07:09:20 Szabó Gabriella </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16983/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A magyar médiatörvények európai vitája<br/><b>Szerző(k): </b>Szabó Gabriella<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-16<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> politikatörténet, nemzetközi jog, törvény, jogi szabályozás, cenzúra, médiapolitika, tömegkommunikáció<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16983/16983.pdf">PDF</a>) A vizuális kommunikáció eszközei mérnököknek urn:nbn:hu-141702 2017-06-23T07:09:20 Kisantal Tibor </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16982/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Kisantal Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-16<br/><b>Típus:</b> oktatási segédlet, tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> számítógépes grafika, alkalmazott grafika, vizuális kommunikáció, számítógépes program, kiadványszerkesztés, tervezés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16982/16982.pdf">PDF</a>) Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-1997 urn:nbn:hu-141701 2017-06-23T07:09:20 Bata Attila Bene Márton Kiss Balázs Szabó Gabriella </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16981/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tanulmányok egy korszak kommunikációs jellegzetességeiről<br/><b>Szerző(k): </b>Bata Attila;Bene Márton;Kiss Balázs;Szabó Gabriella<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-16<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> politikai diskurzus, politikai kommunikáció, pártpolitika, politikai antropológia, társadalmi kapcsolathálózat, hálózati elemzés, politikai attitűd, médiakutatás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16981/16981.pdf">PDF</a>) Társadalmi tükör urn:nbn:hu-141690 2017-06-23T07:09:20 Hajdu Gábor Kristóf Luca </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16978/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Jelentés a magyar társadalom munkaerő-piaci és társas integráltságáról, 2015; Az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című kutatás elsődleges jelentése<br/><b>Szerző(k): </b>Hajdu Gábor;Kristóf Luca<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-15<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> munkaerőpiac, társadalmi integráció, anyagi helyzet, jövedelem, foglalkoztatáspolitika, társas kapcsolat, kulturális szükséglet, szabadidő-felhasználás, kérdőíves felmérés, statisztikai adatközlés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16978/16978.pdf">PDF</a>) Életkeretek a börtönön innen és túl urn:nbn:hu-141689 2017-06-23T07:09:20 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16976/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Szubjektív reszocializációs esélyek<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-15<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> börtön, elítélt, szociális rehabilitáció, büntetésügy, börtönszocializáció, társadalmi beilleszkedés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16976/16976.pdf">PDF</a>) Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm levelezése urn:nbn:hu-141688 2017-06-23T07:09:20 Nagy Töhötöm Kerkai Jenő </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16975/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> 1939-1969<br/><b>Szerző(k): </b>Nagy Töhötöm;Kerkai Jenő<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-15<br/><b>Típus:</b> levél(ek), napló<br/><b>Tárgyszavak:</b> jezsuiták, szabadkőművesség, keresztény egyesület és szervezet, nyomornegyed, egyháztörténet, Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT), Nagy Töhötöm (1908-1979), Kerkai Jenő (1904-1970)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16975/16975.pdf">PDF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16975/16975.rtf">RTF</a>) Közösségi és közéleti aktivitás urn:nbn:hu-141687 2017-06-23T07:09:20 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16974/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-15<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> kistelepülés, vidéki társadalom, közéleti tevékenység, civil társadalom, magyarság, társadalmi részvétel<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16974/16974.pdf">PDF</a>) Grammatica della lingua ungherese urn:nbn:hu-141686 2017-06-23T07:09:20 Várady Imre </b><img src="http://mek.oszk.hu/15500/15533/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Várady Imre<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-15<br/><b>Típus:</b> tankönyv, szótár<br/><b>Tárgyszavak:</b> nyelvtankönyv, magyar nyelvtan, magyar hangtan, magyar helyesírás, magyar nyelv, olasz nyelv<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/15500/15533/15533.pdf">PDF</a>) A nő urn:nbn:hu-141675 2017-06-23T07:09:20 Polgár Ernő </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16972/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tudományos-fantasztikus kisregény<br/><b>Szerző(k): </b>Polgár Ernő<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-14<br/><b>Típus:</b> kisregény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16972/16972.pdf">PDF</a>) Halmozódó diszkrimináció urn:nbn:hu-141674 2017-06-23T07:09:20 Tardos Katalin </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16971/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon<br/><b>Szerző(k): </b>Tardos Katalin<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> munkaerőpiac, foglalkoztatási diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés, munkaerő-kiválasztás, esélyengyenlőség<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16971/16971.pdf">PDF</a>) Grammatica della lingua ungherese urn:nbn:hu-141672 2017-06-23T07:09:20 Várady Imre </b><img src="http://mek.oszk.hu/15500/15532/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Várady Imre<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-14<br/><b>Típus:</b> tankönyv, szótár<br/><b>Tárgyszavak:</b> nyelvtankönyv, magyar nyelvtan, magyar hangtan, magyar helyesírás, magyar nyelv, olasz nyelv<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/15500/15532/15532.pdf">PDF</a>) A csodálatos papagáj urn:nbn:hu-141670 2017-06-23T07:09:20 Darvas Szilárd </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17002/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Irodalmi karikatúrák<br/><b>Szerző(k): </b>Darvas Szilárd<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-14<br/><b>Típus:</b> humoreszk(ek), vers(ek), elbeszélés(ek), színdarab(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, paródia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17002/17002.pdf">PDF</a>) Magyar reneszánsz könyvkötések urn:nbn:hu-141669 2017-06-23T07:09:20 Koroknay Éva, Sz. </b><img src="http://mek.oszk.hu/17000/17003/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kolostori és polgári műhelyek<br/><b>Szerző(k): </b>Koroknay Éva, Sz.<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-14<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> könyvkötészet, könyvművészet, kötéstörténet, könyvtörténet, művelődéstörténet, művészettörténet, reneszánsz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/17000/17003/17003.pdf">PDF</a>) Politika az intézményeken túl urn:nbn:hu-141664 2017-06-23T07:09:20 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16970/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kapcsolatok, interakciók, élmények<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-13<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> civil társadalom, civil mozgalom, politikai magatartás, választói magatartás, tüntetés, társadalmi kapcsolathálózat, hálózati elemzés, médiakutatás, politikai attitűd, politikai szociológia, politológia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16970/16970.pdf">PDF</a>) Magyar csendőrség-történeti tanulmányok urn:nbn:hu-141663 2017-06-23T07:09:20 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16969/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2017-06-13<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> csendőrség, rendvédelmi szervezet, fegyveres testület, történeti feldolgozás, Magyarország. Csendőrség<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16969/16969.pdf">PDF</a>) Egyházközség-építők urn:nbn:hu-141662 2017-06-23T07:09:20 Kamarás István </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16968/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Egyházközségek és papjaik<br/><b>Szerző(k): </b>Kamarás István<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-13<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), riport(ok), esszé(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> egyházközség, pap, egyházi hivatás, vallás, vallásosság, hitélet, katolikus egyház, szociográfia, vallásszociológia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16968/16968.pdf">PDF</a>) Értékválasztás 2014 urn:nbn:hu-141660 2017-06-23T07:09:20 Kapitány Ágnes Kapitány Gábor </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16967/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A 2014-es választási kampány vizuális üzeneteinek szimbolikus és értékvonatkozásai<br/><b>Szerző(k): </b>Kapitány Ágnes;Kapitány Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-13<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> választási kampány, politikai marketing, politikai plakát, vizuális kommunikáció, tematizáció, értékorientáció, közvélemény, pártpolitika, médiakutatás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16967/16967.pdf">PDF</a>) L'Ungheria nella letteratura italiana urn:nbn:hu-141659 2017-06-23T07:09:20 Várady Imre </b><img src="http://mek.oszk.hu/15500/15531/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Várady Imre<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-13<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> olasz irodalom története, magyar irodalom története, műfordítás, irodalmi kölcsönhatás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/15500/15531/15531.pdf">PDF</a>) A vitathatóság keretei urn:nbn:hu-141654 2017-06-23T07:09:20 Pál Gábor </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16966/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A gyűlöletbeszéd fogalmának jelentésmezői és a kérdéskör metaforizációja a magyar politikai diskurzusban<br/><b>Szerző(k): </b>Pál Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-12<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyűlöletbeszéd, vita, politikai diskurzus, diskurzuselemzés, médiakutatás, tömegtájékoztatási eszköz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16966/16966.pdf">PDF</a>) A gyűlöletbeszéd fogalma a politikai vitákban urn:nbn:hu-141653 2017-06-23T07:09:20 Pál Gábor </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16965/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Értelmezések és alkalmazások; Két eset a 2000-es évekből<br/><b>Szerző(k): </b>Pál Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-12<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyűlöletbeszéd, vita, politikai diskurzus, diskurzuselemzés, médiakutatás, tömegtájékoztatási eszköz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16965/16965.pdf">PDF</a>) Aranyhajú Rózsika urn:nbn:hu-141652 2017-06-23T07:09:20 Kóbor Tamás </b><img src="http://mek.oszk.hu/16900/16964/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Baba-regény<br/><b>Szerző(k): </b>Kóbor Tamás<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-06-12<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16964/16964.rtf">RTF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/16900/16964/16964.htm">HTML</a>)