MEK könyvek - Dátum szerint https://bookserver.mek.oszk.hu/all/ujak.php 2021-06-15T18:01:19 MEK https://mek.oszk.hu Zsánerportrék urn:nbn:hu-165400 2021-06-15T18:01:19 Tóth Zoltán János </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22153/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Körkép a posztmillenáris műfaji filmről<br/><b>Szerző(k): </b>Tóth Zoltán János<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> életkép, vizuális művészet, filmművészet, filmesztétika, művészetelmélet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22153/22153.pdf">PDF</a>) Utazás a Holdba kilenczvenhét óra és húsz percz alatt urn:nbn:hu-165399 2021-06-15T18:01:19 Jules Verne </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22151/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Jules Verne<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-14<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> francia irodalom, ifjúsági irodalom, kalandregény<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22151/22151.pdf">PDF</a>) A meredek dőlésű mészkőkarszt és felszín alatti vízrendszere urn:nbn:hu-165397 2021-06-15T18:01:19 George Las Seymour </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22150/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kelet Bükk hegységi tapasztalatokon kialakított karszt modell<br/><b>Szerző(k): </b>George Las Seymour<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> karszt, karsztvíz, felszín alatti víz, forráshely, vízkészlet, terepkísérlet, hidrogeológia<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22150/22150.pdf">PDF</a>) Históriai rejtélyek és rigolyák a korboncnok műtőasztaláról urn:nbn:hu-165396 2021-06-15T18:01:19 Halassy Béla </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22149/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Halassy Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-14<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar történelem, magyar őstörténet, tévtan, áltudományos hiedelem<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22149/22149.pdf">PDF</a>) Képtelen strófák, 2020 urn:nbn:hu-165395 2021-06-15T18:01:19 Szabó T. Attila </b><img src="https://mek.oszk.hu/21600/21681/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Bökversek, jegyzetek, klapanciák, rigmusok, strófák, szösszenetek<br/><b>Szerző(k): </b>Szabó T. Attila<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-14<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21600/21681/21681.pdf">PDF</a>) Hit, remény, szeretet urn:nbn:hu-165361 2021-06-15T18:01:19 Halassy Béla </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22148/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Három kardinális kérdés az információ-elemző szemével<br/><b>Szerző(k): </b>Halassy Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-11<br/><b>Típus:</b> könyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> hit, vallás, világnézet, ismeretelmélet, szeretet, szenvedés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22148/22148.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22148/22148.rtf">RTF</a>) Összegyűjtött írások urn:nbn:hu-165360 2021-06-15T18:01:19 Farkas Elek </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22146/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Farkas Elek<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-11<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek), vers(ek), színdarab(ok), kisregény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22146/22146.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22146/22146.rtf">RTF</a>) Additions to the (non-) enforcement of EU consumer protection directives in cases of "foreign currency denominated borrowings" related procedures in Hungary urn:nbn:hu-165359 2021-06-15T18:01:19 Szabó József </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22145/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Traces of our petition to the European Parliament and our support to our foreign peers<br/><b>Szerző(k): </b>Szabó József<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-11<br/><b>Típus:</b> dokumentum(ok), levél(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> bankügylet, hitelügy, devizaforgalom, beadvány, pénzügyi jog, fogyasztóvédelem, civil mozgalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22145/22145.pdf">PDF</a>) Calamus urn:nbn:hu-165358 2021-06-15T18:01:19 </b><img src="https://mek.oszk.hu/22000/22078/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IX. országos konferenciáján elhangzott előadások; Budapest, 2014. május 9.<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-11<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> klasszika-filológia, görög-római kultúra, ókori görög irodalom története, ókori latin irodalom története, magyar irodalom története, művelődéstörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22000/22078/22078.pdf">PDF</a>) Könyvtárhasználati és információkeresési ismeretek fejlesztése urn:nbn:hu-165357 2021-06-15T18:01:19 Schelb Zsuzsanna Törjékiné Tóth Marianna Virágné Barcza Zsuzsanna </b><img src="https://mek.oszk.hu/22000/22057/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Schelb Zsuzsanna;Törjékiné Tóth Marianna;Virágné Barcza Zsuzsanna<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-11<br/><b>Típus:</b> egyetemi/főiskolai jegyzet, oktatási segédlet<br/><b>Tárgyszavak:</b> könyvtár, könyvtári katalógus, könyvtárhasználat, információszolgáltatás, információkeresés, információs tevékenység, dokumentalisztika, on-line adatbázis, Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont és Könyvtár<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22000/22057/22057.pdf">PDF</a>) Hintaló-vágta urn:nbn:hu-165338 2021-06-15T18:01:19 Hámori István Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22143/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Versek; [2013-2020]<br/><b>Szerző(k): </b>Hámori István Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-10<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22143/22143.pdf">PDF</a>) Az ezredforduló hazai oktatása urn:nbn:hu-165329 2021-06-15T18:01:19 Polónyi István </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22141/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Háromnegyed évtized tanulmányai az oktatásról, oktatásgazdasági, oktatáspolitikai nézőpontból<br/><b>Szerző(k): </b>Polónyi István<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-10<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), kézirat<br/><b>Tárgyszavak:</b> oktatásügy, oktatáspolitika, oktatási rendszer, oktatás-gazdaságtan, tudás alapú társadalom, emberi tőke<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22141/22141.pdf">PDF</a>) Versus mnemonici summaria et numeros titulorum operis Decreti Tripartiti, iuris consuetudinarii Regni Hungariae et Principatus Transilvaniae exhibentes urn:nbn:hu-165327 2021-06-15T18:01:19 Lázár János </b><img src="https://mek.oszk.hu/22000/22077/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Lázár János<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-10<br/><b>Típus:</b> törvény, vers(ek), muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, szokásjog, jogszabálygyűjtemény, jogtörténet, Werbőczy István (1458-1541). Opus tripartitum juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22000/22077/22077.pdf">PDF</a>) Az örökös főispánság a magyar alkotmánytörténetben urn:nbn:hu-165324 2021-06-15T18:01:19 Hajnik Imre </b><img src="https://mek.oszk.hu/22000/22076/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Hajnik Imre<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-10<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> főispán, vármegye, alkotmány, jogtörténet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22000/22076/22076.pdf">PDF</a>) Jakob lajtorjáján az én lajtorjám urn:nbn:hu-165304 2021-06-15T18:01:19 Hegedűs Gábor </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22139/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Versek<br/><b>Szerző(k): </b>Hegedűs Gábor<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-09<br/><b>Típus:</b> vers(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22139/22139.pdf">PDF</a>) A hazai oktatás gazdasági jellemzői a 20-21. századfordulón urn:nbn:hu-165301 2021-06-15T18:01:19 Polónyi István </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22138/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Különös tekintettel a hátránykiegyenlítésben alapvető szerepet játszó oktatási alrendszer elemek (óvoda, gyógypedagógiai ellátás, szakképzés, felnőttképzés) kondícióira<br/><b>Szerző(k): </b>Polónyi István<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-09<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), könyv, kézirat<br/><b>Tárgyszavak:</b> oktatásügy, oktatási rendszer, közoktatás, felnőttoktatás, szakképzés, gyógypedagógia, esélyegyenlőség, oktatási esélyegyenlőtlenség, hátrányos helyzet, állami támogatás, oktatás-gazdaságtan, statisztikai adatközlés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22138/22138.pdf">PDF</a>) Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság urn:nbn:hu-165295 2021-06-15T18:01:19 Polónyi István </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22133/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Polónyi István<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-09<br/><b>Típus:</b> egyetemi/főiskolai jegyzet, könyv, kézirat<br/><b>Tárgyszavak:</b> oktatásügy, oktatáspolitika, oktatási rendszer, oktatás-gazdaságtan, tudás alapú társadalom, emberi tőke<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22133/22133.pdf">PDF</a>) Szatmár vármegye erdőgazdaságának leírása urn:nbn:hu-165289 2021-06-15T18:01:19 Ferentzy Lajos </b><img src="https://mek.oszk.hu/22000/22074/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A vármegyei Gazdasági Egyesület 50 éves jubileuma alkalmából<br/><b>Szerző(k): </b>Ferentzy Lajos<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-09<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), emlékkönyv<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdő, erdészet, erdőbirtokosság, fa, növényföldrajz<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22000/22074/22074.pdf">PDF</a>) Deák urn:nbn:hu-165272 2021-06-15T18:01:19 Nedeczky István </b><img src="https://mek.oszk.hu/22000/22071/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> A képviseleti alkotmány megalapítása<br/><b>Szerző(k): </b>Nedeczky István<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-08<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), életrajz(ok), levél(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> politikus, államférfi, magyar történelem, Deák Ferenc (1803-1876)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22000/22071/22071.pdf">PDF</a>) A magyar nyelv eredete és előnyei s javalat arról: mikép' lehetne a magyar irást könnyiteni s egyszerűsiteni urn:nbn:hu-165270 2021-06-15T18:01:19 Mándy Péter </b><img src="https://mek.oszk.hu/22000/22070/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Mándy Péter<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-08<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> nyelvtörténet, magyar nyelv, helyesírás, nyelvhasználat, reform, nyelvészet<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22000/22070/22070.pdf">PDF</a>) Notre sentinelle avancée urn:nbn:hu-165262 2021-06-15T18:01:19 </b><img src="https://mek.oszk.hu/22000/22069/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Aurélien Sauvageot et le Collège Eötvös József<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-08<br/><b>Típus:</b> emlékkönyv, konferencia előadás(ok)<br/><b>Tárgyszavak:</b> nyelvész, egyetemi tanár, műfordító, magyarságkutatás, finnugrisztika, frankoromanisztika, kulturális kapcsolat, felsőfokú oktatási intézmény, szakkollégium, Sauvageot, Aurélien (1897-1988), Eötvös József Kollégium (Budapest)<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22000/22069/22069.pdf">PDF</a>) A kékhajú fantom urn:nbn:hu-165257 2021-06-15T18:01:19 Lázár István </b><img src="https://mek.oszk.hu/22000/22068/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Detektívregény<br/><b>Szerző(k): </b>Lázár István<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-08<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom, bűnügyi regény<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22000/22068/22068.pdf">PDF</a>) Tarzan, a dzsungel fia urn:nbn:hu-162345 2021-06-15T18:01:19 Edgar Rice Burroughs </b><img src="https://mek.oszk.hu/21500/21558/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Edgar Rice Burroughs<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-04<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> amerikai angol irodalom, kalandregény<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21500/21558/21558.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/21500/21558/21558.htm">HTML</a>) Utazás a Föld központja felé urn:nbn:hu-165241 2021-06-15T18:01:19 Jules Verne </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22132/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Jules Verne<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-07<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> francia irodalom, kalandregény<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22132/22132.pdf">PDF</a>) Erdőbecslési utasítás a földadó szabályozásáról szóló 1875. évi VII. törvényczikk végrehajtásához urn:nbn:hu-165236 2021-06-15T18:01:19 </b><img src="https://mek.oszk.hu/22000/22062/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Kiadatott 1876. évi 24.163. szám alatt<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-07<br/><b>Típus:</b> jogszabály<br/><b>Tárgyszavak:</b> erdészet, erdőművelés, értékbecslés, természeti földrajz, éghajlat, talaj, fa, fakitermelés, legelőgazdálkodás, gazdasági érték, nyereség<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22000/22062/22062.pdf">PDF</a>) Magyar verstan urn:nbn:hu-165231 2021-06-15T18:01:19 Makáry György </b><img src="https://mek.oszk.hu/22000/22061/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Makáry György<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-07<br/><b>Típus:</b> tankönyv, muzeális dokumentum, nyomtatvány, hungarikum<br/><b>Tárgyszavak:</b> verstan, versszerkezeti forma, időmértékes verselés<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22000/22061/22061.pdf">PDF</a>) Amerikai magyar színjátszás urn:nbn:hu-165228 2021-06-15T18:01:19 Bodó Ibolya </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22127/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Adattár, 1869-1970<br/><b>Szerző(k): </b>Bodó Ibolya<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-07<br/><b>Típus:</b> adattár<br/><b>Tárgyszavak:</b> színielőadás, nemzetiségi színjátszás, amatőr színjátszás, színháztörténet, amerikai magyarság, emigráció<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22127/22127.pdf">PDF</a>) Élethosszig tanulni urn:nbn:hu-165226 2021-06-15T18:01:19 Óhidy Andrea </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22126/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Az Európai Unió lifelong learning-koncepciójának adaptációja Magyarországon és Németországban 1996 és 2005 között<br/><b>Szerző(k): </b>Óhidy Andrea<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-07<br/><b>Típus:</b> tanulmány(ok), jelentés<br/><b>Tárgyszavak:</b> élethosszig tartó tanulás, oktatáspolitika, stratégia, kutatás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22126/22126.pdf">PDF</a>) Hall még valaki?! urn:nbn:hu-163043 2021-06-15T18:01:19 Gubcsi Lajos </b><img src="https://mek.oszk.hu/21700/21790/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Az Ismeretlen Ellenségnek; [A koronavírus-kor és -kór: az Ismeretlen Ellenség árnyékában]<br/><b>Szerző(k): </b>Gubcsi Lajos<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-02-18<br/><b>Típus:</b> vers(ek), gondolatok<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21700/21790/21790.pdf">PDF</a>) Hét mese urn:nbn:hu-162678 2021-06-15T18:01:19 Balázs Béla </b><img src="https://mek.oszk.hu/21400/21472/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Szerző(k): </b>Balázs Béla<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-01-29<br/><b>Típus:</b> mese(k)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/21400/21472/21472.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/21400/21472/21472.htm">HTML</a>) Devizahitel urn:nbn:hu-165193 2021-06-15T18:01:19 Szabó József </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22122/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Újabb két petíció az Európai Parlamenthez<br/><b>Szerző(k): </b>Szabó József<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-04<br/><b>Típus:</b> dokumentum(ok), cikk(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> deviza, bankügylet, hitelügy, infláció, jogeset, gazdasági veszteség, beadvány, peres eljárás<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22122/22122.pdf">PDF</a>) Páratlan pártalan! urn:nbn:hu-165192 2021-06-15T18:01:19 Csurgay Judit </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22120/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Novellák<br/><b>Szerző(k): </b>Csurgay Judit<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-04<br/><b>Típus:</b> elbeszélés(ek)<br/><b>Tárgyszavak:</b> magyar irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22120/22120.pdf">PDF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22120/22120.rtf">RTF</a>) (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22120/22120.htm">HTML</a>) Servadac Hektor urn:nbn:hu-165191 2021-06-15T18:01:19 Verne Jules </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22124/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Utazás a naprendszerben<br/><b>Szerző(k): </b>Verne Jules<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-04<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> francia irodalom, kalandregény<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22124/22124.pdf">PDF</a>) A bégum ötszáz milliója urn:nbn:hu-165189 2021-06-15T18:01:19 Jules Verne </b><img src="https://mek.oszk.hu/22100/22123/borito.jpg" width=62 HSPACE=10 align=left><b>Alcím:</b> Regény<br/><b>Szerző(k): </b>Jules Verne<br/><b>MEK-be került:</b> 2021-06-04<br/><b>Típus:</b> regény<br/><b>Tárgyszavak:</b> francia irodalom<br/><b>Formátum: </b> (<a href="https://mek.oszk.hu/22100/22123/22123.pdf">PDF</a>)