MEK könyvek - Dátum szerint https://bookserver.mek.oszk.hu/all/ujak.php 2020-01-21T16:40:53 MEK https://mek.oszk.hu Múltba nézek... urn:nbn:hu-156711 2020-01-21T16:40:53 Rónaföldi Zoltán </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20078/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Bánréve; Fejezetek a település és környezetének történetéből<br/><b>Szerző(k): </b>Rónaföldi Zoltán<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-20<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> település, helytörténet, történeti földrajz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20078/20078.pdf">PDF</a>) Kárpát-medencei, régi-pogány "pajzánkodó" szokások és hagyományok urn:nbn:hu-156710 2020-01-21T16:40:53 Remete Farkas László </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20077/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Remete Farkas László<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-20<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> nemi élet, nemi erkölcs, házasság előtti szexuális élet, paráznaság, népszokás, néphit, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20077/20077.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20077/20077.rtf">RTF</a>) Lőttek az úri világnak urn:nbn:hu-156709 2020-01-21T16:40:53 Miklauzič István </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20076/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Radulescu Helén hányatott élete<br/><b>Szerző(k): </b>Miklauzič István<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-20<br/><b>Típus:</b> cikk(ek), szöveggyűjtemény<br/><b>Tárgyszavak:</b> gyilkosság, botrány, kegyelem, társadalmi részvétel, újsághír, újságírás, magyarországi románok, családtörténet, Radulescu család<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20076/20076.pdf">PDF</a>) Hitler, Sztálin, Chamberlain urn:nbn:hu-156701 2020-01-21T16:40:53 Székely Gábor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20075/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Az elkerülhetetlen II. világháború<br/><b>Szerző(k): </b>Székely Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-20<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> történelem, diplomáciatörténet, nemzetközi helyzet, második világháború, Párizs környéki békék<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20075/20075.pdf">PDF</a>) Allah akbar! urn:nbn:hu-156697 2020-01-21T16:40:53 Petrozsényi Nagy Pál </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20111/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Petrozsényi Nagy Pál<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-20<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20111/20111.pdf">PDF</a>) Hol tartunk? urn:nbn:hu-156694 2020-01-21T16:40:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20074/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Az MSZT oktatásszociológiai szakosztályának és a WJLF neveléstudományi tanszékének konferenciája Kozma Tamás 80. születésnapjára<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-17<br/><b>Típus:</b> konferenciakiadvány<br/><b>Tárgyszavak:</b> oktatáskutatás, oktatásszociológia, pedagógia, neveléstörténet, oktatásügy, tömörítvénygyűjtemény, Kozma Tamás (1939-)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20074/20074.pdf">PDF</a>) Jókai Mór élete és művei urn:nbn:hu-156690 2020-01-21T16:40:53 Zsigmond Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20072/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Zsigmond Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-17<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, magyar irodalom története, jubileum, megemlékezés, Jókai Mór (1825-1904)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20072/20072.pdf">PDF</a>) Jókai urn:nbn:hu-156684 2020-01-21T16:40:53 Zsigmond Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20071/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Zsigmond Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-17<br/><b>Típus:</b> könyv, életrajz(ok), kritiká(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, irodalomkritika, magyar irodalom története, Jókai Mór (1825-1904)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20071/20071.pdf">PDF</a>) Rákóczi turulmadara urn:nbn:hu-156673 2020-01-21T16:40:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20100/20106/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A Nagyságos Fejedelem és kora a nép emlékezetében: történeti mondák, legendák, emlékhelyek Kárpátalján<br/><b>MEK-be került:</b> 2019-01-17<br/><b>Típus:</b> vers(ek), mondá(k), elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> monda, legenda, emlékhely, kárpátaljai magyarság, helyismeret, helytörténet, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20100/20106/20106.pdf">PDF</a>) Bűnbánat nélkül nincs megtisztulás urn:nbn:hu-156659 2020-01-21T16:40:53 Ilkei Csaba </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20070/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kisegyházak és az állambiztonság<br/><b>Szerző(k): </b>Ilkei Csaba<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-16<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> egyház, kisegyház, szekta, állambiztonság, titkosszolgálat, politikai rendőrség, egyházpolitika, szocialista rendszer<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20070/20070.pdf">PDF</a>) Vörösmarty Mihály élete és művei urn:nbn:hu-156656 2020-01-21T16:40:53 Zsigmond Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20069/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Zsigmond Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-16<br/><b>Típus:</b> könyv, oktatási segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> költő, költészet, műelemzés, magyar irodalom története, Vörösmarty Mihály (1800-1855)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20069/20069.pdf">PDF</a>) Az Elbától Vorkutáig urn:nbn:hu-156653 2020-01-21T16:40:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20068/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a Gulágon című konferencián elhangzott előadások; 2016. február 25-26.<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-16<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyarországi németek, deportálás, kényszermunka, magyar történelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20068/20068.pdf">PDF</a>) Csömöri hősök urn:nbn:hu-156649 2020-01-21T16:40:53 Tóth Eszter Zsófia </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20067/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Winkler János és Dömötör Zoltán története<br/><b>Szerző(k): </b>Tóth Eszter Zsófia<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-16<br/><b>Típus:</b> dokumentum(ok), emlékiratok, interjú(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> 1956-os forradalom, helytörténet, megtorlás, per, helyi társadalom, jegyzőkönyv, Winkler János (1930-), Dömötör Zoltán (1934-)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20067/20067.pdf">PDF</a>) A tájjal maradtam urn:nbn:hu-156645 2020-01-21T16:40:53 Konczek József </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20066/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Versek, 1962-2002<br/><b>Szerző(k): </b>Konczek József<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-16<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20066/20066.pdf">PDF</a>) Ilka Gedő: ihr Leben und ihre Kunst urn:nbn:hu-10982 2020-01-21T16:40:53 Bíró Dávid </b><img src="https://mek.oszk.hu/07400/07417/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bíró Dávid<br/><b>MEK-be került:</b> 2009-09-28<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> Gedő Ilka (1921-1985), festőművész, festészet, grafika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/07400/07417/07417.pdf">PDF</a>) Ilka Gedő - The painter and her work urn:nbn:hu-10981 2020-01-21T16:40:53 Bíró Dávid </b><img src="https://mek.oszk.hu/07400/07416/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A background report<br/><b>Szerző(k): </b>Bíró Dávid<br/><b>MEK-be került:</b> 2009-09-28<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> Gedő Ilka (1921-1985), festőművész, festészet, grafika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/07400/07416/07416.pdf">PDF</a>) Gedő Ilka élete és művészete urn:nbn:hu-10980 2020-01-21T16:40:53 Bíró Dávid </b><img src="https://mek.oszk.hu/07400/07415/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Bíró Dávid<br/><b>MEK-be került:</b> 2009-09-28<br/><b>Típus:</b> életrajz(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> Gedő Ilka (1921-1985), festőművész, festészet, grafika<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/07400/07415/07415.pdf">PDF</a>) Abafi urn:nbn:hu-156626 2020-01-21T16:40:53 Jósika Miklós </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20065/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Jósika Miklós<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-15<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, történelmi regény<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20065/20065.pdf">PDF</a>) A magyar irodalom története kérdésekben és feleletekben urn:nbn:hu-156618 2020-01-21T16:40:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20064/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2020-01-15<br/><b>Típus:</b> tankönyv, oktatási segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom története<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20064/20064.pdf">PDF</a>) Compendium in vitam Cosmi Medicis ad Laurentium Medicem urn:nbn:hu-156616 2020-01-21T16:40:53 Amerigo Corsini </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20063/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Amerigo Corsini<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-15<br/><b>Típus:</b> elbeszélő költemény, vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> újkori latin irodalom, olasz irodalom, Medici, Cosimo de' (Firenze: fejedelem), Il Vecchio (1389-1464), Medici, Lorenzo de' (Toszkána: fejedelem), Il Magnifico (1449-1492)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20063/20063.pdf">PDF</a>) Dr. vitéz ákosfalvi Szilágyi László belügyminiszteri tanácsos visszaemlékezése az 1944-es mentesítésekre urn:nbn:hu-156606 2020-01-21T16:40:53 Hollósi Gábor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20062/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Hollósi Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-15<br/><b>Típus:</b> emlékiratok, dokumentum(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> köztisztviselő, felmentés, zsidótörvények, antiszemitizmus, zsidóság, magyar történelem, Szilágyi László (1897-1978), memoár<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20062/20062.pdf">PDF</a>) A szuezi válság és Magyarország, 1956 urn:nbn:hu-156598 2020-01-21T16:40:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20061/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Diplomáciai iratok az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, illetve a szuezi válság történetéhez<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-14<br/><b>Típus:</b> dokumentum(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> 1956-os forradalom, magyar történelem, diplomácia, külpolitika, történelem, történelmi forrás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20061/20061.pdf">PDF</a>) A szuezi válság és Magyarország, 1956 urn:nbn:hu-156595 2020-01-21T16:40:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20060/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Tanulmányok<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> 1956-os forradalom, magyar történelem, hidegháború, történelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20060/20060.pdf">PDF</a>) Apponyi Albert válogatott levelezése urn:nbn:hu-156586 2020-01-21T16:40:53 Apponyi Albert </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20059/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Apponyi Albert<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-14<br/><b>Típus:</b> levél(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> politikus, magyar történelem, levelezés, történelmi forrás, Apponyi Albert (1846-1933)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20059/20059.pdf">PDF</a>) Helyőrségben urn:nbn:hu-156584 2020-01-21T16:40:53 Tar Károly </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20058/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Válogatott közírások<br/><b>Szerző(k): </b>Tar Károly<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-14<br/><b>Típus:</b> cikk(ek), esszé(k), riport(ok), interjú(k), levél(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, publicisztika, határon túli magyarság, irodalmi élet, kisebbségi kérdés, nyelvművelés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20058/20058.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20058/20058.rtf">RTF</a>) A magyar könyvtárosság etikai kódexe - magyarázatokkal, kommentárokkal, kiegészítésekkel urn:nbn:hu-156583 2020-01-21T16:40:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20086/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>MEK-be került:</b> 2020-01-14<br/><b>Típus:</b> szabálykönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> etikai kódex, foglalkozási erkölcs, közszolgálat, könyvtáros, könyvtárügy<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20086/20086.pdf">PDF</a>) Jósika Miklós urn:nbn:hu-156575 2020-01-21T16:40:53 Zsigmond Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20057/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Zsigmond Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-13<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> író, regény, történelmi regény, magyar irodalom története, Jósika Miklós (1794-1865)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20057/20057.pdf">PDF</a>) A természet és az ember urn:nbn:hu-156574 2020-01-21T16:40:53 Ernst Haeckel </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20056/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Ernst Haeckel<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-13<br/><b>Típus:</b> szöveggyűjtemény, ismeretterjesztő kiadvány<br/><b>Tárgyszavak:</b> biológia, törzsfejlődés, származástan, evolucionizmus, természetfilozófia, tudománytörténet, Haeckel, Ernst (1834-1919)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20056/20056.pdf">PDF</a>) Eredeti oktató mesék urn:nbn:hu-156567 2020-01-21T16:40:53 Édes Gergely </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20055/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Édes Gergely<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-13<br/><b>Típus:</b> vers(ek), szöveggyűjtemény, oktatási segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, verses mese, versszerkezeti forma, magyar irodalom története, költő, Édes Gergely (1763-1847)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20055/20055.pdf">PDF</a>) Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához urn:nbn:hu-156564 2020-01-21T16:40:53 Sáringer János </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20054/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Sáringer János<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-13<br/><b>Típus:</b> dokumentum(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> külpolitika, diplomáciatörténet, történelmi forrás, Antall József (1932-1993)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20054/20054.pdf">PDF</a>) Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához urn:nbn:hu-156554 2020-01-21T16:40:53 Sáringer János </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20053/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Sáringer János<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-10<br/><b>Típus:</b> dokumentum(ok), tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> külpolitika, diplomáciatörténet, történelmi forrás, Antall József (1932-1993)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20053/20053.pdf">PDF</a>) Zöld aventurin urn:nbn:hu-156551 2020-01-21T16:40:53 Haász Irén </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20052/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Novellák<br/><b>Szerző(k): </b>Haász Irén<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-10<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20052/20052.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20052/20052.rtf">RTF</a>) Miért éppen ez a Trianon? urn:nbn:hu-156548 2020-01-21T16:40:53 Halassy Béla </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20051/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> avagy etnikai és hatalmi váltások a Kárpát-medencében a kezdetektől napjainkig<br/><b>Szerző(k): </b>Halassy Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-10<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> trianoni békeszerződés, nemzeti trauma, nemzetiségi kérdés, nemzetiségi elszakadás, magyar történelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20051/20051.pdf">PDF</a>) A kormányzás fókuszában urn:nbn:hu-156546 2020-01-21T16:40:53 Dévavári Zoltán Kajdi József </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20050/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Iratok a magyar állam- és a központi közigazgatás, a miniszterelnöki hivatal történetéhez (1990-1993)<br/><b>Szerző(k): </b>Dévavári Zoltán;Kajdi József<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-10<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), forrásdokumentum, emlékiratok<br/><b>Tárgyszavak:</b> kormány, közigazgatás, államigazgatás, Magyarország. Miniszterelnöki Hivatal, Antall József (1932-1993)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20050/20050.pdf">PDF</a>) Báró Eötvös József urn:nbn:hu-156490 2020-01-21T16:40:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20039/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Ercsi gyermeke és halottja<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-07<br/><b>Típus:</b> idézetek, gondolatok, levél(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> politikus, író, helytörténet, Eötvös József (1813-1871)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20039/20039.pdf">PDF</a>) Az egészségügy reformja az Antall- és a Boross-kormány idején urn:nbn:hu-156541 2020-01-21T16:40:53 Hollósi Gábor </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20049/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A jogalkotás és hat visszaemlékezés<br/><b>Szerző(k): </b>Hollósi Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-09<br/><b>Típus:</b> interjú(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> egészségügy, reform<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20049/20049.pdf">PDF</a>) A szellem lovagjai urn:nbn:hu-156529 2020-01-21T16:40:53 Büky Orsolya </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20048/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A Magyar Corvin-lánc, a Magyar Corvin-koszorú és a Magyar Corvin-díszjelvény kitüntetés története<br/><b>Szerző(k): </b>Büky Orsolya<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-09<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> állami kitüntetés, kulturális politika, művelődéstörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20048/20048.pdf">PDF</a>) Dugonics stílusa urn:nbn:hu-156521 2020-01-21T16:40:53 Zsigmond Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20047/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Zsigmond Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-09<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> nyelvújítás, magyar nyelv, nyelvi stílus, irodalmi nyelv, irodalmi alakzat, magyar irodalom története, író, Dugonics András (1740-1818)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20047/20047.pdf">PDF</a>) A Debreceni Kollégium és a magyar irodalom urn:nbn:hu-156517 2020-01-21T16:40:53 Zsigmond Ferenc </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20046/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> 6 műmelléklettel<br/><b>Szerző(k): </b>Zsigmond Ferenc<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-09<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> iskolatörténet, neveléstörténet, egyházi iskola, református egyház, ifjúsági kultúra, helyi kultúra, magyar irodalom története, művelődéstörténet, Debreceni Református Kollégium<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20046/20046.pdf">PDF</a>) Ceruzavonások Antall József arcéléhez urn:nbn:hu-156516 2020-01-21T16:40:53 Antall József </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20045/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Levelek és interjúk<br/><b>Szerző(k): </b>Antall József<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-09<br/><b>Típus:</b> levél(ek), interjú(k), beszéd(ek), dokumentum(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> politikus, miniszterelnök, rendszerváltás, Antall József (1932-1993)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20045/20045.pdf">PDF</a>) A rendszerváltoztatás tükörreflexei urn:nbn:hu-156504 2020-01-21T16:40:53 </b><img src="https://mek.oszk.hu/20000/20044/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Politikustársak, közéleti szereplők emlékezései Antall József miniszterelnök és kormányának munkásságára<br/><b>MEK-be került:</b> 2020-01-08<br/><b>Típus:</b> interjú(k), emlékiratok, beszéd(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> politikus, politika, rendszerváltás, politikatörténet, magyar történelem, Antall József (1932-1993), memoár<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/20000/20044/20044.pdf">PDF</a>)