MEK könyvek - Dátum szerint http://bookserver.mek.oszk.hu/all/ujak.php 2017-04-30T05:06:07 MEK http://mek.oszk.hu Tájékoztató honvédségi, csendőrségi és rendőrségi ügyekben urn:nbn:hu-141061 2017-04-30T05:06:07 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16821/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A fegyveres haderő kiegészítése<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-28<br/><b>Típus:</b> jogszabály, törvény<br/><b>Tárgyszavak:</b> honvédség, csendőrség, rendőrség, fegyveres testület, légvédelem, katonatiszt, katonatisztképzés, Magyarország. Csendőrség, Magyarország. Honvédség<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16821/16821.pdf">PDF</a>) Becsületügyi szabályzat a m. kir. honvédség és a m. kir. (m. kir. horvát-szlavon) csendőrség számára urn:nbn:hu-141059 2017-04-30T05:06:07 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16820/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2017-04-28<br/><b>Típus:</b> jogszabály, szabálykönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> etikai kódex, erkölcs, becsületsértés, katonatiszt, csendőrség, honvédség, fegyveres testület, szabályzat, Magyarország. Honvédség, Magyarország. Csendőrség<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16820/16820.pdf">PDF</a>) Hieroglifikus birtokjeleink urn:nbn:hu-141057 2017-04-30T05:06:07 Varga Géza </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16819/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Varga Géza<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-28<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> hieroglifa, rovásírás, tulajdonjegy, írástörténet, magyar őstörténet, nyelvtörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16819/16819.pdf">PDF</a>) A medvék országában urn:nbn:hu-141056 2017-04-30T05:06:07 Bródy Sándor </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16818/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Elbeszélés<br/><b>Szerző(k): </b>Bródy Sándor<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-28<br/><b>Típus:</b> kisregény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, ifjúsági irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16818/16818.rtf">RTF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16818/16818.htm">HTML</a>) Magyar olvasókönyv a tót ifjúság számára urn:nbn:hu-141055 2017-04-30T05:06:07 Szeberényi Lajos </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16817/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szeberényi Lajos<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-28<br/><b>Típus:</b> oktatási segédlet, szöveggyűjtemény, szótár<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar nyelv, szlovák nyelv, olvasókönyv, magyarországi szlovákok, nyelvoktatás, elemi iskola<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16817/16817.pdf">PDF</a>) A magyar vezérek kora Árpádtól Szent Istvánig urn:nbn:hu-141046 2017-04-30T05:06:07 Szabó Károly </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16815/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szabó Károly<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-27<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> kalandozások kora, honfoglalás, államalapítás, magyar őstörténet, magyar történelem, hadtörténet, uralkodó<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16815/16815.pdf">PDF</a>) Érzékeny versek urn:nbn:hu-141040 2017-04-30T05:06:07 Vöröss Lajos </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16814/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Vöröss Lajos<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-27<br/><b>Típus:</b> vers(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16814/16814.pdf">PDF</a>) Szombatos énekeskönyv urn:nbn:hu-141034 2017-04-30T05:06:07 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16812/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> [Kovács Elek-énekeskönyv, 1796-1842]<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-27<br/><b>Típus:</b> vallásos szöveg(ek), vers(ek), dal(ok), kézirat, muzeális dokumentum, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> zsoltár, zsoltároskönyv, énekeskönyv, vallásos ének, szombatosok<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16812/16812.pdf">PDF</a>) Noé galambja urn:nbn:hu-141033 2017-04-30T05:06:07 Ligeti Ernő </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16810/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Ligeti Ernő<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-27<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok), regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> államférfi, magyar történelem, politikatörténet, erdélyi magyar irodalom, Bethlen Miklós (1642-1716)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16810/16810.pdf">PDF</a>) Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerőpiaci összefüggései a 21. században urn:nbn:hu-141009 2017-04-30T05:06:07 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16809/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kutatási zárótanulmány<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-26<br/><b>Típus:</b> jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> információs társadalom, munkaerőpiac, digitális technika, pályaorientáció, technikai kultúra, élethosszig tartó tanulás, oktatásügy, kérdőíves felmérés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16809/16809.pdf">PDF</a>) Csendjeim urn:nbn:hu-141008 2017-04-30T05:06:07 Juhász Pál </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16808/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Juhász Pál<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-26<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16808/16808.pdf">PDF</a>) Vonósnégyes urn:nbn:hu-141006 2017-04-30T05:06:07 Ligeti Ernő </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16806/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Elbeszélések<br/><b>Szerző(k): </b>Ligeti Ernő<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-26<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdélyi magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16806/16806.pdf">PDF</a>) Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata urn:nbn:hu-141004 2017-04-30T05:06:07 Ditrói Eszter </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16805/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben<br/><b>Szerző(k): </b>Ditrói Eszter<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-26<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), disszertáció<br/><b>Tárgyszavak:</b> földrajzi név, köznév, névtan, névkutatás, statisztikai elemzés, összehasonlító módszer<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16805/16805.pdf">PDF</a>) Az ő kis katonája urn:nbn:hu-141003 2017-04-30T05:06:07 Ligeti Ernő </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16803/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Ligeti Ernő<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-26<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdélyi magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16803/16803.pdf">PDF</a>) Föl a bakra urn:nbn:hu-141002 2017-04-30T05:06:07 Ligeti Ernő </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16802/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Ligeti Ernő<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-26<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdélyi magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16802/16802.pdf">PDF</a>) Censura religionario-politica libelli, cui titulus: Declaratio statuum catholicorum qui ad conventum catholicum ... apud archi-episcopum Colocensem celebratum, non influxerunt urn:nbn:hu-141001 2017-04-30T05:06:07 Vajkovics Imre </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16801/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Vajkovics Imre<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-26<br/><b>Típus:</b> disszertáció, vitairat, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> katolikus egyház, egyházjog, protestáns, egyházügy, egyházpolitika, lelkiismereti szabadság, állam és egyház viszonya<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16801/16801.pdf">PDF</a>) Ártatlan áldozatok urn:nbn:hu-140987 2017-04-30T05:06:07 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16800/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Szatmári svábok a Gulágon<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-25<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), napló, levél(ek), riport(ok), adattár<br/><b>Tárgyszavak:</b> deportálás, deportált, magyarországi németek, svábok, második világháború, nemzetiségi tisztogatás, Gulag, munkatábor, állami terror, oral history<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16800/16800.pdf">PDF</a>) Értarcsa helynevei urn:nbn:hu-140984 2017-04-30T05:06:07 Balázs Ildikó </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16799/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Balázs Ildikó<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-25<br/><b>Típus:</b> adattár, tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> földrajzi név, földrajzinévtár, névkutatás, magyar nyelv, nyelvtörténet, történeti földrajz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16799/16799.pdf">PDF</a>) Lógattyú urn:nbn:hu-140982 2017-04-30T05:06:07 Darvas László </b><img src="http://mek.oszk.hu/16800/16837/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Más szóval függelék<br/><b>Szerző(k): </b>Darvas László<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-25<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16800/16837/16837.pdf">PDF</a>) A külhoni fogházak börtönrendszereiről urn:nbn:hu-140968 2017-04-30T05:06:07 Réső Ensel Sándor </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16798/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Töredékek; A bouchsali fogház rajzával<br/><b>Szerző(k): </b>Réső Ensel Sándor<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-24<br/><b>Típus:</b> szakkönyv, napló, vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> börtön, börtönügy, büntetés-végrehajtás, büntetés-végrehajtó intézet, tanulmányút<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16798/16798.pdf">PDF</a>) Belvedere urn:nbn:hu-140963 2017-04-30T05:06:07 Ligeti Ernő </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16795/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Ligeti Ernő<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-24<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdélyi magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16795/16795.pdf">PDF</a>) A kék barlang urn:nbn:hu-140960 2017-04-30T05:06:07 Ligeti Ernő </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16794/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Ligeti Ernő<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-24<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdélyi magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16794/16794.pdf">PDF</a>) Valakit szeretni kell urn:nbn:hu-140953 2017-04-30T05:06:07 Földi Mihály </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16792/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Földi Mihály<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-24<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16792/16792.rtf">RTF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16792/16792.htm">HTML</a>) Képek és szemelvények Borossebes város múltjából urn:nbn:hu-107116 2017-04-30T05:06:07 Kiss László </b><img src="http://mek.oszk.hu/11300/11362/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Kiss László<br/><b>MEK-be került:</b> 2013-02-18<br/><b>Típus:</b> könyv, kép(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> várostörténet, településtörténet, nemzeti kisebbség<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/11300/11362/11362.pdf">PDF</a>) Gróff Bethlen Miklós' ifiukori életének, úgy Erdély ország' akkori történeteinek, tulajdon magától Frantzia Nyelven való le-irása urn:nbn:hu-140946 2017-04-30T05:06:07 Bethlen Miklós </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16790/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bethlen Miklós<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-21<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok), emlékiratok, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> államférfi, politikatörténet, magyar történelem, magyar irodalom, Bethlen Miklós (1642-1716)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16790/16790.pdf">PDF</a>) Szombatos ima- és énektöredékek urn:nbn:hu-140931 2017-04-30T05:06:07 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16789/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> (Bogáthi-psalterium töredéke)<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-21<br/><b>Típus:</b> vallásos szöveg(ek), vers(ek), dal(ok), kézirat, muzeális dokumentum, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> zsoltár, zsoltároskönyv, énekeskönyv, vallásos ének, szombatosok, unitárius egyház<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16789/16789.pdf">PDF</a>) A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései urn:nbn:hu-140922 2017-04-30T05:06:07 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16787/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2017-04-21<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> eljárásjog, közigazgatási eljárás, közigazgatási jog, közigazgatási ellenőrzés, Európai Unió joganyaga, jogi szabályozás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16787/16787.pdf">PDF</a>) Amado Mio és Szélvész királykisasszony urn:nbn:hu-140920 2017-04-30T05:06:07 Serfőző Levente </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16786/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Serfőző Levente regénye<br/><b>Szerző(k): </b>Serfőző Levente<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-21<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> amerikai magyar irodalom, bűnügyi regény<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16786/16786.pdf">PDF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16786/16786.rtf">RTF</a>) Felelet Báró Kemény Gábor néhány szavára urn:nbn:hu-140912 2017-04-30T05:06:07 Eötvös József </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16785/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Eötvös József<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-20<br/><b>Típus:</b> vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> reformkor, politika, politikai eszme, politikus, vita, Kemény Gábor (1830-1888), röpirat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16785/16785.pdf">PDF</a>) Néhány szó báró Eötvös Józsefhez urn:nbn:hu-140910 2017-04-30T05:06:07 Kemény Gábor </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16784/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Kemény Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-20<br/><b>Típus:</b> vitairat<br/><b>Tárgyszavak:</b> reformkor, politika, politikai eszme, politikus, vita, Eötvös József (1813-1871), röpirat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16784/16784.pdf">PDF</a>) Origó eszperantó írásbeli vizsga urn:nbn:hu-140907 2017-04-30T05:06:07 Salga Attila </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16783/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Alap-, közép- és felsőfokon<br/><b>Szerző(k): </b>Salga Attila<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-20<br/><b>Típus:</b> oktatási segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> eszperantó, nyelvkönyv<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16783/16783.pdf">PDF</a>) Szombatos énekeskönyv urn:nbn:hu-140906 2017-04-30T05:06:07 </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16782/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2017-04-20<br/><b>Típus:</b> vallásos szöveg(ek), vers(ek), dal(ok), kézirat, muzeális dokumentum, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> zsoltár, zsoltároskönyv, énekeskönyv, vallásos ének, szombatosok<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16782/16782.pdf">PDF</a>) Blender - látvány és animáció urn:nbn:hu-140904 2017-04-30T05:06:07 Kisantal Tibor </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16780/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Kisantal Tibor<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-20<br/><b>Típus:</b> felhasználói segédlet, oktatási segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> számítógépes grafika, animáció, felhasználói program, szabad szoftver<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16780/16780.pdf">PDF</a>) Tangó urn:nbn:hu-140881 2017-04-30T05:06:07 Tar Károly </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16779/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> három lépésben<br/><b>Szerző(k): </b>Tar Károly<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-19<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16779/16779.pdf">PDF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16779/16779.rtf">RTF</a>) (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16779/16779.htm">HTML</a>) Énekeskönyv urn:nbn:hu-140880 2017-04-30T05:06:07 Bölönyi János Zsigmond </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16778/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> (Istendicséretek és psalmusok)<br/><b>Szerző(k): </b>Bölönyi János Zsigmond<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-19<br/><b>Típus:</b> vallásos szöveg(ek), vers(ek), dal(ok), kézirat, muzeális dokumentum, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> zsoltár, zsoltároskönyv, énekeskönyv, vallásos ének, unitárius egyház<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16778/16778.pdf">PDF</a>) Martius Galeot könyve Mátyás király jeles, bölcs és elmés mondásai és tetteiről urn:nbn:hu-140877 2017-04-30T05:06:07 Galeotto Marzio </b><img src="http://mek.oszk.hu/16700/16777/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Galeotto Marzio<br/><b>MEK-be került:</b> 2017-04-19<br/><b>Típus:</b> anekdota(k), dialógus(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, humanizmus, reneszánsz, történelmi forrás, uralkodó, Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="http://mek.oszk.hu/16700/16777/16777.pdf">PDF</a>)