MEK könyvek - Dátum szerint https://bookserver.mek.oszk.hu/all/ujak.php 2021-04-18T17:35:39 MEK https://mek.oszk.hu Néhai udvari cancellarius gróf széki Teleki Sámuel ur ö excellentiája' emlékezetének tiszteletére Kolo'svárt, N. Enyeden, M: Vásárhelyen, Udvarhelyen, és Zilahon tartatott halotti beszédek, egy rövid prologussal együtt urn:nbn:hu-164207 2021-04-18T17:35:39 Csiszár Sámuel Méhes Sámuel Szász Lajos Hegedűs Sámuel Antal János Bodor Pál Bodola Sámuel Szigethi Gyula Mihály Salamon József </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21888/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Csiszár Sámuel;Méhes Sámuel;Szász Lajos;Hegedűs Sámuel;Antal János;Bodor Pál;Bodola Sámuel;Szigethi Gyula Mihály;Salamon József<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-16<br/><b>Típus:</b> beszéd(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> arisztokrata, köztisztviselő, gyászbeszéd, gyászvers, nekrológ, prédikáció, református egyház, Teleki Sámuel (1739-1822)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21888/21888.pdf">PDF</a>) XX. századi híres magyar közgazdászok XXI. században is érvényes gondolatai urn:nbn:hu-164206 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21885/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-04-16<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), konferencia előadás(ok), életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> közgazdász, jogász, politikus, egyetemi tanár, külföldön élő magyar személyiség, gazdaságtan, gazdaságtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet, Heller Farkas Henrik (1877-1955), Navratil Ákos (1875-1952), Varga István (1897-1962), Bauer Péter Tamás (1915-2002), Lámfalussy Sándor (1929-2015), Scitovszky Tibor (1910-2002), Muzslay István (1923-2007)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21885/21885.pdf">PDF</a>) Móló urn:nbn:hu-164205 2021-04-18T17:35:39 Nagy Anna </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21963/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Régi és új versek<br/><b>Szerző(k): </b>Nagy Anna<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-16<br/><b>Típus:</b> vers(ek), grafika, interjú(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, határon túli magyar irodalom, grafika, képzőművészet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21963/21963.pdf">PDF</a>) Matek-étek urn:nbn:hu-164204 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21962/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Hatodikosoknak<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-16<br/><b>Típus:</b> oktatási segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> aritmetika, algebra, geometria, matematika, matematikai fejtörő, matematikatanítás, általános iskola, felső tagozat, példatár<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21962/21962.pdf">PDF</a>) A magyarság és az egyház szolgálatában urn:nbn:hu-164201 2021-04-18T17:35:39 Javorniczky István Keresztes Sándor </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21961/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Életútinterjú dr. Keresztes Sándorral<br/><b>Szerző(k): </b>Javorniczky István;Keresztes Sándor<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-16<br/><b>Típus:</b> interjú(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar történelem, egyháztörténet, egyházpolitika, pártpolitika, állam és egyház viszonya, keresztényszocializmus, kereszténydemokrácia, erdélyi magyarság, rendszerváltás, politikus, életútinterjú<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21961/21961.pdf">PDF</a>) Avarok urn:nbn:hu-164178 2021-04-18T17:35:39 Ádám László </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21960/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A szkíták hihető története<br/><b>Szerző(k): </b>Ádám László<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar őstörténet, avarok, szkíták<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21960/21960.pdf">PDF</a>) A Vallás és Közoktatási M. Kir. Ministerium felügyelete alatt álló alapítványi erdőségek fatermelési viszonyainak ismertetése urn:nbn:hu-164175 2021-04-18T17:35:39 Hoffmann Sándor </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21912/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Hoffmann Sándor<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-15<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), adattár<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdő, erdészet, erdőművelés, fakitermelés, faáru, alapítvány, vagyon, gazdálkodás, kereskedelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21912/21912.pdf">PDF</a>) A legeltetés és havasgazdálkodás kérdése urn:nbn:hu-164173 2021-04-18T17:35:39 Berendi Béla </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21906/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Összehasonlító tanulmány és javaslat, különös tekintettel a hazai viszonyokra<br/><b>Szerző(k): </b>Berendi Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-15<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magashegység, legelőgazdálkodás, rét, állattenyésztés, szarvasmarha-tenyésztés, juhtenyésztés, erdő, erdészet, fásítás, erdősítés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21906/21906.pdf">PDF</a>) Közgazdaságtani fogalmak és módszerek jogászoknak urn:nbn:hu-164170 2021-04-18T17:35:39 Szalai Ákos </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21884/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szalai Ákos<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-15<br/><b>Típus:</b> kézikönyv, egyetemi/főiskolai jegyzet, módszertani segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> gazdasági jog, gazdaságtan, játékelmélet, piac, gazdasági egyensúly, gazdasági verseny, piacszerkezet, pénzeszköz, makrogazdaságtan, statisztika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21884/21884.pdf">PDF</a>) Rezeptive Mehrsprachigkeit urn:nbn:hu-164168 2021-04-18T17:35:39 Perge Gabriella </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21883/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Eine Studie zur Untersuchung der Entwicklung der individuellen Mehrsprachigkeit im institutionellen Fremdsprachenunterricht in Ungarn<br/><b>Szerző(k): </b>Perge Gabriella<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-15<br/><b>Típus:</b> könyv, disszertáció<br/><b>Tárgyszavak:</b> nyelvoktatás, nyelvoktatás, többnyelvűség, szövegértés, német nyelv, alkalmazott nyelvészet, didaktika, pedagógiai lélektan, nyelvhasználat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21883/21883.pdf">PDF</a>) Ratio intellegendi et ordo vivendi urn:nbn:hu-164166 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21881/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Ünnepi kötet Hársfai Katalin 70. születésnapja alkalmából<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-15<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), emlékkönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> jogász, egyetemi tanár, házasság, családjog, polgári jog, egyházjog, katolikus egyház, jogtudomány, Hársfai Katalin (1950-)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21881/21881.pdf">PDF</a>) Honeste benefacere pro scientia urn:nbn:hu-164165 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21875/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Ünnepi kötet Burián László 65. születésnapja alkalmából<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-15<br/><b>Típus:</b> emlékkönyv, tanulmány(ok), életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> jogász, egyetemi tanár, nemzetközi magánjog, családjog, öröklési jog, kötelmi jog, szerzői jog, gazdasági jog, büntetőjog, Európai Unió joganyaga, közjog, egyházjog, jogtörténet, polgári jog, polgári eljárás, jogtudomány, Burián László (1954-)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21875/21875.pdf">PDF</a>) Eltört múlt urn:nbn:hu-164148 2021-04-18T17:35:39 Szauer Gertrúd </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21956/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Szauer Gertrúd<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-14<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21956/21956.pdf">PDF</a>) Veronika urn:nbn:hu-164147 2021-04-18T17:35:39 Horváth László </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21955/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Meseregény<br/><b>Szerző(k): </b>Horváth László<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-14<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, meseregény<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21955/21955.pdf">PDF</a>) Mit kell tennünk a cholera csapásainak enyhítésére? urn:nbn:hu-164138 2021-04-18T17:35:39 Kátai Gábor </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21934/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Kátai Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), ismeretterjesztő kiadvány<br/><b>Tárgyszavak:</b> kolera, járvány, járványügy, közegészségügy, bakteriális fertőzés, fertőző betegség, kóreredet, kórokozó, betegségtünet, gyógyítás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21934/21934.pdf">PDF</a>) A mohácsi csata urn:nbn:hu-164136 2021-04-18T17:35:39 Gyalókay Jenő </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21874/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> 1526. augusztus 29.<br/><b>Szerző(k): </b>Gyalókay Jenő<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> mohácsi csata, magyar történelem, hadtörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21874/21874.pdf">PDF</a>) Syrinx urn:nbn:hu-164135 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21873/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae X. országos konferenciáján elhangzott előadások; Szeged, 2015. május 20-21.<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-14<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> klasszika-filológia, görög-római kultúra, művelődéstörténet, ókori görög irodalom története, ókori latin irodalom története<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21873/21873.pdf">PDF</a>) Schreiben und Sprechen urn:nbn:hu-164117 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21872/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Handreichungen zur schriftlichen und mündlichen Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten für Lehre und Forschung<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-13<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> német nyelv, nyelvoktatás, didaktika, szövegértés, stilisztika, retorika, középfokú oktatás, oktatástechnológia, módszertan<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21872/21872.pdf">PDF</a>) Fonti ed interpretazioni urn:nbn:hu-164107 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21871/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Atti della sezione Italica del convegno internazionale Byzanz und das Abendland - Byzance et l'Occident II, 26 novembre 2013<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-13<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> bizantonológia, italianisztika, filológia, kulturális hatás, interkulturális kapcsolat<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21871/21871.pdf">PDF</a>) Bonas iuris margaritas quaerens urn:nbn:hu-164105 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21868/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Emlékkötet a 85 éve született Bánrévy Gábor tiszteletére<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-13<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), konferencia előadás(ok), életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> jogász, egyetemi tanár, nemzetközi jog, gazdasági jog, nemzetközi gazdasági kapcsolat, Bánrévy Gábor (1929-2013)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21868/21868.pdf">PDF</a>) Határokon átnyúló családi ügyek urn:nbn:hu-164104 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21867/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Nemzetközi személyes- és családjogi kérdések a XXI. században<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-13<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> családjog, gyermekvédelem, öröklési jog, nemzetközi magánjog, jogharmonizáció<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21867/21867.pdf">PDF</a>) Széphistóriák kézirata urn:nbn:hu-164085 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21948/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-04-12<br/><b>Típus:</b> elbeszélő költemény, muzeális dokumentum, kézirat, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, széphistória, históriás ének, töredékes mű<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21948/21948.pdf">PDF</a>) Erdőgazdaság szépészeti czéllal urn:nbn:hu-164084 2021-04-18T17:35:39 Bund Károly </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21898/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bund Károly<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-12<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdő, parkerdő, erdészet, erdőművelés, erdősítés, fásítás, fakitermelés, turizmus, kirándulóhely<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21898/21898.pdf">PDF</a>) A magyar erdőgazdaság az ezredéves országos kiállításkor urn:nbn:hu-164083 2021-04-18T17:35:39 Arató Gyula </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21893/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Arató Gyula<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-12<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdő, erdészet, erdőművelés, erdészeti ökológia, fásítás, erdősítés, fakitermelés, szakképzés, kiállítás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21893/21893.pdf">PDF</a>) Bevezetés a Nemzetközi Büntetőbíróság joggyakorlatába urn:nbn:hu-164082 2021-04-18T17:35:39 Kovács Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21863/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Kovács Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-12<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> büntetőbíróság, nemzetközi büntetőjog, nemzetközi jog, nemzetközi igazságszolgáltatás, International Criminal Court (Den Haag)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21863/21863.pdf">PDF</a>) Kiküldött munkavállalók az uniós és a magyar jogban urn:nbn:hu-164081 2021-04-18T17:35:39 Kártyás Gábor </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21862/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Kártyás Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-12<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> munkavállaló, munkaerő, külföldi munkavállalás, munkaerő-kölcsönzés, munkaerőpiac, munkajog, nemzetközi magánjog<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21862/21862.pdf">PDF</a>) Purpura Pannonica, sive Vitae, et res gestae cardinalium, qui aut in ditionibus Sacrae Coronae Hungaricae nati ... aut episcopatibus Hungaricis potiti fuerunt urn:nbn:hu-164079 2021-04-18T17:35:39 Timon Sámuel </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21861/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Timon Sámuel<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-12<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> bíboros, főpap, katolikus egyház, egyháztörténet, minoriták<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21861/21861.pdf">PDF</a>) Csendkép urn:nbn:hu-164053 2021-04-18T17:35:39 Dittrich Panka </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21919/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Vers, haiku, próza fotókra<br/><b>Szerző(k): </b>Dittrich Panka<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-09<br/><b>Típus:</b> vers(ek), elbeszélés(ek), fotóalbum<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, haiku<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21919/21919.pdf">PDF</a>) Ecsettel a nyugati hadifogságban urn:nbn:hu-164052 2021-04-18T17:35:39 Kiss Sándor </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21917/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kiss Sándor naplója<br/><b>Szerző(k): </b>Kiss Sándor<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-09<br/><b>Típus:</b> napló, kép(ek), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> pedagógus, festőművész, honvéd, hadifogoly, fogolytábor, magyar irodalom, napló, festészet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21917/21917.pdf">PDF</a>) Frank királyi évkönyvek urn:nbn:hu-164051 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21916/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2021-04-09<br/><b>Típus:</b> krónika, forrásdokumentum, tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> középkori latin irodalom, történelem, történelmi forrás, krónika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21916/21916.pdf">PDF</a>) Italia nostra urn:nbn:hu-164050 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21860/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Studi filologici italo-ungheresi<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-09<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> italianisztika, bizantonológia, romanisztika, filológia, kulturális hatás, interkulturális kapcsolat, olasz irodalom története, művelődéstörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21860/21860.pdf">PDF</a>) A Polgári Törvénykönyv a környezetjogász szemével urn:nbn:hu-164046 2021-04-18T17:35:39 Pump Judit </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21853/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Pump Judit<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-09<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> polgári jog, környezetvédelmi jog, közigazgatási jog, környezetvédelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21853/21853.pdf">PDF</a>) A gyémánt átka ; Kaspar kalandjai urn:nbn:hu-164036 2021-04-18T17:35:39 Ernst von Bibra </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21943/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Ernst von Bibra<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-09<br/><b>Típus:</b> regény, elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> német irodalom<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21943/21943.epub">EPUB</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21943/21943.pdf">PDF</a>) Európa 1944-1945 urn:nbn:hu-164026 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21942/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Konferencia kötet<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-08<br/><b>Típus:</b> konferencia előadás(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> második világháború, hadtörténet, propaganda, deportálás, holokauszt, fasizmus<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21942/21942.pdf">PDF</a>) Zajzoni Rab István-díj, 2006-2015 urn:nbn:hu-164013 2021-04-18T17:35:39 Bencze Mihály Kovács Lehel István </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21945/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bencze Mihály;Kovács Lehel István<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-08<br/><b>Típus:</b> adattár, életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> kitüntetés, kulturális tevékenység, gazdasági tevékenység, csángók, Zajzoni Rab István (1832-1862)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21945/21945.pdf">PDF</a>) In rerum natura esse videtur urn:nbn:hu-163993 2021-04-18T17:35:39 Erdődy János </b><img src="https://mek.oszk.hu/21800/21852/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Egy klassszikus római jogi toposz margójára<br/><b>Szerző(k): </b>Erdődy János<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-07<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> római jog, jogelmélet, jogfilozófia, jogtörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21800/21852/21852.pdf">PDF</a>) Devizahitel urn:nbn:hu-163992 2021-04-18T17:35:39 Szabó József </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21936/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felelőssége<br/><b>Szerző(k): </b>Szabó József<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-07<br/><b>Típus:</b> dokumentum(ok), cikk(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> deviza, bankügylet, hitelügy, jogeset, gazdasági veszteség, perirat, peres eljárás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21936/21936.pdf">PDF</a>) Matek-étek urn:nbn:hu-163991 2021-04-18T17:35:39 </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21935/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Ötödikeseknek<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-07<br/><b>Típus:</b> oktatási segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> matematika, algebra, matematikai fejtörő, matematikatanítás, általános iskola, felső tagozat, példatár<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21935/21935.pdf">PDF</a>) Fohász urn:nbn:hu-163986 2021-04-18T17:35:39 Csurgay Judit </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21930/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Versek<br/><b>Szerző(k): </b>Csurgay Judit<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-07<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21930/21930.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21930/21930.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21930/21930.htm">HTML</a>) Ír ember színpadon urn:nbn:hu-163979 2021-04-18T17:35:39 Mesterházi Márton </b><img src="https://mek.oszk.hu/21900/21938/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Mesterházi Márton<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-04-07<br/><b>Típus:</b> esszé(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> ír irodalom története, dráma<br/><b>Formátum: </b>(<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21938/21938.epub">EPUB</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21938/21938.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/21900/21938/21938.prc">PRC</a>)